جمعه 31 شهریور 1396  |

دوره های برگزار شده

1- دوره امداد و نجات ( پرسنل آموزشکده و دانشجویان)
این دوره  آموزشی با همکاری جمعیت هلال احمر طارم با حضور دانشجویان و کارکنان مرکز، مورخ 13 دی ماه 1393به مدت سه روز در مرکز آموزشکده فنی لوشان برگزارگردید.
در ابتد آقای مقصود پوریاری رئیس مرکز آموزشکده فنی لوشان ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان،  و ابراز خرسندی از برگزاری این دوره در این مرکز، به اهمیت امداد و نجات در زندگی افراد با توجه به بروز خطرات و آسیب های طبیعی و غیر طبیعی اشاره نمودند. و لزوم پیشگیری از این خطرات را با یادگیری این دوره ها برای همه متذکرشدند.
در ادامه آقای کبیری مدرس دوره مباحثی مرتبط را به صورت تئوری و عملی و با ابزارهای کمک آموزشی  روشهای استفاده از کمکهای اولیه در صورت بروز انواع سوانح را برای شرکت کنندگان تشریح نمودند.
همچنین از شرکت کنندگان آزمون کتبی به عمل آمد و برای قبول شدگان گواهی امداد و نجات جمعیت هلال احمر صادر می گردد.


2- اپراتوری کارخانجات آسفالت (پرسنل استان گیلان )
آموزشکده فنی لوشان با سابقه 50 سال فعالیت در حوزه آموزش اپراتوری از پیشگامان عرصه آموزش اپراتوری راهسازی در کشور می باشد. هدف تاسیس این مرکز تربیت تکنیسین ماهر در خصوص راهسازی و راهداری بوده و دراین راستا دوره آموزشی اپراتوری کارخانجات آسفالت با هدف استفاده از نیروی آموزش دیده و متخصص در حوزه تولید آسفالت طبق مجوز صادره به شماره نامه 8712-3693  از مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی و همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان با مشارکت شرکتهای خصوصی و کارخانجات آسفالت استان مورخ 24 دی ماه 1393 به مدت یک روز (8ساعت) در سالن اجتماعات مرکز آموزشکده فنی لوشان برگزار گردید.  در این دوره رئیس آموزشکده آقای مقصود پوریاری و آقای دکتر امامی نماینده مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی و نمایندگانی از اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان حضور داشتند. 
خاطر نشان می شود دوره آموزشی اپراتوری کارخانجات آسفالت در راستای افزایش کیفیت آسفالت تولیدی و آشنایی با آخرین دستاوردهای این صنعت و به منظور ارتقای دانش کاربران کارخانجات آسفالت و همچنین ناظرین مرتبط با استفاده از مدرسین مجرب از بخش خصوصی برگزار و برای افراد شرکت کننده در این دوره آموزشی گواهینامه فنی صادر خواهد شد. مقررگردید از این به بعد استفاده از آسفالت تولیدی و بکارگیری آن در راهها منوط به گذراندن آموزشهای مرتبط باشد.


3- اپراتوری کارخانجات آسفالت (پرسنل استان قزوین وزنجان)
دوره آموزش اپراتوری کارخانجات آسفالت با هدف استفاده از نیروی آموزش دیده و متخصص در حوزه تولید آسفالت، مورخ 15 بهمن ماه 1393 به مدت یک روز در سالن اجتماعات مرکز آموزشکده فنی لوشان برگزار گردید. 
دوره آموزشی اپراتوری کارخانجات آسفالت از سوی مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی و با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استانهای قزوین و زنجان با مشارکت کارخانجات آسفالت استانهای مزبور برگزار شد. 
در ابتدای این دوره رئیس آموزشکده فنی لوشان آقای مقصود پوریاری ضمن عرض خیر مقدم به اساتید و شرکت کنندگان با ابراز خرسندی از برگزاری این دوره در آموزشکده فنی لوشان به آمادگی این مرکز جهت برگزاری هرچه بیشتر و بهتر این دورها اشاره نمودند. سپس اساتید دوره  آقای مهندس قدیم مدیر بخش قیر وآسفالت مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی و دکتر خاوندی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان  و مهندس نصرتی از بخش خصوصی به ایراد سخنرانی پرداختند. 
دوره آموزشی اپراتوری کارخانجات آسفالت در راستای افزایش کیفیت آسفالت تولیدی و استفاده هر چه بهتر در راهها و بزرگراهای کشور و آشنایی با آخرین دستاوردهای این صنعت به منظور ارتقای دانش کاربران کارخانجات آسفالت و همچنین ناظرین مرتبط با استفاده از مدرسین مجرب از بخش خصوصی برگزار و برای افراد شرکت کننده در این دوره آموزشی گواهینامه فنی صادر خواهد شد. خاطر نشان می شود از این پس استفاده از آسفالت تولیدی و بکارگیری آن در راهها منوط به گذراندن آموزشهای مرتبط می باشد. 

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج