همایشها و کنفرانسهای داخلی

عنوان همایش: اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)

تاریخ برگزاری: 1395/09/11

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

محورهای همایش:
-نقش مبانی فکری آموزش معماری
-ریشه ها وسیر تحولات معماری خانه
-شناخت ارزش های پایدار در کیفی نمودن فضا
-ارزیابی نقش فرهنگ در ارتقاء کیفیت فرم و فضا
-تحلیل و بررسی جایگاه معماری بومی در دوره معاصر
-اصول و معیارهای طراحی فضاهای شهری موفق
-زندگی اجتماعی در فضاهای شهری
-چالشها و معضلات فضاهای شهری در ایران
-اصول طراحی شهری پایدار
-تاب آوری شهری ، اصول و معیارها
-ارزیابی اثرات زیست محیطی و روشهای جدید آن
-اقلیم ، معماری، شهر

تلفن دبیرخانه: ۰۹۲۲۷۱۰۲۱۱۹ -۰۹۲۱۰۲۰۴۵۱۳

وب سایت: http://malayerarchconf.ir/

En


home cantactus