پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396  |
Menu

دارندگان گواهینامه فنی

بخش سازمانی: فناوری بتن
نام شرکت: دیوار پوشش سیمان پارت
محصول: صفحات سیمانی الیافی در رده مقاومتی 2 و کلاس A با نام تجاری DP BOARD
گروه: ورق‌هاي سيماني، گچي، منيزيمي و ...
تاریخ: 1396/10/05
دوره تمدید: 1
تلفن: 88340842 و 32326269-017 و فکس: 32329163-017
فایل:
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج