العربية  |   English  |   خانه  |   درباره مرکز  |   تماس با مرکز  |   پست الکترونیک  |   نقشه سایت  |  
 
پروژه‌ها کمينه

پروژه‌های فارسی
- عنوان پروژه فارسی: پهنه‌بندی و راهنمای طراحی اقلیمی، اقلیم گرم و مرطوب (استان هرمزگان)

تاریخ شروع: 1387
تاریخ خاتمه: 1388
مجری/ مجریان: مهندس مرتضی کسمایی
چکیده فارسی:پروژه پهنه‌بندی و راهنمای طراحی اقلیمی - اقلیم گرم و مرطوب (استان هرمزگان) یکی از زیر پروژه‌های پروژه پهنه‌بندی و راهنمای طراحی اقلیمی در مقیاس استانی است که به منظور تهیه و تدوین روش‌های طراحی اقلیمی برای ساختمان های مختلف و به‌ویژه ساختمان‌های مسکونی استان هرمزگان و نقاط مشابه آن پیش‌بینی شده‌است. ‏استان هرمزگان یکی از جنوبی‌ترین استان‌های کشور است که مرطوب‌ترین نقاط شهری کشور را دربر می‌گیرد و در تابستان‌ها شرایط آب و هوایی بسیار گرم و مرطوب و سختی را دارد. تعداد ایستگاه‌های فعال هواشناسی مستقر در این استان امکان بررسی جامع مناطق مختلف آن را فراهم می‌سازد و به‌همین دلیل این استان به‌عنوان مکان جغرافیایی چهارمین زیر پروژه انتخاب شده‌است.
- عنوان پروژه فارسی: تهیه فایل‌های اطلاعات اقلیمی با فرمت TMY2  برای شهرهای مهم ایران
تاریخ شروع: 1/3/1387
تاریخ خاتمه: 1/3/1388
مجری/ مجریان: مهندس مرتضی کسمایی
چکیده فارسی:تمامی نرم‌افزارهای تهیه‌شده و مورد استفاده در بررسی میزان مصرف انرژی در ساختمان و مقایسه مصرف سوخت ساختمان با استانداردهای مختلف، به‌نحوی برنامه‌ریزی شده‌اند که برای انجام پردازش ها و محاسبات موردنظر از داده‌های آب و هوایی با فرمت TMY2 استفاده نمی‌نمایند. اما متاسفانه درمورد تهیه چنین اطلاعاتی برای شهرهای ایران اقدامی صورت نگرفته‌است، و به‌همین دلیل استفاده از تعداد بسیار زیادی از نرم‌افزارهای موجود در زمینه بررسی عملکرد اقلیمی ساختمان‌ها امکان‌پذیر نیست. دراین پروژه، بانک اطلاعات آب و هوایی برای کلیه ایستگاه‌های سینوپتیک کشور که نماینده وضعیت آب و هوایی شهرهای مهم ایران هستند تهیه گردید.
- عنوان پروژه فارسی: شناسایی، انتخاب و تدوین استانداردهای ویژگی‌ها و روش‌های آزمون بازشوهای ساختمانی (حداقل 26 استاندارد مرجع، ویژگی و روش آزمون درها و پنجره‌ها( و تعیین مشخصات فنی تجهیزات موردنیاز برای آنجام آزمون‌های کنترل کیفیت
تاریخ شروع: 1/1/1387
تاریخ خاتمه: 30/12/1387
مجری/ مجریان: مهندس کامران نائیجی، دکتر بهروز محمدکاری   
چکیده فارسی:با مطرح‌شدن بحث صرفه‌جویی در مصرف انرژی، و باتوجه به تحولاتی که درچند سال اخیر در زمینه کاربرد پنجره‌هایی با مشخصات برتر ازنظر عملکرد حرارتی صورت گرفته‌است، لازم‌است هرچه سریع‌تر استانداردهایی برای کنترل کیفیت این محصولات تدوین گردد، تا محصولات با کیفیت نازل که خطری در زمینه فرهنگ‌سازی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی هستند از بازار مصرف حذف‌شوند. برای تعیین کیفیت این محصولات، لازم‌است آزمایش‌های مختلف برای تعیین خواص فیزیکی، مکانیکی و دوام انجام‌شود، و با ویژگی‌های استاندارد مقایسه گردد. برای تعیین مشخصات و کیفیت این محصولات به‌روش‌های آزمون استاندارد و همچنین به‌ویژگی‌های استاندارد محصولات مورد نظر نیاز است. بدیهی‌است باتوجه به تعدد استانداردها دراین زمینه در سطح جهانی، لازم‌است بررسی‌ها و پژوهش‌های تخصصی انجام گردد، و مجموعه استانداردهایی منطبق با اقلیم‌های مختلف و توانمندی‌های موجود در ساخت و ساز کشور تهیه شود.
هدف از اجرای این پروژه شناسایی، انتخاب و تدوین حداقل 26 استاندارد ملی با اولویت بالا (فاز 1) است. این امر باعث می‌گردد مشخصات فنی تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز برای کنترل کیفیت این محصولات تعیین‌شود.
-عنوان پروژه فارسی: پهنه‌بندی و راهنمای طراحی اقلیمی، اقلیم معتدل و مرطوب )استان‌های گیلان و مازندران)
تاریخ شروع: 27/4/1385
تاریخ خاتمه: 27/7/1386
مجری/ مجریان: مهندس مرتضی کسمایی 
چکیده فارسی:پهنه‌بندی و راهنمای طراحی اقلیمی – اقلیم معتدل و مرطوب یکی از زیر پروژه‌های پهنه‌بندی و راهنمای طراحی اقلیمی در مقایس استانی است که به‌منظور تهیه و تدوین روش‌های طراحی اقلیمی برای ساختمان‌های مختلف و به‌ویژه ساختمان‌های مسکونی این دو استان پیش‌بینی شده است. استان‌های گیلان و مازندران شمالی‌ترین و سرسبزترین نقاط شهری کشور را دربر می‌گیرند که شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوبی دارند. تعداد ایستگاه‌های فعال هواشناسی مستقر در این دو استان امکان بررسی جامع مناطق مختلف این دو استان را فراهم می‌سازد و به‌همین دلیل این دو استان به‌عنوان سومین زیر پروژه انتخاب شده‌است.
- عنوان پروژه فارسی: تدوین آیین‌کار ممیزی انرژی ساختمان‌ها
تاریخ شروع: 1385
تاریخ خاتمه: 1387
مجری/ مجریان: دکتر بهروز محمدکاری
چکیده فارسی: درچند سال اخیر، لازمه انجام ممیزی انرژی برروی ساختمان‌ها، برای تعیین نقاط ضعف اصلی ساختمان و اولویت‌بندی اقدامات، با درنظر گرفتن محدودیت‌هایی ازقبیل میزان صرفه‌جویی قابل دستیابی، سقف سرمایه‌گذاری و زمان برگشت سرمایه بر دست‌اندرکاران روشن گردیده‌است. اما باتوجه به‌عدم وجود الگو و آیین‌کاری ثابت، تصمیم‌گیریع برروی نحوه انجام ممیزی و تحلیل نتایج می‌تواند به روش‌ای مختلف صورت گیرد. دراین صورت، مقایسه و جمع‌بندی نتایج به‌دست آمده توسط مجریان مختلف غیر عملی خواهدبود. برای رفع این مشکل، در این پروژه آیین‌کاری برای ممیزی انرژی ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری تدوین گردید.
- عنوان پروژه فارسی: میزان نفوذ هوا از درها، دیوارهای پرده‌ای و پنجره‌های خارجی ساختمان – روش آزمون
تاریخ شروع: 15/10/1381
تاریخ خاتمه: 15/10/1382
مجری/ مجریان: دکتر حسین خراسانی‌زاده 
کارفرما: سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور
چکیده فارسی: این استاندارد یک روش مشخص برای انجام آزمون اندازه‌گیری میزان نفوذ هوا از در و پنجره‌های نصب‌شده از هرنوع جنس را موقعی که تحت فشار مشخص مثبت یا منفی قرارگیرند را ارائه می‌کند. همچنین این روش می‌تواند برای سایر مجموعه‌های مونتاژشده پوشش خارجی ساختمان به‌کار می‌رود.
- عنوان پروژه فارسی: تعیین آب‌بندی درها، دیوارهای پرده‌ای و پنجره‌های خارجی ساختمان – روش آزمون
تاریخ شروع: 15/10/1381
تاریخ خاتمه: 15/10/1382
مجری/ مجریان: دکتر حسین خراسانی‌زاده
کارفرما: سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور
چکیده فارسی: این استاندارد یک روش مشخص برای مقاومت درها، پنجره‌های خارجی ساختمان‌ها در برابر آب موقعی که برروی طرف خارجی آن‌ها پاشیده‌شود و فشار به‌صورت ثابت یا متناوب نسبت به‌طرف داخلی بیشترباشد را ارائه می‌کند.
- عنوان پروژه فارسی: روش استاندارد آزمون کیفیت دوام شیشه‌های چند جداره
تاریخ شروع: 18/8/1381
تاریخ خاتمه: 18/8/1382
مجری/ مجریان: دکتر مهدی معرفت
چکیده فارسی: مصرف انرژی در ساختمان‌های متداول که از شیشه‌های یک جداره استفاده می‌کنند در مقایسه با ساختمان‌هایی که از شیشه‌های دوجداره استفاده می‌کنند به‌مقدار قابل توجهی بالاتر است. در راستای اعمال سیاست‌های تشویقی و تعمیم استفاده از شیشه‌های دوجداره، ایجاد و تجهیز آزمایشگاه‌های کنترل کیفی شیشه‌های ساختمانی یک ضرورت است تا بر مبنای آزمایش‌های نجام‌یافته تمامی جوانب فنی کیفیت و تضمین دوام و کارایی این نوع شیشه‌ها مشخص گردد.
- عنوان پروژه فارسی: مشخصات كاربردي و جزئيات اجرايي عايقبندي حرارتي در پهنه هاي مختلف اقليمي كشور
تاریخ شروع: 17/9/1380
تاریخ خاتمه: 17/9/1383
مجری/ مجریان: مهندس مرتضی کسمایی
چکیده فارسی:عايق‌كاري حرارتي ساختمان، به‌لحاظ حفظ منابع انرژي و كاهش زيان‌هاي زيست‌محيطي حاصل از مصرف بي‎رويه انرژي‎هاي تجديدناپذير ضرورتي انكارناپذير است. علي‌رغم چنين ضرورتي و اهميت عايق‌كاري حرارتي ساختمان در اكثر  قريب به‌اتفاق نقاط كشور، به‌دليل پيچيدگي موضوع و عدم وجود منابعي كه جزئيات اجرايي عايق‌كاري حرارتي اجزاء مختلف ساختمان را به‌وضوح و سادگي ارائه‌نمايد، مبحث عايق‌كاري حرارتي ساختمان در اكثر ساخت‎ و سازهاي امروزي كشور ناديده گرفته‌شده و از اين طريق همواره مقدار قابل توجهي از ذخاير انرژي كشور هدرمي‎رود. همراه بااين مصرف بي‎رويه انرژي‎هاي تجديدناپذير، صدمات زيست‎محيطي قابل توجهي نيز به شهرهاي بزرگ كشور وارد مي‎شود. در پروژه حاضر، نحوه صحيح عايق‌كاري حرارتي اجزاء مختلف جدارهاي خارجي غيرشفاف ساختمان (ديوارها، بام و كف) به‌صورت نقشه‎هاي جزئيات اجرايي براي پهنه‎هاي مختلف اقليمي كشور ارائه گردید.
-عنوان پروژه فارسی: ضوابط طراحی محله‌های مسکونی در تناسب با نیازهای جسمی و روانی کودکان و سالمندان
تاریخ شروع: 7/9/1380
تاریخ خاتمه: 29/12/1382
مجری/ مجریان: مهندس شعله نوذری
چکیده فارسی:باتوجه به كمبود مسكن در كشور و برنامه‎ريزي ساخت مسكن مطابق الگوي مصرف مسكن، فضاي باز يا حياط عملاً از برنامه طراحي واحدهاي مسكوني مستقل حذف شده‌است. ايجاد شرايط مطلوب به‌گونه‎اي كه ساكنان هر محله بتوانند فضاي كوچه را ادامه فضاي باز خانه و مكان فعاليت‌هاي مكمل زندگي روزمره به‌شمار آورند، مي‎تواند نقش مهمي در زندگي شهرها داشته باشد. فضاهاي عمومي محله‎هاي مسكوني هم از نظر برقراري روابط اجتماعي در مقياس همسايگي و محله‎اي و هم از نظر ساختار و سيماي شهر و تأمين پيوستگي بافت‌هاي مسكوني محله كه واحد اصلي تشكيل‎دهنده شهرها محسوب مي‎شوند اهميت خواهدداشت. وجود سلسله مراتب در فضاهاي دسترسي و ايجاد رابطه‎اي منطقي، منسجم، پيوسته و خوانا بين سه عنصر اصلي ساختمان، معابر و فضاهاي عمومي در محلات مسكوني عاملي موثر در هويت بخشي و شناسايي محلات مسكوني خواهدبود. كودكان و سالمندان حساس‌ترين و آسيب‎پذيرترين گروه‌هاي جامعه هستند. بزرگ‌ترين و مهم‌ترين بخش از اوقات زندگي كودكان يعني دوراني كه پايه‎هاي رشد ذهني، شخصيتي و اجتماعي در آن‌ها شكل‌مي‎گيرد در محله‎هاي مسكوني آنان مي‎گذرد. سالمندان نيز به‌دليل موقعيت سني و اجتماعي و برخورداري از فراغت بيشتر و به‌خصوص لزوم انجام فعاليت‌هاي فيزيكي مداوم زمان بيشتري از اوقات خود را در محله مسكوني سپري مي‎نمايند. بنابراين تدوين ضوابط براي طراحي محله‎هاي مسكوني به‌نحوي كه با شرايط جسمي و رواني كودكان و سالمندان متناسب باشد، بسيار لازم و ضروري خواهدبود.
-عنوان پروژه فارسی: ویژگی‌های کارکردی سقف‌های ساختمان‌های متعارف (عملکرد- رفتاری- ساختاری)
تاریخ شروع: 21/6/1380
تاریخ خاتمه: 31/6/1383
مجری/ مجریان: دکتر جمشید ریاضی
بودجه: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
چکیده فارسی:در راستاي انبوه‎سازي مسكن و ساختمان‌سازي در كشور، به منظور پيشگيري از خسارات مالي و جسمي ناشي از ويژگي‌هاي كمي و كيفي مصالح و سيستم‎هاي ساختماني نوين كه پا به‌عرصه بازار مي‎گذارند، تعيين و تقويم نتايج آزمايشگاهي و تدوين مقررات، ضوابط و آيين‎نامه‎هاي استاندارد ساختماني اعم از سازه و نيز ساختارهاي غيرسازه‎اي ساختمان‌ها، از اهم اقداماتي است كه مركز تحقيقات ساختمان همچون كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي، مي‎بايد در دستور كار قرار دهد. لذا شناخت ويژگي‌هاي كاركردي جدارها و به‌خصوص سقف‌هاي ساختماني به‌لحاظ قابليت‎هاي عملكردي، رفتاري و ساختاري هر محصول يعني عملكرد جداكردن دو محيط متناقض يا متعارض و ناسازگار به‌منظور «صدور نظريه فني» درمورد محصولات توليدي از اهم اقدامات و وظایف مركز است.
-عنوان پروژه فارسی: پیش‌نویس دستورالعمل کاهش نوفه (آلودگی‌های صوتی) برای ساختمان‌های حواشی بزرگر‌اه‌های شهری
تاریخ شروع: 7/6/1380
تاریخ خاتمه: 7/6/1382
مجری/ مجریان: محمدجعفر هدایتی
چکیده فارسی:باتوجه به رشد سریع شهرها و نیاز مبرم به بزرگراه‌های شهری، ساختمان‌سازی در حاشیه این بزرگراه‌ها از جایگاه خاصی برخوردار است. یکی از معضلات ساکنین ساختمان‌های حاشیه بزرگراه‌ها، نوفه ناشی از ترافیک و تاثیرات نامطلوب آن بر محیط کار و زندگی در فضاهای داخلی ساختمان به‌خصوص فضاهای مجاور پوسته خارجی این‌گونه ساختمان‌ها می‌باشد، کنترل نوفه ترافیک بزرگراه‌ها و حفاظت ساختمان درمقابل آن راهکارهای مختلفی را می‌طلبد که دراین بخش به آن ‌پرداخته‌ایم.
-عنوان پروژه فارسی: تدوین استاندارد روش‌های تعیین ضرایب هدایت حرارت و انتقال حرارت مصالح و سیستم‌های ساختمانی 
تاریخ شروع: 29/5/1380
تاریخ خاتمه: 31/6/1383
مجری/ مجریان: دکتر مهدی اشجعی
کارفرما: سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور
چکیده فارسی:در اين پروژه كه با هدف تدوين استاندارد ملي ايران براي اندازه‎گيري ضرايب انتقال حرارت مصالح و سيستمهاي ساختماني به انجام رسيد، مراحل زير به ترتيب انجام شدند:
ـ بررسي و مقايسه و ارزيابي استانداردهاي مطرح در سطح جهاني
  ضوابط و تحقيقات انجام شده در كشورهاي خارجي جمع‎آوري و مطالعه گرديد و ضمن جمع‎بندي تجربيات و دستاوردها در اين كشورها، و با توجه به شرايط مختلف اقليمي، فرهنگي و ساختماني كشور، مناسبترين مبنا بعنوان پاية تدوين استاندارد انتخاب شد.
ـ باتوجه‎ به ‎مرحلة فوق، پيش‎نويس لازم براي استانداردهاي جعبه گرم محفوظ و كاليبره شده ( Calibrated hot box and Guarded hot box) و  همينطور استاندارد صفحه گرم محفوظ (Guarded hot plate) تهيه شد.
-عنوان پروژه فارسی: انجام ممیزی انرژی برروی ساختمان‌های شاخص و متداول 
تاریخ شروع: 26/3/1380
تاریخ خاتمه: 31/2/1382
مجری/ مجریان: دکتر بهروز محمدکاری
کارفرما: سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور
چکیده فارسی:اين پروژه باهدف تعيين وضعيت مصرف انرژي در ساختمان‌هاي شاخص تهران و چهار شهر مهم كشور كه هركدام داراي شرايط اقليمي خاصي هستند تعريف شده‌است. در بخش اول پروژه، گونه‌بندي ساختمان‌هاي موجود در شهرهاي موردنظر صورت‌گرفت و در ادامه، پس از تهيه نقشه‌هاي وضعيت موجود ساختمان‌هاي انتخاب شده، محاسبات مصرف انرژي سالانه انجام گرديد تا بر مبناي آن و با درنظر گرفتن امكانات موجود دركشور، راهكارهاي بهينه‌سازي با تعيين الويت ارائه‌گردد.
-عنوان پروژه فارسی: بررسی وضعیت ساختمان‌های درحال طراحی و ساخت و ارائه راهکارهای بهینه‌سازی از بعد مصرف انرژی 
تاریخ شروع: 28/12/1379
تاریخ خاتمه: 28/4/1383
مجری/ مجریان: دکتر بهروز محمدکاری
کارفرما: سازمان ملی زمین و مسکن
چکیده فارسی:باتوجه به حجم و اهميت پروژه‌هاي انبوه‌سازي در كشور و همچنين لازمه درنظر گرفتن نكات مربوط‌به صرفه‌جويي در مصرف انرژي در اين ساخت و سازها، در اين پروژه، مطالعاتي جامع درباره انبوه‌سازي در مناطق پر اهميت صورت‌گرفت تا متناسب با شرايط مربوط‌به هر پروژه، راهكارهايي براي بهينه‌سازي از نظر مصرف انرژي ارائه‌گردد. در اين پروژه پروژه‌هاي انبوه‌سازي تهران و چهار شهر مهم ديگر كشور كه داراي اقليم‌هاي متفاوت و شاخصي هستند مورد بررسي قرارگرفت. در ضمن، دو پروژه شاخص در شهرهاي اردبيل و بندرعباس انتخاب گرديد تا اقدامات بهينه‌سازي مصرف انرژي انجام‌گردد و عملكرد ساختمان‌ها در طول دو سال مورد ارزيابي و مقايسه قرارگيرد.
-عنوان پروژه فارسی: راهنماي طراحي سايبان براي پهنه بندي اقليمي ايران
عنوان پروژه لاتین: Design of sun-shades in climatic Zoning of Iran
تاریخ شروع: 12/9/1379
تاریخ خاتمه: 31/3/1382
مجری/ مجریان: دکتر ریما فیاض
چکیده فارسی:باتوجه به تابش خورشيدي زياد دراغلب نقاط ايران، درمعماري سنتي ما سايبان‌ها همواره يكي از عناصرمهم ساختماني بودند. عمق سايبان‌ها به‌گونه‌اي محاسبه و طراحي مي‌شدكه در اوقات سرد اشعه گرمابخش خورشيد تا عمق فضاي زندگي نفوذ مي‌كرد، و دراوقات گرم مانع از ورود آن به فضاي داخل مي‌شد. پس از گسترش معماري مدرن در ايران سايبان‌ها به فراموشي سپرده شدند، و فضاهاي داخل نه تنها دراوقات گرم بلكه دراوقات معتدل سال بسيار گرم شدند به طوري‌كه مصرف انرژي براي سرمايش افزايش يافت. اكنون كه صرفه‌جويي در مصرف انرژي دركشور ما مورد توجه قرارگرفته است و عايق‌كاري حرارتي جداره ساختمان‌ها اجباري مي‌شود استفاده از سايبان امري مهم مي‌باشد. زيرا با عايق‌كاري حرارتي جدار ساختمان اتلاف حرارت كاهش مي‌يابد و تابش خورشيد از پنجره‌ها به فضاهاي داخل باعث خروج دماي داخل از محدوده آسايش حتي در اوقات معتدل سال مي‌گردد. در نتيجه ساكنين ممكن است در اين اوقات به‌استفاده از دستگاه‌هاي خنك‌كننده روي آورند. براي دستيابي به اهداف صرفه‌جويي انرژي چنان‌كه درمبحث 19 مقررات ملي ساختمان ذكر شده است استفاده از سايبان امري لازم مي‌باشد. دراين پژوهش براساس روش«گيوني» زواياي سايبان افقي و عمودي براي پنجره درجهات مختلف محاسبه شده است. معماران مي‌توانند به سادگي بااستفاده از اين زوايا سايبان مناسب را طراحي نمايند.
-عنوان پروژه فارسی: پهنه بندي و راهنماي طراحي اقليمي؛ اقليم سرد (استان آذربايجان شرقي)
تاریخ شروع: 9/9/1379
تاریخ خاتمه: 31/3/1382
مجری/ مجریان: مهندس مرتضی کسمایی
چکیده فارسی:در اين پروژه، راهنما يا توصيه‎نامه طراحي اقليمي براي نقاط مختلف استان آذربايجان شرقي و ساير نقاط هم اقليم آن به منظور كمك به ايجاد هويت محلي معماري مسكن در اين نقاط، ايجاد فضاهاي سالم و بهينه‎سازي مصرف انرژي تدوين شده است. بر اساس بررسي‎هاي انجام شده در اين مطالعات كه با استفاده از آمار و اطلاعات ايستگاه‎هاي هواشناسي مستقر در نقاط مختلف استان و مناطق پيرامون آن، مطالعات ميداني و ساير محاسبات و بررسيهاي ضروري صورت گرفته است، پيشنهادها و توصيه‎هاي مورد نياز جهت طراحي فضاهاي مسكوني هماهنگ با شرايط اقليمي نقاط مختلف استان شامل: نحوه انتخاب سايت و محوطه‎سازي، سازماندهي پلان و فرم كالبدي ساختمان، بافت مجموعه‎هاي ساختماني، جهت استقرار ساختمان، جهت معابر و خيابان‎ها، اندازه و موقعيت پنجره‎ها، اندازه سايه‎بانها، نحوه ارتباط ساختمان با زمين، نوع مصالح ساختماني و رنگ سطوح خارجي ارائه شده است.
-عنوان پروژه فارسی: تهیه پیش‌نویس دستورالعمل استاندارد روش اندازه‌گیری افت صوتی نمای ساختمان 
تاریخ شروع: 3/7/1379
تاریخ خاتمه: 3/7/1380
مجری/ مجریان: محمدجعفر هدایتی
چکیده فارسی:دراین استاندارد روش‌های اندازه‌گیری صدابندی اجزاء نما (روش جزئی) و محل نما (روش کلی) در برابر صدای هوابرد ارائه شده‌است. در روش جزئی، شاخص کاهش صدا برای جزئی از نما، مانند پنجره به‌دست می‌آید‌ ازطرف دیگر، روش کلی، اختلاف تراز صدای خارجی و داخلی را تحت شرایط واقعی نوفة ترافیک بادقت بیشتری اندازه‌گیری می‌کند، درضمن بلندگو را نیز به‌عنوان منبع صدا می‌توان مورد استفاده قرارداد.
-عنوان پروژه فارسی: تدوین ضوابط و راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی 
تاریخ شروع: 3/7/1379
تاریخ خاتمه: 3/1/1381
مجری/ مجریان: مینا مکانیک 
چکیده فارسی:فضاهای آموزشی جهت ارتقای سطح یادگیری شاگردان مورد استفاده قرارمی‌گیرند. بخش مهمی از آموزش بستگی به‌شرایط وضوح گفتار دراین فضاها دارد. درنتیجه، دراین ساختمان‌ها طراحی به‌منظور ایجاد شرایط مناسب شنیداری از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست. برای دست‌یافتن به چنین شرایطی باید ضوابط آکوستیکی مشخص‌شده و براین اساس رهنمودهایی ارائه‌گردد تا با استفاده از آن‌ها در طراحی این‌گونه ساختمان‌ها وضعیت آکوستیکی مناسب حاصل شود.
-عنوان پروژه فارسی: رهنمودهای بهسازی طرح‌های معماری مسکن انبوه در ایران 
تاریخ شروع: 3/7/1379
تاریخ خاتمه: 29/12/1382
مجری/ مجریان: دکتر حسین روشن‌بخش 
چکیده فارسی:باتوجه به روش اجرا و ساخت «سریع» و «ارزان» که از ویژگیهای مهم شیوه «انبوه‌سازی» نام‌برده می‌شود، درچند دهه اخیر این شیوه به‌عنوان یکی از راه‌حلهای مناسب جوابگویی به مشکل کمبود مسکن در ایران درنظر گرفته شده‌است. اما با درنظر گرفتن خصوصیات فرهنگ زندگی در ایران، ازیک سو و از سوی دیگر، باتوجه به تجمع و اسکان تعداد نسبتاً زیادی از انسان‌ها دریک مکان در فرآیند انبوه‌سازی می‌توان نتیجه‌گرفت که انجام برنامه‌ریزی‌های مختلف در زمینه‌های مختلف «فرهنگی» و «اجتماعی» ضروری می‌باشد. در این راستا، هدف اصلی از انجام این پروژه ارائه رهنمودهایی است که با استفاده از آن‌ها، هم برای سیاستگزاران امر تولید انبوه مسکن و هم برای طراحان معمار، امکان ارتقای کیفی زندگی ساکنین مجتمع‌های مسکونی بزرگ بیش از پیش فراهم‌آید.
-عنوان پروژه فارسی: دستورالعمل روش استاندارد اندازه‌گیری صدابندی سقف در ساختمان
تاریخ شروع: 7/8/1378
تاریخ خاتمه: 31/6/1379
مجری/ مجریان: محمد جعفر هدایتی   
چکیده فارسی:این استاندارد روش‌های کارگاهی برای اندازه‌گیری مشخصات صدابندی کف‌ها در برابر صدای کوبه‌ای بین دو اتاق بااستفاده از ماشین ضربه‌زدن استاندارد را ارئه می‌دهد.
-عنوان پروژه فارسی: ممیزی انرژی ساختمان‌های موجود در کشور و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت از بعد مصرف انرژی
تاریخ شروع: 7/7/1378
تاریخ خاتمه: 29/12/1380
مجری/ مجریان: دکتر بهروز محمدکاری 
چکیده فارسی:هدف از انجام این پروژه مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها در مورد سه ساختمان شاخص از دوگونه کاربردی ساختمان (مسکونی و آموزشی)، انجام محاسبات و مطابقت‌دادن آن با مصرف انرژی است.
در مرحله نهایی پروژه، با در نظر گرفتن نتایج بدست‌آمده و پارامترهای اقتصادی و اجرائی، ارائه راه‌حل‌های بهینه جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان‌های مطالعه‌شده ارائه‌ می‌گردد.
-عنوان پروژه فارسی: تجهیز اتاق دو محیطی 
تاریخ شروع: 7/7/1378
تاریخ خاتمه: 29/12/1380
مجری/ مجریان: دکتر بهروز محمدکاری 
چکیده فارسی:پس از ساخت قسمت‌های اصلی «آزمایشگاه اتاق دومحیطی» (شامل قطعات اتاقک‌ها، چارچوب دربرگیرنده نمونه‌‌ها، سیستم گرمایی اتاقک گرم و سیستم اندازه‌گیری و ثبت داده‌ها)، به‌منظور تکمیل نهایی این آزمایشگاه محل استقرار آن تجهیز و راه‌اندازی گردید.
فاز دوم این پروژه به‌زودی آغاز خواهدگردید تا سیستم سرمایی اتاقک سرد و تجهیزات مانیتورینگ نصب و راه‌اندازی‌ گردند.
-عنوان پروژه فارسی: معیارهای ارزیابی دیوارهای خارجی ساختمان‌های متعارف (کارکردی، رفتاری، ساختاری)
تاریخ شروع: 7/7/1378
تاریخ خاتمه: 30/11/1379
مجری/ مجریان: دکتر جمشید ریاضی    
چکیده فارسی:دیوارهای خارجی یکی از اجزای ساختمان است که در راستای انبوه‌سازی مسکن و لزوم صنعتی‌شدن آن به‌لحاظ کمی و کیفی، ایجاب می‌کند که بررسی ساختارهای ساختمان‌های متعارف به‌لحاظ مصالح و سیستم‌های ساختمانی غیرسازه‌ای، در دستور کار مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرارگیرد. با شناخت بهتر از ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی و نیز قابلیت‌های عملکردی، رفتاری و ساختاری اجزای ساختمانی متعارف اعم از دیوارهای داخلی (انجام‌شده و دردست چاپ است)، دیوارهای خارجی، سقف، کف و در و پنجره‌ها می‌توان برای صدور «نظریه فنی» درمورد محصولات تولیدی نوین که پا به عرصه بازار می‌گذارند عمل کرده و در تهیه دستورالعمل‌های آزمایش‌های لازم‌الاجرا نیز اقدام‌نمود.
-عنوان پروژه فارسی: ارائه دستورالعمل روش استاندارد اندازه‌گیری نوفه در محیط باز
تاریخ شروع: 7/7/1378
تاریخ خاتمه: خاتمه یافته
مجری/ مجریان: مینا مکانیک
چکیده فارسی:دراین استاندارد روش‌های اندازه‌گیری نوفه در محیط باز مناسب با کاربری زمین شرح داده شده‌است. مواردی نظیر تعاریف، چگونگی گردآوری داده‌ها، کمیت‌های موردنیاز، ویژگی‌های وسایل سنجش، ویژگی‌های شرایط جوی و اطلاعاتی که باید ثبت‌شود عنوان شده‌است. یک فرم نمونه نیز جهت ارائه نتایج سنجش به‌صورت همگون پیشنهاد شده‌است.
-عنوان پروژه فارسی: بررسی روش‌های مختلف طرح و اجرای صنعتی و نیمه‌صنعتی ساختمان و ارائه بهترین ترکیب‌ها 
تاریخ شروع: 28/2/1377
تاریخ خاتمه: 1378
مجری/ مجریان: دکتر بهروز محمدکاری   
چکیده فارسی:از آن‌جا که روش‌های قدیمی ساختمان‌سازی ازنظر سرعت، نحوه اجرا، مدیریت و سازماندهی عملیات، جواب‌گوی طرح و برنامه‌های خانه‌سازی نمی‌باشد، بهره‌گیری از روش‌‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی به‌منظور استفاده بهتر و بیشتر از کلیه امکانات و منابع و توانایی‌های موجود اجتناب‌ناپذیر است بنابراین کاربرد روش‌های صنعتی برای نیل به هدف‌‌های موردنظر در بخش ساختمان و مسکن ضروری می‌نماید. شناخت سیستم‌ها و روش‌های ساختمان‌سازی سنتی، نیمه صنعتی و صنعتی در داخل و خارج کشور، طبقه‌بندی مقایسه و ارزشیابی آن‌ها و ارائه گزینه‌های مناسب در طرح‌های انبوه‌سازی ازجمله اهداف اصلی این پروژه می‌باشد.
-عنوان پروژه فارسی: انجام آزمایش‌های لازم برای ارزیابی و تعیین مشخصات آکوستیکی به‌منظور ارائه گزارش و گواهی‌نامه‌فنی برای محصولات
تاریخ شروع: 1/1/1377
تاریخ خاتمه: 20/11/1377
مجری/ مجریان: محمد جعفر هدایتی
کارفرما: شرکت پشم سنگ ایران
چکیده فارسی:انجام آزمایش‌های آکوستیکی و اندازه‌گیری مقاومت فشاری برروی تعدادی از تولیدات شرکت پشم سنگ ایران و ارائه گزارش فنی براساس شرح خدمات ذیل:
1-اندازه‌گیری ضریب جذب صوتی پشم سنگ براساس استاندارد ISO 354 تحت عنوان «اندازه‌گیری ضریب جذب صوتی در اتاق واخنش».
2-اندازه‌گیری شاخص صدابندی دیواردوجداره بااستفاده از پشم‌سنگ براساس استاندار 140/III ISO تحت عنوان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«صدابندی اجزای جداکننده ساختمان‌ها دربرابر صدای هوابرد در آزمایشگاه».
3-اندازه‌گیری شاخص صدابندی کف شناور برروی سقف بااستفاده از پشم‌سنگ براساس استاندارد ISO 140/VI تحت عنوان صدابندی اجزای جداکننده ساختمان‌ها در برابر صدای کوبه‌ای در آزمایشگاه.
4-اندازه‌گیری مقاومت فشاری پشم‌سنگ براساس استاندارد ASTMC 165 -95 تحت عنوان اندازه‌گیری خواص فشاری عایق حرارتی.
-عنوان پروژه فارسی: تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه عایق‌کاری حرارتی ساختمان‌ها 
تاریخ شروع: 1/1/1376
تاریخ خاتمه: 29/12/1377
مجری/ مجریان: زیرنظر کمیته عایق‌کاری حرارتی ساختمان‌ها و کمیته تخصصی تدوین استاندارد 
چکیده فارسی:تدوین آیین‌نامه عایق‌کاری حرارتی در ساختمان – آیین‌نامه عایق‌کاری حرارتی ساختمان‌های مسکونی اولین و مهم‌ترین بخش آیین‌نامه‌‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی است. این آیین‌نامه با داشتن ساختاری مشابه آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات بین‌المللی، قابلیت تکمیل‌شدن و همگام‌شدن با پیشرفت‌های بین‌‌المللی درمورد قانون‌گذاری در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی را دارا می‌باشد. در آیین‌نامه، ضوابط مربوط به عایق‌بندی حرارتی پوسته خارجی ساختمان و کنترل اتلاف حرارت و یا برودت در اثر تهویه ارائه خواهدشد.

عناوین پروژه‌های وابسته:
1-تدوین آیین‌نامه عایق‌بندی حرارتی در ساختمان. (بخش طراحی محیط و انرژی 77-76)، دکتر جمشید ریاضی.
2-روش اندازه‌گیری نوفه در ساختمان‌ها (استاندارد پیشنهادی). ».(بخش طراحی محیط و انرژی 76-75)، مینا مکانیک و دکتر خسرو مولانا.
3-روش اندازه‌گیری زمان واخنش در یک فضای بسته (استاندارد پیشنهادی). ».(بخش طراحی محیط و انرژی – آکوستیک 76-75)، مینا مکانیک و دکتر خسرو مولانا.

-عنوان پروژه فارسی: رهنمودهای طراحی نما در معماری مسکونی – شناخت و کاربرد اصول و مفاهیم (مطالعه موردی: تهران) 
تاریخ شروع: 25/5/1376
تاریخ خاتمه: 1378
مجری/ مجریان: مهندس مسعود قاسم‌زاده   
کارفرما: بانک مسکن – شعبه مرکزی 
چکیده فارسی:هدف ازاین تحقیق، مطالعه مسئله نماسازی ساختمان‌های مسکونی متعارف ازطریق بررسی رابطه نمای آن‌ها با یکدیگر و با درنظر داشتن نحوه تاثیر عوامل مختلف قانونی، فرهنگی، فنی و اقتصادی بر شکل‌گیری و ترکیب‌بندی آن‌هاست. حاصل پروژه در وهلة نخست رسیدن به متدلوژی معین برای تهیه ضوابط قانونی طراحی نمای شهری براساس عوامل مختلف موثر برآن و سپس ارائه رهنمودهای و توصیه‌های طراحی نمای ساختمان‌های مسکونی متعارف شهری در چند ناحیه نمونه تهران‌ است.
-عنوان پروژه فارسی: تجدیدنظر و تکمیل مبحث 19 قوانین و مقررات ملی ساختمان صرفه‌جویی در مصرف انرژی 
تاریخ شروع: 27/12/1375
تاریخ خاتمه: 31/6/1378
مجری/ مجریان: دکتر بهروز محمدکاری   
کارفرما: دفتر نظامات مهندسی
چکیده فارسی:باتوجه به این‌که حدود 8 سال از انتشار ویرایش اول مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) می‌گذرد، تجدید نظر و تکمیل ضوابط مندرج دراین مبحث امری ضروری است. تدوین ویرایش جدید این مبحث یا بررسی دیگر استانداردها و قوانین معتبر جهانی همراه می‌باشد. بدیهی‌است، باتوجه به شرایط خاص حاکم در کشور، چه از بعد اقتصادی و توانمندی‌های ملی در زمینه تولید مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مناسب جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی، و چه از بعد فرهنگ و امکانات موجود در زمینه ساخت و ساز، ضرورت تدوین قوانینی جامع باتوجه به شرایط روز به روشنی محسوس می‌باشد. محور نخست: شناخت عوامل موثر در طراحی نما و به‌دست آوردن روشی جهت ملحوظ‌نمودن تاثیر آن‌ها بر طراحی نمای ساختمان‌های مسکونی.
محور دوم: بررسی نماسازی شهر تهران باتوجه به پیشینه تاریخی آن و دستیابی به نکات مهم و گرایش‌های قابل تعریف آن.
محور سوم: بیان نکات مهم فنی و محیطی در طراحی نمای ساختمانی مسکونی.
محور چهارم: ارائه رهنمودها و توصیه‌های طراحی به‌عنوان نمونه برای چند منطقه یا موقعیت مشخص در شهر تهران.
-عنوان پروژه فارسی:تهیه جزییات مربوط به عایقبندی حرارتی جدارهای پوسته خارجی ساختمان‌ها (راهنمای الحاقی مبحث 19 قوانین و مقررات ساختمان‌ها) 
تاریخ شروع: 27/12/1375
تاریخ خاتمه: 29/12/1377
مجری/ مجریان: دکتر بهروز محمدکاری    
کارفرما: دفتر نظامات مهندسی
چکیده فارسی:به ‌همراه مقررات ملی ساختمان در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی (مبحث 19) لازم‌است راهنمایی جهت ارائه روش‌های اجرایی عایق‌کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان‌های تهیه‌گردد تا راه‌حل‌‌های اجرایی اصولی ارائه‌گردد و مخاطرات و مشکلات احتمالی ناشی از عدم اجرای اصولی عایق‌کاری حرارتی توضیح داده‌شود. در تدوین و ارائه جزییات اجرایی مربوط‌به عایق‌کاری حرارتی اجزای تشکیل‌دهنده پوسته خارجی ساختمان‌ها، نکات زیر درنظر گرفته شده‌است:
-ارائه جزییات عایق‌کاری حرارتی متناسب با هر اقلیم کشور.
-ارائه تمامی واریانت‌های ممکن و قابل اجرا در داخل کشور برای عایق‌کاری حرارتی زا داخل، خارج و به‌صورت گسترده.
-عنوان پروژه فارسی: عایق‌بندی صدا و کنترل نوفه در ساختمان (فصل هیجدهم مقررات ملی ساختمان ایران)  
تاریخ شروع: 21/12/1375
تاریخ خاتمه: 20/8/1377
مجری/ مجریان: محمد جعفر هدایتی
کارفرما: دفتر نظامات مهندسی
چکیده فارسی:زندگی ماشینی برای ساکنان شهرهای بزرگ که با صنعتی‌شدن شهرها و ازدیاد ترافیک زمینی و هوایی به‌وجود آمده، باعث افزایش مشکلات آکوستیکی در ساختمان‌ها شده‌است که به‌موجب آن پیامدهای ناهنجاری به‌همراه داشته‌است. بنابراین در طراحی ساختمان‌ها باید کوشش ‌شود که با اتخاذ تدابیری از نوفه بیش ازحد درمحل سکونت و کار پیشگیری گردد. دراین راستا وضع‌کردن ضوابط و مقررات آکوستیکی امری ضروری‌است دراین پروژه حداکثر تراز نوفه زمینه در فضاها، زمان واخنش فضا و مقدار عایق موردنیاز برای جداکننده‌ها در ساختمان‌های مسکونی، هتل‌ها، ساختمان‌های آموزشی، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی، ساختمان‌های اداری و تجاری و سالن‌های سخنرانی و کتابخانه ارائه شده‌است.
-عنوان پروژه فارسی: تدوین استانداردهای ابعادی مسکن – فاز اول 
تاریخ شروع: 7/12/1375
تاریخ خاتمه: 1378
مجری/ مجریان: مهندس مسعود قاسم‌زاده 
کارفرما: سازمان ملی زمین و مسکن
چکیده فارسی:در طرح پژوهشی حاضر، ضوابط و توصیه‌های ابعادی به‌منظور طراحی واندازه‌‌گذاری فضاهای آشپزخانه، اتاق خواب، سرویس‌های بهداشت و همچنین اجزاء ثابت مهم یعنی پنجره، در، قفسه‌بندی آشپزخانه و کمدهای ثابت اتاق‌ها برای مسکن متعارف شهری ارائه‌ گردیده‌است. بدین منظور پس از مطالعات نظری و کتابخانه‌ای برروی تحقیقات انجام‌شده دراین زمینه و همچنین گردآوری و جمع‌بندی استاندارد، ضوابط و مقررات موجود در ایران و سایر کشورها، پیش‌نویس ضوابط پیشنهادی تهیه‌گردیده و سپس همزمان با نظرخواهی از اساتید و صاحبنظران مطالعات میدانی گسترده‌ای در پنج شهر ایران انجام‌پذیرفته تا ضوابط و توصیه‌های پیشنهادی با درنظر گرفتن شرایط، انتظارات موجود مردم و محدودیت‌ها و امکانات فرهنگی و محیطی اقلیم‌های مختلف تنظیم گردد.
-عنوان پروژه فارسی: معابر شهری و روابط‌ اجتماعی
تاریخ شروع: 1/12/1375
تاریخ خاتمه:1378
مجری/ مجریان: مهندس ژاله طالبی 
کارفرما: بانک مسکن – شعبه مرکزی
چکیده فارسی:پروژة «معابر شهری و روابط اجتماعی» باهدف دستیابی به رهنمودهای طراحی معابر، جهت تقویت روابط اجتماعی انجام‌پذیرفت. روش تحقیق مبتنی بر مطالعات نظری و میدانی بوده‌است. مراحل کار منطبق بر «فرآیند علمی تحقیق» شامل بخش‌های مختلف: طرح موضوع، شناخت و تشخیص مسئله، ارائه فرضیه‌ها، آزمون فرضیه‌ها و ارائه رهنمودهای طراحی بوده‌است. مبانی نظری تحقیق در سه زمینة اصلی «شهرسازی»، «جامعه‌شناسی» و «روانشناسی اجتماعی» ارائه‌شده و فرضیه‌ها پس از جمع‌بندی مبانی نظری مشخص شده‌است. آزمون فرضیه‌ها که در واقع بخش اعظم تحقیقات را به خود اختصاص داده‌ است از طریق بررسی وسیع پدیده و مصادیق و نمونه‌های آن در بافت سنتی شهرهای ایران و تجارب جهانی به همراه انجام مطالعات میدانی در دو شهر تهران و مشهد انجام شده‌است. در مرحلة نهایی پس از شناخت و تجزیه و تحلیل پدیده، رهنمودهای طراحی معابر شهری باهدف تقویت روابط اجتماعی ارائه گردیده‌است.
-عنوان پروژه فارسی: مبانی طراحی فضاهای باز نواحی مسکونی متناسب با شرایط جسمی و روانی سالمندان
تاریخ شروع: 15/4/1377
تاریخ خاتمه: 29/12/1378
مجری/ مجریان: مهندس شعله نوذری   
چکیده فارسی:هدف اصلی از اجرای این پروژه، ارائه مبانی و رهنمودهای اولیه به‌منظور طراحی فضاهای باز محلات مسکونی متناسب با شرایط سالمندان می‌باشد. بدین منظور چهار مرحله اساسی برای این پروژه درنظر گرفته شده‌است:
الف) انجام مطالعات در زمینه شرایط جسمی و روانی سالمندان، دگرگونی‌های ناشی از پیری و محدودیت‌های حاصل از آن از دیدگاه علوم رفتاری
ب) بررسی‌های درباره فضاهای باز نواحی مسکونی و تاثیرگذاری محیط بر رفتار سالمندان.
پ) انجام مطالعات میدانی درباره وضعیت موجود رفتار سالمندان در چند محله شهر تهران.
ت) در پایان پس از جمع‌بندی یافته‌ها در سه مرحله مزبور، مبانی و رهنمودهای طراحی در زمینه مناسب‌سازی فضاهای باز مسکونی برای سالمندان ارائه‌می‌شوند.
-عنوان پروژه فارسی: بررسی افت صوتی سقف‌های متداول 
تاریخ شروع: 1/11/1375
تاریخ خاتمه: 31/6/1377
مجری/ مجریان: محمد جعفر هدایتی   
چکیده فارسی:دراین بررسی سقف‌های متداول در ایران از نظر صدابندی در مقابل صدای کوبه‌ای مورد آزمایشگاه قرارگرفته‌است. این سقف‌ها عبارتند از: سقف طاق ضربی، تیرچه بلوک، مرکب و سقف بتونی. سپس تمهیداتی جهت بیشترشدن صدابندی آن در مقابل صدای کوبه‌ای ارائه گردیده‌است.
-عنوان پروژه فارسی: تعیین و تقویم ضرایب µ و  مصالح ساختمانی متداول و K ساختارهای متداول
تاریخ شروع: 1/7/1375
تاریخ خاتمه: 1379
مجری/ مجریان: دکتر جمشید ریاضی  
چکیده فارسی:هر عنصر ساختمانی از ویژگی‌های حرارتی خاصی برخوردار است که باید شناسایی و تعیین گردد، هر سیستم ساختمانی از چند عنصر ترکیب شده‌است که نسبت به هر جز از آن از ویژگی‌ حرارتی متفاوتی برخوردار است که آن‌ها نیز بایدشناسایی، تعیین و تقویم ‌شود. لذا، برای این منظور ساخت اتاق دومحیطی، دستگاه جعبه گرم و دستگاه ورق گرم باید تهیه و ساخته‌شود.
-عنوان پروژه فارسی: عملیات اجرایی آزمایشگاه اتاق دومحیطی و آمادگی برای بهره‌برداری 
تاریخ شروع: 1/7/1375
تاریخ خاتمه: 1378
مجری/ مجریان: دکتر بهروز محمدکاری 
چکیده فارسی:سیستم انـدازه‌گیـری جـریـان حرارت (اتاقک گرم کالیبره شده) جهت اندازه‌گیری ضریب انتقال حرارت مطابق استانداردهای BS  874 یا DIN  52611 و یا ASTM  C  976-90 به‌کار می‌رود. نمونه‌هایی مانند دیوار و یا اجزای تشکیل‌دهنده سقف‌ها و دیگر جدارهای پوسته خارجی ساختمان بین اتاقک‌هایی قرارمی‌گیرند و شرایط متفاوتی (ازنظر دما) و در دوطرف نمونه‌ها اعمال‌می‌گردد. تجهیزات اندازه‌گیری میزان جریان حرارت از دو اتاقک «اقلیمی» و یک فریم دربرگیرنده نمونه تشکیل‌می‌شود. اندازه‌گیری‌ها روی نمونه تحت تاثیر شرایط داخلی و خارجی صورت‌می‌گیرد. این روش برای نمونه‌های ناهمگن بزرگ (قطعات و اجزای تشکیل‌دهنده نما، ساندویچ پنل‌ها و ...) که دارای ضریب هدایت حرارتی بین 1/0 و 15  هستند قابل استفاده‌می‌باشد.
-عنوان پروژه فارسی: پهنه‌بندی و راهنمایی طراحی اقلیمی استان سمنان 
تاریخ شروع: 1/12/1374
تاریخ خاتمه: 1376
مجری/ مجریان: مهندس مرتضی کسمایی 
چکیده فارسی:پهنه‌بندی و راهنمای طراحی اقلیمی استان سمنان با تأکید عمده بر اطلاعات و نتایج تحقیقات موجود و برپایه نتایج حاصل از بررسی معماری سنتی شهرهای عمده استان، به بررسی شرایط آب و هوایی نقاط مختلف استان ازنظر شکل‌گیری و احداث ساختمان‌های مسکونی پرداخته، دراین ارتباط تصمیمات اقلیمی پیشنهادشده در«نقشه پهنه‌بندی اقلیمی ایران از دیدگاه مسکن و محیط‌های مسکونی» برای استان سمنان را اصلاح و تکمیل‌نموده و راهنمای طراحی اقلیمی برای پهنه‌های مختلف اقلیمی را تدوین نموده‌است.
- عنوان پروژه فارسی: دستیابی به اصول طراحی فضاهای باز محله‌های مسکونی بازی کودکان
تاریخ شروع: 1/7/1374
تاریخ خاتمه: 31/6/1378
مجری/ مجریان: مهندس فریبرز بهروزفر
چکیده فارسی:هدف از انجام این پژوهش ارائه رهنمودها و روش‌هایی است که سلسله مراتب فضاهای باز محله‌های مسکونی بایستی برمبنای آن‌ها طراحی و ساخته‌شوند، تا ضمن فراهم‌شدن مناسب‌ترین شرایط برای رشد ذهنی و جسمی کودکان پنج تا دوازده‌سال، امنیت در حرکت آزاد و مستقل، امکان برخوردهای اجتماعی سازنده و جذابیت محیط برای آنان تامین‌شود.
-عنوان پروژه فارسی: بررسی افت صوتی دیوارهای سبک (پارتیشن‌ها)
تاریخ شروع: 1/1/1373
تاریخ خاتمه: 31/6/1376
مجری/ مجریان: محمدجعفر هدایتی
چکیده فارسی:دراین تحقیق بررسی‌هایی درخصوص افت صوتی دیوارهای سبک از جنس بتن سبک، آجرهای سفال، پانل‌های گچی در مقایسه با افت صوتی یک نوع دیوار ساخته‌شده با آجر فشاری در آزمایشگاه آکوستیک مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن انجام‌شده و نتایج به‌صورت رهنمودهایی ارائه شده‌است.
-عنوان پروژه فارسی: بررسی وضعیت آکوستیکی سالن‌های سخنرانی
تاریخ شروع: 1/1/1373
تاریخ خاتمه: 29/12/1376
مجری/ مجریان: مینا مکانیک
چکیده فارسی:آزمایش اندازه‌گیری فرا سنج‌های آکوستیکی در 15 سالن سخنرانی در تهران انجام‌شد. وضعیت ظاهری اجزاء ساختمان و سیستم تهویه و تجهیزات داخلی آن‌ها مورد بررسی قرارگرفت. نتایج بدست‌آمده نشان‌می‌دهند که در مقایسه با کشورهای صنعتی پیشرفته، تراز نوفه در سالن‌ها بالاست و نمودار زمان واخنش اندازه‌گیری‌شده با نمودار زمان واخنش همان سالن‌ها تفاوت‌دارد. این نشان‌دهنده آن است که طرح آکوستیکی صحیح در سالن‌ها اجرا نشده‌است.

-عنوان پروژه فارسی: تدوین اصول طراحی محیطی فضاهای باز حاشیه بزرگراههای شهری به منظور کاهش آسیب پذیری مبادی ورودی خروجی شهرها در برابر بلایا - نمونه موردی: بررسی 2 نمونه از مبادی ورودی خروجی شهر تهران
تاریخ شروع: 1387
تاریخ خاتمه:1387
مجری/مجریان: مهندس فرامرز داعي‌نژاد
هدف پژوهش حاضر، كشف فرصت‌ها و امكانات موجود در زمينه بهبود و تسهيل عمليات تخليه اضطراري، دسترسي نيروهاي امدادي و انتظامي به مناطق آسيب‌ديده، و استفاده‌هاي چندمنظوره از فضاهای باز حاشيه محورهاي ارتباطي است. مطالعات ميداني نشان مي‌دهند كه فقدان اراضي باز در حاشيه محورهاي ارتباطي شهرها، يا اشغال اين اراضي توسط كاربري‌هاي ناهمساز، و يا حتي رها ماندن اين اراضي به صورت باير و بدون استفاده، در كاهش قابل توجه سطح عملكرد محورهاي ارتباطي در شرايط بحراني موثر است. از سوي ديگر تعدد و تنوع سازمان‌هاي مسئول در حوزه‌هاي برنامه‌ريزي، طراحي و مديريت شبكه ارتباطي شهرها موجب شده كه نيل به شرايط مطلوب مبدل به يك هدف فراسازماني گردد. از اين‌رو در گزارش حاضر بخش مهمي از اين سازمان‌ها شناسايي شده و با توجه به حوزه كاري هر يك، زمينه‌هاي پژوهشي و اجرايي مرتبط فهرست‌وار معرفي و پيشنهاد شده است.
مهم‌ترين نتایج اجراي پروژه مشتمل بر ارائه اصولي براي طراحي محيطي فضاهای باز حواشي محورهاي ارتباطي ورودي شهرهاست به گونه‌اي كه اين فضاها را براي ارائه خدمات بيشتر در شرايط بحراني قبل، حين و پس از رویداد زلزله‌هاي بزرگ احتمالي آماده‌تر نموده و از بروز انسداد در محورهاي ارتباطي كه در شرايط بحراني مي‌تواند بر شدت صدمات ناشي از زلزله بيفزايد، جلوگيري نمايد. اين اصول مي‌توانند براي بهسازي محورهاي ارتباطي كنوني و يا براي استفاده در طراحي محورهاي ارتباطي جديد در آينده بسيار مفيد باشند.
اجراي اصول پيشنهادي اين پژوهش مي‌تواند با ارتقاي سطح ايمني محورهاي ارتباطي بويژه در برابر بليه زلزله، بهبود عملكرد مراكز امدادي و انتظامي در مواقع بحراني، و كمك به كاهش اتلاف سرمايه‌هاي انساني و فيزيكي، نقش سازنده‌اي در روند كلان توسعه ملي ايفا نمايد

-عنوان پروژه فارسی:اصول ورهنمودهاي طراحي و تجهيز فضاي باز مجموعه هاي مسكوني به منظور پدافند غير عامل
تاریخ شروع:1382
تاریخ خاتمه: 1384
مجری / مجریان: مهندس فرامرز داعي‌نژاد
سرزمین ایران بدلیل موقعیت ممتاز استراتژیکی و برخورداری از ثروت‌های سرشار خدادادی همواره در معرض تهدیدات خارجی قرار داشته است. تجارب نشان می‌دهند که بر خلاف مقررات بین‌المللی، مراکز مسکونی مورد حمله قرار می‌گیرند و تلفات انسانی زیادی را متحمل می‌گردند. از این‌رو ایجاد تمهیداتی که امکان حفاظت از جان شهروندان در شرایط جنگی را فراهم نمایند، باید در تمامی طرح های توسعه یا بهسازی مراکز مسکونی مورد توجه قرار گیرند. از مهم‌ترین تمهیدات یاد شده، شیوة طراحی فضای باز مجموعه‌های مسکونی به گونه‌ای است که قادر به تامین حفاظت برای اهالی در مواقع بروز حملات ناگهانی باشند.
هدف از پژوهش حاضر دستیابی به اصول و رهنمودهایی به منظور طراحی و تجهیز فضای باز مجموعه‌‌های مسکونی بوده که در مرحلة طراحی سایت بتوان بستر مناسبی برای استفادة بهینه از عناصر و اجزای سازندة فضای باز فراهم نمود و با حفظ عملکردهای متداول، قابلیت‌های حفاظتی اینگونه سطوح تقویت گردد

-عنوان پروژه فارسی: بررسی انواع شیشه های قابل استفاده در پوسته خارجی ساختمان ها و ارائه راهکارهایی برای استفاده مناسب از آنها
تاریخ شروع: 1/1/1387
تاریخ خاتمه: 30/12/1387
مجری/ مجریان: كامران نائيجي
در سال‌هاي اخير صنعت شيشه پيشرفت‌هاي چشمگيري داشته است و اين امر در مورد شيشه‌هاي ساختماني نيز صادق بوده‌است.  امروزه انواع شيشه‌ها با خواص مکانيکي، نوري، آکوستیکی و حرارتي متفاوت با نام‌هاي شيشه‌هاي ايمني، لمينيت، کم‌گسيل، چند جداره و ...  به بازار عرضه شده‌است و هر کدام از آنها کاربرد‌هاي خاصي در صنعت ساختمان دارند. چنانچه این محصولات در جاي مناسب استفاده شوند، عملکرد مورد انتظار از شيشه به طور چشمگيري بهبود مي‌يابد و می‌تواند به صورت گسترده  در قسمت‌هاي مختلف ساختمان به عنوان نورگير، نما، پارتيشن، گل‌خانه و ... مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه شيشه‌اي با کاربرد خاص در جاي مناسب خود استفاده نشود، علاوه بر تحميل هزينه‌هاي اضافي بر خريدار، ممکن است باعث تضعيف عملکرد مورد انتظار از شيشه  شود و حتی خسارات جبران‌ناپذيري را نیز وارد کند. با توجه به اين‌که اطلاعات جامعي در مورد انواع شيشه‌هاي ساختماني، خواص فيزيکي و کاربرد‌هاي آنها در داخل کشور وجود ندارد، لازم است تحقيقات جامعي در زمينه انواع شيشه‌هاي ساختماني، خواص مکانيکي، آکوستیکی، حرارتي و نوري آنها صورت گيرد. همچنين مشخص شود که در قسمت‌هاي مختلف ساختمان، چه نوع شيشه‌اي و با چه خواصي باید مورد استفاده قرار گيرد.
علاوه بر موارد فوق روش نصب شيشه‌ در کاربرد‌هاي مختلف متفاوت است و مي‌تواند تأثير قابل ملاحظه‌اي در عملکرد شيشه داشته باشد. با توجه به عدم وجود منبع جامع و يا استاندارد ملي در اين زمينه، لازم است جزئيات اجرايي نصب شيشه‌ها در کاربرد‌هاي مختلف مشخص شود.
با انجام اين پروژه، زمينه براي تدوين آئين‌نامه‌استفاده از شيشه در صنعت ساختمان و استاندارد‌سازي آن فراهم مي‌شود.

-عنوان پروژه فارسی: بررسی عملکرد حرارتی برخی عناصر و اجزای ساختمانی مطرح و ارائه پیشنهادات به مبحث 19
تاریخ شروع: 1388
تاریخ خاتمه: 1390
مجری / مجریان: دکتر بهروز محمدکاری
مشخصات فنی برخی عناصر و اجزای مورد استفاده در ساخت و ساز متداول در کشور، در اکثر مراجع معتبر خارجی یافت نمی‌شود. در نتیجه، در ویرایش فعلی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، تصمیم‌گیری در خصوص نحوه طراحی این عناصر و اجزا با ابهاماتی روبرو است. به‌همین دلیل، لازم است این موارد به‌صورت دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، و الگوهای طراحی و محاسبه برای هر یک ارائه شود.
یکی از این موارد اثر حرارتی جریان‌های هوا در درز بین اجزای تشکیل دهنده دیوار‌های بنایی خارجی (خصوصاً در حالت با بلوک سفالی) است. مورد دیگر اثر حرارتی جریان‌های هوا در نورگیرهای ساختمانی است، که در برخی موارد پوشیده و در موارد دیگر باز هستند.
در این تحقیق، در ابتدا ارزیابی‌های اولیه در خصوص عملکرد حرارتی موارد فوق‌الذکر با انجام شبیه‌سازی‌های عددی صورت می‌گیرد. در مرحله بعدی، با انجام آزمایش‌هایی بر روی نمونه‌های واقعی، انطباق نتایج شبیه‌سازی‌ها و داده‌های به‌دست آمده از نمونه‌های واقعی مورد بررسی پارامتریک و مقایسه قرار می‌گیرد. در پایان، سعی خواهد شد الگوهای محاسبه‌ای برای درج در ویرایش جدید مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ارائه شود.

-عنوان پروژه فارسی: انجام پژوهش‌هاي لازم در خصوص جزييات بهينه عايق‌كاري حرارتي و ساخت چند نمونه مطرح از جزییات عایق‌کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان در مقیاس واقعی
تاریخ شروع: 1387
تاریخ خاتمه: 1389
مجری / مجریان: دکتر بهروز محمدکاری
هدف از انجام این تحقیق، ساخت نمونه‌های عایق‌کاری حرارتی دیوار و سقف، و همچنین ارائه مدارک فنی تکمیلی، مطابق جزییات و مشخصات ارائه‌شده در پیوست 1 است. تعداد جزییات در نظر گرفته شده هفت عدد است، و از هر یک از جزییات اجرایی (مطابق مشخصات ارائه‌شده در پیوست یک) 50 نمونه ساخته خواهد شد.
این جزییات و مدارک فنی، اطلاعات لازم را در اختیار مهندسان طراح، مجریان و مهندسان ناظر قرار می‌دهد، تا اجرای عایق‌کاری حرارتی مطابق اصول معتبر صورت گیرد، و از انجام اجراهای ناصحیح، که متأسفانه در حال حاضر در بسیاری از ساختمان‌ها مشاهده می‌شود، جلوگیری شود.


پروژه‌های انگلیسی
1- Title:
Climatic zoning and climatic design guidelines, hot and humid climate (Hormozagn province)
Start: 2008
End: 2009
Executor: Eng. M.Kasmaei
Abstract:
In this project, the climatic of meteorological stations of Hormozgan province will be used to study the effects of climatic conditions of main populated cities of this province on architectural design of residential buildings, Guidelines for architectural design of residential buildings of this province will hold forth.

Providing Climatic data in TMY2 format for main cities of Iran
Start: 2008
End: 2009
Executor: Eng. M.Kasmaei
Abstract:
Forms of energy calculation software's for design and companion with reference valves there is a need for standard climatic the tiles (like tmy2). Taking in to consideration the need of such data for major cities of the country the scope of this project is proponing tmy2 files based on raw data of synoptic stations.

Selection and preparation of more than 26 specifications and test method standards for windows and doors for building applications
Start: 2008
End: 2009
Executor: Eng. K. Naeiji.B.M.kari
Abstract:
In recent years, with the introduction of energy efficiency and new building products, especially high performance windows, it is necessary to prepare new standard drafts. These documents will make possible to perform the quality control of the related products by means of physical, mechanical and durability tests, and by sparing results with the related specification standards. It is obvious that necessary investigations must be undertaken and the standard selection must be performed, taking into consideration the multitude of climates and the existing building construction potential in the country. The objective of this project is preparing 26 national standards for specifications and test methods of new door and window products.

Climatic zoning and climatic design guidelines, moderate and humid climate (Gilan and Mazandaran provinces)
Start: 2006
End: 2007
Executor: Eng. M.Kasmaei
Abstract:
In this project, the climatic data of meteorological stations of Gilan and Mazandaran provinces will be used to study the effects of climatic conditions of main populated points of these two provinces on architectural design of residential building Guidelines for architectural design of residential buildings of these provinces will hold forth.

Preparation of a standardized method for energy audit in Buildings
Start: 2006
End: 2008
Executor: Dr. B.M.kari
Abstract:
In recent years, the significance of energy audit in buildings in Iran become clear, and it is necessary to define priorities, taking into consideration restraints such as minimum energy saving, maximum investment amount, payback time limitations, … . Regarding the absence of uniform and standardized energy audit and decision making methods in this field, it is necessary to prepare a draft for residential foreign standards.

Rate of air permeability through building doors, curtain walls and windows test method
Start: 2002
End: 2003
Executor: Dr. H. khorasanizadeh
Employer:
Abstract:
This standard specifies a method for measuring the rate of air leakage through doors and windows and other similar building components when they endure a certain pressure difference.

Determining the resistance of building external doors, curtain walls and windows against water penetration
Start: 2002
End: 2003
Executor: Dr. H. khorasanizadeh
Employer: Energy conservation is an international responsibility
Abstract:
The standard specifies a method determine the resistance of doors and windows and other similar building components when water is sprayed on external face and pressure is more on the internal face, constantly or cyclic.

Standard test methods for durability and quality of sealed glass units
Start: 2002
End: 2003
Executor: Dr. M.Marefat
Abstract:
Energy consumption in common buildings with single glasses is considerably higher than those with multiple glasses. It is necessary to establish laboratories for quality control of such components to clarify all technical aspects such as durability and performance of these multiple glazing system.

Applied specifications and executive details of building insulation for different climatic zones
Start: 2001
End: 2004
Executor: Eng. M.Kasmaei
Abstract:
Although in today’s world, the building insulation is very important because of its effect on the consumption of non renewable energy, in our country for the complexity of energy usage pattern, this important insulation matter is neglected and almost in all parts of the country, the use of building insulation is scares. In this way, we are loosing a great amount of our valuable fossil fuel every day. The main goal of this project is to prepare a common and applicable guide for use of insulation in main elements of building envelop (exterior walls, roof and floor) for all climatic zones of the country

Design Criteria for residential neighborhoods in accordance with physical and mental needs of children and elder lies
Start: 2001
End: 2003
Executor: Eng. Sh. Nozari
Abstract:
Regarding to lack of housing and the necessity of strategy of small space housing, open space or court is inevitably omited from residential buildings. In such situations, creating the conditions in which housing dwellers can assume the open spaces of their neighborhood as the continuation  of their own court will have important role on urban life. The major part of the children’s life is spend in neighborhood open spaces, during the period where child’s mental, and social personaltity grows. Because of social and aging conditions, elderlies spend most of their life time in the open space located in their own neighborhood. So, providing Design Principles for neighborhoods associated with physical and mental conditions of children and elders will be necessary.

Roof performances in conventional buildings (Functional, Behavioral, Structural Components)
Start: 2001
End: 2004
Executor: Eng. J. Reyazi
Employer: Management and planning organization of Iran
Abstract:
Mass Housing Production needs to be under specific controls, which allows to avoid any damages during years, in order to save public investments. Therefore, B.H.R.C has to issue guidelines about the performance of all new industrial materials used in buildings, according to the regulations. In other words, B.H.R.C has to establish the kind of tests to be undertaken in laboratories to specify the materials’ qualitative performance. Consequently, consulting engineers, contractors and also insurance companies which have to financially support the investments may accredit the above guidelines in practical format.

A draft Code of Practice for Protection of Buildings near the highways against Traffic Noise.
Start: 2002
End: 2003
Executor: Eng. M.J.Hedayati
Abstract:
Regarding the rapid growth of cities and urban highways, one of the problems of dwellers of buildings at highway margins is the traffic noise and its undesirable effects on the occupants. The space adjacent to facades of such buildings are important from this viewpoint. Traffic noise control and building protection against highway traffic noise, need different technique, which will be concerned in this research.

Preparing and editing the standards for determination of conduction and heat transfer coefficients for construction materials and structural systems
Start: 2001
End: 2004
Executor: Eng. M.Ashjaei
Employer: Energy conservation is an international responsibility
Abstract:
In order to develop a national standard for measuring thermal properties (heat transfer coefficient)of building materials and structural systems, this project is defined and accomplished in the following steps:
- Study and evaluation of important standards and norms all over the world.
- Choosing the most suitable standards as the base for further editing.
- Compilation the drafts for the mentioned standards including: Calibrated hot box method, guarded hot box and guarded hot plate method.

Energy auditing of typical and common buildings
Start: 2001
End: 2003
Executor: Dr. B.M.kari
Employer: Energy conservation is an international responsibility
Abstract:
The main objective of this project is to define the typology of the building stock in five towns and to formulate retrofit scenarios after auditing the thermal performance and energy consumption of typical buildings in Tehran and four major cities with different climatic conditions. The result of this study defines the optimal retrofit measures in all typical and common buildings.

Survey of buildings in design and construction phase and formulation of proposals for energy efficiency.
Start: 2000
End: 2004
Executor: Dr. B.M.kari
Employer: Iran construction engineering organization
Abstract:
Regarding the importance of mass housing production in Iran and the necessity of taking into account energy conservation policies in the building sector, a complete survey has been performed in high importance regions and according to special specifications of each project, proposals for energy conservation has been introduced.

Design of sun-shades in climatic Zoning of Iran
Start: 2000
End: 2003
Executor: Dr. R.Fayaz
Abstract:
According to high solar radiation in most parts of Iran, shading devices always were an important architectural element in traditional buildings of this country. They were designed to let sun-rays in the accommodation, during cold periods of year, and impede it in hot seasons. Soon after International Style was introduced in Iran, shading devices were no more used over windows. As a result, interior spaces became too hot during warm, and even mild seasons, and energy consumption for cooling, to retain comfort conditions increased dramatically. Now that energy conservation is being perceived in our country, and insulation of buildings is obligatory, sun-shades are very important in building elevations. Because when insulation is used on building envelopes, heat loss will decrease with solar radiation through windows, interior temperature will increase, and occupants may use cooling devices even in mild periods of year. In order to achieve the aims of energy conservation as is described in Iranian building Code no. 19, designers are expected to use sun-shades on their buildings. In this research by "Givonni" method, shading angles for horizontal and vertical sun-shades for different orientations of glazings is presented. Architects can easily design their desired shading device with the help of these angles

Micro – climatic zoning and climatic design guidelines; cold climate (the Eastern Azarbaijan)
Start: 2000
End: 2003
Executor: Eng. M.Kasmaei
Abstract:
Creating healthy and comfortable spaces is one of the main objectives in modern and progressive architecture. In present research, the climatic data of meteorological stations of the Eastern Azerbaijan province and its adjacent areas has been used to study the effects of climatic condition of main populated points of the province on architectural design of residential buildings. Based on the results of this study, guidelines for architectural design of residential buildings and environments in the populated cities of the Eastern Azerbaijan province including site selection, building orientation, building materials, size of windows and shading devices, has been offered. These guidelines can be used in most cold climates of the country.

Field measurements of airborne sound insulation of the façade elements and the whole facades
Start: 2000
End: 2001
Executor: Eng. M.J.Hedayati
Abstract:
This standard specifies two methods (elemental method and global method) for measurement of the airborne sound insulation of façade elements and whole façades. The elemental method aim is to estimate the sound reduction index of a façade element. On the other hand the aim  of the global method is to estimate the outdoor/indoor sound level differences under actual traffic conditions.

Building codes and acoustical design guidelines for educational buildings
Start: 2000
End: 2002
Executor: Eng. M.Mekanik
Abstract:
The educational buildings are established to promote learning. Therefore, classrooms must have good acoustics as one of the most important physical properties in school buildings. The acoustical design of educational buildings requires consideration of reverberation and noise criteria, and the acoustical planning of classrooms, offices, laboratories, corridors and all other rooms in which a good acoustical condition is needed.

Guidelines for improving the architectural design of Mass- Housing in Iran
Start: 2000
End: 2003
Executor: Dr.H.Roshanbakhsh
Abstract:
Regarding the "economical" and "time" efficiency, "Mass-housing" construction methods have been considered as an appropriate solution for the problem of housing shortages in Iran in the last decades. However, referring to the people's way of living and their cultures in Iran, in one hand, and the density of inhabitants in mass housing scenarios on the other hand, we can conclude that during the planning process of the architectural design for this type of housing, the "cultural" and the "social" issues also need to be taken into account in the back-ground studies. The target of this project is to provide more possibilities for decision makers to improve the quality of people's life in mass housing projects.

Field measurements of impact sound insulation of floors
Start: 1999
End: 2002
Executor: Eng. M.J.Hedayati
Abstract:
This standard specifies field methods for measuring the sound impact insulation properties of floors between two rooms by using a standard tapping machine.

Energy auditing of three typical existing buildings and formulation of solutions for optimal energy saving
Start: 1999
End: 2001
Executor: Dr.B.M.Kari
Abstract:
The aim in this project was to select three representative buildings in two categories of the building sector, collect information and data concerning the selected buildings, process the data, calculate annual heat transfer ( of the envelope), validate effective consumption with the calculated one, and propose upgrading packages, taking into account financial and technical parameters, for optimal energy saving.

Equipping the laboratory for the double atmospheric chamber
Start: 1999
End: 2001
Executor: Dr.B.M.Kari
Abstract:
After erecting the main parts of the "Double atmospheric chamber' test apparatus, (hot and cold boxes, specimen frame and heating equipments), the first phase of the project has been accomplished and the laboratory has been equipped adequately.

Criteria for Evaluation of Common Buildings Exterior Walls
Start: 1999
End: 2000
Executor: Dr. J.Reyazi
Abstract:
Regarding the importance of mass and industrialized production of housing in Iran, research projects should be performed for the evaluation of the quality of building envelopes (exterior walls, roofs, floors, doors, windows). Based on a detailed knowledge of used materials and products, experts will be able to provide specifications and guidelines for a better functionality of elements in the building envelopes,.

 Description and measurement of environmental noise (proposed standard)
Start: 1999
End: 2000
Executor: Eng. M.Mekanik
Abstract:
This standard describes methods to be used for measuring environmental noise relevant to general land use in open spaces. It deals with items like definitions, methods for acquisition of data, instrumentation, meteorological conditions and information to be recorded. A sample form have been suggested in order to typify the presentation of the results.

Examination & Evaluation of Industrialized & Semi-Industrialized Techniques for Building Construction and Presentation of the Best Combinations
Start: 1998
End: 1999
Executor: Dr.B.M.Kari

Evaluation of the Performance of Building Walls Insulated with Rockwall Layer
Start: 1998
End: 1999
Executor: Eng. M.J.Hedayati
Employer: Pashmsang Iran co.

Preparation of the Building Thermal Insulation Regulation
Start: 1997
End: 1999
Executor: under the supervisory of buildings thermal insulation committee and the technical committee of standard compilation

 Guidelines for Residential Building's Facade Design
Start: 1997
End: 1999
Executor: Eng. M.Ghasemzadeh
Employer: Bank maskan Iran

Revision & completion of code 19 (building regulation – Energy Efficiency in buildings)
Start: 1996
End: 1999
Executor: Dr. B.M.Kari
Employer: Iran construction engineering organization

Preparation of thermal insulation details for the building envelopes (Guideline annexed to building regulations - code 19)
Start: 1997
End: 1999
Executor: Dr. B.M.Kari
Employer: Iran construction engineering organization

Acoustical Insulation and Noise Control in Building
Start: 1997
End: 1998
Executor: Eng. M.J.Hedayati
Employer: Iran construction engineering organization

 Preparation of dimensional standards for housing- first phase
Start: 1996
End: 1999
Executor: Eng. M.Ghasemzadeh
Employer: Iran construction engineering organization

Urban Ways and Social Relations
Start: 1997
End: 1999
Executor: Eng. Zh.Talebi
Employer:Bank maskan Iran

 Design guidelines for neighborhood open space used by elderly persons
Start: 1998
End: 2000
Executor: Eng. Sh.Nozari
Abstract:
The main objective of this project is to present certain principles and guidelines to design open spaces in residential areas appropriate for aged person's conditions. This is done through four stages:
a) Studying and analyzing the behavior of aged people and their specific conditions, limitations, … from the behavioral point of view.
b) Studying the nature of open spaces in residential areas and their potential affordances for people's behavior.
c) Surveying the existing situation of elder lies' behavior in certain selected residential areas in Tehran.
d) At the end, the findings of the previous stages are applied to suggest the design guideline mentioned above.

 Investigation on the sound Insulation of ceilings commonly used in Iran
Start: 1997
End: 1998
Executor: Eng. M.J.Hedayati
Abstract:
This research deals with impact sound insulation for conventional ceilings in Iran, such as tagh-zarbi, joist and block ceiling, composite concrete ceiling. Suggestion for improvement methods of impact sound insulation are also introduced in the report.

Collecting and creating Data Base of heat and moisture transfer coefficients "" and " µ" of materials and also "U" values of common building systems
Start: 1996
End: 2000
Executor: Dr.J.Reyazi
Abstract:
All elements and composite assemblies of a building have their own thermal performances such as  µ and U values, which must be known and then recorded. For this purpose certain experimental equipments such as double atmospheric room (guarded hot box) and a hot plate are necessary.

 Assembling the Double Atmospheric Room Laboratory (Guarded Hot Box Apparatus) 
Start: 1996
End: 1999
Executor: Dr.B.kari
Abstract:
The Guarded Hot Box system in used to determine the heat transition coefficient in accordance with related ASTM & EN standards. Specimens such as walls and opening components, are exposed to the effects of temperature in this walk – in double chamber. The heat flow measuring equipment consists of two separate climate chambers, with the specimen clamped between their open fronts. Measurements are carried out on the specimens under the effects of the internal and external climates. The method is suitable for large no homogeneous specimens construction elements (building structures and composite assemblies), with thermal transmittances in the range 0.1   to 6 

 Climatic zoning and design guidelines for Semnan province
Start: 1996
End: 1997
Executor: Eng. M.Kasmaei
Abstract:
The main emphasis in this research project is on analyzing information and results of recent projects which have been performed on the same basis about climatic premises and traditional architecture. Form this point of view, the previous "climatic zoning plan" has been reviewed and revised, in order to compile design guidelines for residential buildings in Semnan province.

Design guidelines for neighborhood open spaces, associated with children's physical and mental needs
Start: 1995
End: 1999
Executor: Eng.F.Behrouzfar
Abstract:
The goal of this research project is to introduce certain guidelines and methods based on which the neighborhood open spaces should be designed, on a hierarchical shape, considering the  children's physical and mental needs. By using these guidelines, children's security in their free and independent movements and their possibilities in constructing a better social interaction will be supported.

 Investigation on acoustical transmission loss due to the use of lightweight walls in buildings
Start: 1994
End: 1997
Executor: Eng. M.J.Hedayati
Abstract:
The acoustical transmission loss of lightweight walls which have been made with: lightweight concrete, hollow bricks and gypsum wall were measured. The results have been systematically compared with "TL" of solid bricks wall and represented in the tables and graphs.

Acoustical survey of Auditoria
Start: 1994
End: 1998
Executor: Eng. M.Mekanik
Abstract:
The acoustical parameters of 15 auditoria in Tehran were measured. The results obtained shows that the noise level in auditoria is much higher than normative values in industrial countries and the difference between measured values and the optimum ones for the  reverberation times are considerable. This shows that the acoustical design of these halls has been neglected.

 BHRC
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازي محفوظ می باشد