اهداف و وظایف

حوزه فعالیت:
این مرکز با اهداف و وظایف ذیل در حوزه راه ، شهرسازی ،حمل و نقل و ساختمان  فعالیت می نماید.

اهداف

1- ايجاد نظام اطلاعاتي کارآمد و استاندارد براي تسهيل در امر برنامه ريزي ، تصميم گيري و انجام مطالعات در بخش راه و ساختمان
2- نیازسنجی کاربردی و به هنگام اطلاعات و آمار حوزه راه و ساختمان
3- دستیابی به کارآمدترین شیوه های استخراج و عرضه اطلاعات و آمار مورد نیاز
4- توسعه و گسترش پژوهش و تحقيق در زمينه فناوري اطلاعات
5- همکاری با كليه دستگاههاي مرتبط ، بهره برداران و ذينفعان حوزه راه و ساختمان و مراكز علمي و پژوهشي کشور به منظور ارتقای کیفیت بانک های اطلاعاتی مرکز

وظایف

1- مطالعه و پژوهش در مورد روش هاي گردآوري، پردازش و توزيع اطلاعات
2- گردآوري داده ها و اطلاعات موجود در زمينه راه و ساختمان از طريق شناسايي و ايجاد ارتباط مستمر و نظام يافته با سازمان ها و موسسات توليد كننده داده و اطلاعات
3- نيازسنجي و توليد داده ها و اطلاعات غيرموجود و موردنياز براي انجام فعاليت هاي اجرايي و پژوهشي
4- ارائه نظام يافته داده ها و اطلاعات گردآوري و توليد شده به دست اندركاران اجرايي،آموزشي و پژوهشي
5- پژوهش و تحقيق در مورد نوع و چگونگي اطلاعات مورد نياز بخش دولتي،خصوصي و تعاوني كشور
6- جمع آوري،ارائه و اشاعه يافته هاي علمي مراكز تحقيقاتي دولتي و پژوهشگران بخش خصوصي،پيرامون كاربرد فناوري اطلاعات
7- مطالعه، بررسي و طراحي نظام هاي كاربردي اطلاعات براي مديران، برنامه ريزان، طراحان و سازندگان فعال در بخش راه و ساختمان به منظور افزايش كارآيي بخش
8- فراهم كردن زمينه براي افزايش دانش فني دست اندركاران از طريق ايجاد امكان دسترسي به مراكز مشابه و موسسات بين المللي به منظور تبادل تجربه و دانش فني در چارچوب قوانين و مقررات مربوط
9- مطالعه، بررسي، انتخاب و بكارگيري نرم افزارهاي مناسب در جهت تبديل سريع و دقيق داده به اطلاعات و ايجاد زمينه هاي توليد دانش و ارتقاء توان علمي
10- ارائه خدمات مشاوره اي به مراكز دولتي، خصوصي و آموزشي و پژوهشي در زمينه اطلاعات راه و شهرسازی و حمل و نقل
11- انجام تحقيقات موردي در زمينه كاربرد فن آوري اطلاعات در بخش راه و ساختمان
12- ارائه نتايج  فعاليت ها – تحقيقات و مطالعات مركز از طريق :

گزارش ها و نشريات
استفاده از امكانات رایانه اي
گردهمايي هاي ادواري و موردي


En


home cantactus