جمعه 31 شهریور 1396  |

مدرسان

رديف نام و نام خانوادگی مدرس مدرک تحصیلی
1 سمیه ایرانپاک (سخت افزار کامپیوتر) کارشناسی ارشد
2 فاطمه ایماندوست شیرکده کارشناسی ارشد ( ریاضی محض )
3 سیدکاظم بابائی چگینی کارشناسی ارشد ( الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق )
4 علی اکبر بابایی حوزوی ( الهیات )
5 محمود باقری جیرنده مقدم کارشناسی ارشد ( مهندسی مکانیک )
6 کامبیز بشارتی کلایه کارشناسی ارشد ( آموزش زبان انگلیسی )
7 مقصود پوریاری کارشناسی ارشد ( مهندسی عمران )
8 صدرالدین حبیب زاده مقراضی کارشناسی ( مهندسی برق )
9 مرضیه حداد کلشتری کارشناسی ارشد ( زبان و ادبیات فارسی )
10 مرضیه حسنی کلشتری کارشناسی ارشد ( فیزیک )
11 مجتبی حیدری کارشناسی ارشد ( ریاضی محض )
12 سیدمهدی رادقی مهرجو (مهندسی عمران- مکانیک خاک وپی) کارشناسی ارشد
13 اسماعیل سلخوری غیاثوند کارشناسی(مهندسی عمران)
14 مجید صراف مهندسی- برق- الکترونیک) کارشناسی (
15 سیاوش عابدین زاده نودهی کارشناسی ارشد ( شیمی تجزیه )
16 فاطمه عطایی کارشناسی ارشد ( مدیریت )
17 کامبیز فتحی لوشانی کارشناسی ارشد ( ادبیات فارسی)
18 زینب قنبر زاده ذالی کارشناسی ( کامپیوتر نرم افزار)
19 حمیده کاوسی کلاشمی کارشناسی ارشد ( سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی )
20 سمیه کریمی شاد کارشناسی ارشد (برق – الکترونیک)
21 مینا کمری بیدکرپه کارشناسی ارشد ( آموزش زبان انگلیسی )
22 حسین گودرزوند چگینی کارشناسی ارشد ( مهندسی مکانیک)
23 میلاد محمدی شمامی کارشناسی ارشد ( مکانیک ماشین های کشاورزی )
24 علی مسعودی کارشناسی ارشد ( تربیت بدنی و علوم ورزشی )
25 عباس نیک بین کارشناسی ارشد ( ریاضی کاربردی )
26 رضوان ولی بیگی کارشناسی ( مهندسی عمران )
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج