جمعه 31 شهریور 1396  |

چشم انداز

بدون شک آموزشهای مهارتی حلقه مفقوده نظام آموزش کشور ما می باشند. همانطور که رهبر بزرگوار تاکید کردند که کشور به موازات نیاز به علم، به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد، نیاز بازار کار و آینده کشور ایجاب می کند که آموزشهای مهارتی در کشور توسعه پرشتابی داشته باشد باالتبع در تحقق این هدف آموزشکده فنی لوشان  نقش شایانی خواهد داشت. ضمن اینکه با توجه به وابستگی این مرکز به وزارت راه و شهرسازی که یک وزارتخانه بسیار مهم عملیاتی است و از طرفی مدیران عالی آن بر اهمیت آموزشهای مهارتی تاکید زیادی دارند، بنابراین این مرکز آینده رشد فراوانی را در پیش رو خواهد داشت. انشا ا...این آموزشکده مصمم است علاوه بر ارائه آموزشهای مهارتی و ضمن خدمت در حوزه حمل ونقل از قبیل سرویس و نگهداری و عملیات  ماشین آلات در بخش مسکن و شهرسازی نیز به ارائه آموزشهای مهارتی بپردازد و صادر کننده آموزشهای مورد نیاز به کشورهای همسایه باشد.

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج