جستجو

گروه: عنوان واژه: دستگاه: جستجو

گروه واژه تعریف واژه دستگاه پیشنهاد دهنده
صنعت و معدن ابزار و وسايل كار بادوام ابزار و وسايل كار بادوام، كليه ابزار و وسايلي است كه عمر توليدي آن‌ها بيشتر از يك سال است و فقط با استفاده از نيروي انسان براي توليد كالا يا عرضه خدمت به كار گرفته مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت
صنعت و معدن ابزار و وسايل كار كم دوام ابزار و وسايل كار كم دوام، ابزار و وسايلي است كه عمر آن‌ها معمولاً كمتر از يك سال است. وزارت صنعت، معدن و تجارت
صنعت و معدن اجازه برداشت مجوزي است كه از طرف وزارت صنايع و معادن براي تامين مصالح ساختماني مورد نياز طرح‌هاي عمراني و برداشت واريزه‌ها و ذخاير محدود و جزئي و نيز انجام عمليات آزمايشگاهي صادر مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت
صنعت و معدن اجازه برداشت معدن مجوزي كه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تامين مصالح ساختماني مورد نياز طرح‌هاي عمراني و برداشت واريزه‌ها، ذخاير محدود كشف شده و برداشت جزئي از يك ذخيره معدني و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر مي‌شود وزارت صنعت، معدن و تجارت
صنعت و معدن ارزش زمين كارگاه منظور، ارزش زمين بدون در نظر گرفتن ارزش بنا و اصلاحات انجام شده در آن است. ارزش زمين‌هاي موات متعلق به كارگاه نيز در ارزش زمين منظور مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت
صنعت و معدن ارزش زمين كارگاه معدني ارزش زمين كارگاه معدني، ارزش محدوده‌اي است كه در آن فعاليت‌هاي معدني انجام مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت
صنعت و معدن ارزش ساختمان كارگاه ارزش ساختمان، شامل ارزش بناي اصلي و كليه وسايل و تجهيزات كار گذاشته شده در آن نظير: آسانسور، سيستم‌هاي حرارتي و روشنايي و تجهيزات مربوط به اطفاي حريق و ... است. همچنين اصلاحات و تسطيح زمين و آماده كردن آن براي استفاده كارگاه شامل ساختن ديوار، تأسيسات (خطوط لوله، خطوط تلفن و سيستم‌هاي ارتباطي و انشعاب گاز و برق و آب، ساخت مجاري فاضلاب و ...)، ساختن استخر، باغچه، راه‌آهن، پل، جاده و ... را نيز شامل مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت
صنعت و معدن ارزش ساختمان كارگاه معدني ارزش ساختمان كارگاه معدني، مجموع ارزش بناي اصلي و كليه وسايل و تجهيزات كار گذاشته شده در ساختمان است. ارزش زميني كه ساختمان روي آن واقع شده، در ارزش ساختمان منظور نمي‌‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت
صنعت و معدن ارزش مواد خام و اوليه مصرف شده ارزش مواد خام و اوليه مصرف شده، عبارت است از ارزش موادي كه به منظور توليد در كارگاه مصرف مي‌شود. اين ارزش شامل هزينه‌هاي اوليه گمرك و حمل و نقل تا درب كارگاه مي‌باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت
صنعت و معدن استاندارد مدركي است مبتني بر نتايج استوار علوم در برگيرنده قواعد، راهنمايي‌ها يا ويژگي‌ها براي فعاليت‌ها يا نتايج آن‌ها به منظور استفاده عمومي و مكرر كه با نظارت مراجع رسمي تهيه و به وسيله سازمان شناخته شده‌اي تصويب شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت
صنعت و معدن استاندارد تشويقي اجرای تشویقی استانداردهای ملی در مواردی اعمال می شود که توليد كننده كالا يا ارائه دهنده خدمت، داوطلبانه متقاضي توليد يا ارائه خدمت منطبق با استانداردهای ملی و علامت استاندارد مي‌باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت
صنعت و معدن دريافتي بابت خدمات توليدي دريافتي بابت خدمات توليدي، عبارت از دريافتي بابت كارهاي كنتراتي، تعميرات جزئي ساختمان، ماشين‌آلات و بارگيري و حمل در محوطه معدن است. وزارت صنعت، معدن و تجارت
صنعت و معدن دارايي‌هاي توليد شده دارايي‌هاي توليد شده، شامل دارايي‌هاي غیرمالي است كه حاصل فرايندهاي توليد بوده و شامل دارايي‌هاي ثابت، تغيير در موجودي ها و اشياي گرانبها مي‌باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت
صنعت و معدن سينه كار سينه كار، افراد يا مؤسساتي هستند كه داراي مجوز بهره‌برداري از قسمتي از يك معدن (سنگ‌هاي تزييني، لاشه ساختماني، شن و ماسه و ...) مي‌باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت
صنعت و معدن كالاهاي سرمايه‌اي كالاهاي سرمايه‌اي، كالاهايي است كه خود حاصل فرايندهاي توليدي بوده ودر صورت استفاده به طور معمول، مي‌تواند به صورت مكرر يا مداوم طي دوره بيش از يك سال در توليد كالاها و خدمات مورداستفاده قرار گيرد. مركز آمار ايران
صنعت و معدن گواهي‌نامه صادراتي سندي است كه براي اجازه صدور كالاي مشمول مقررات استاندارد اجباري پس از بازرسي و با انجام آزمون‌هاي لازم و انطباق ويژگي‌هاي محموله اظهار شده با استانداردهای مربوطه صادر مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت
صنعت و معدن مجوز وارداتي گواهينامه‌اي است كه براي اجازه ورود كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري پس از بازرسي و ارزيابي انطباق ويژگي‌هاي كالا با استاندارد(ها) يا ضوابط فني توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي صادر مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت
صنعت و معدن استاندارد اجباري استاندارد اجباري استانداردهای ملی در مورد كالاها يا خدماتي اعمال می شود كه رابطه مستقيم با ايمني و بهداشت، محيط زيست يا تجارت خاصي بوده و با تصويب شوراي عالي استاندارد بايد طبق استاندارد ملي توليد و ارائه شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت

En


home cantactus