جستجو

گروه: عنوان واژه: دستگاه: جستجو

گروه واژه تعریف واژه دستگاه پیشنهاد دهنده
جمعیت و نیروی کار آبادي يك نقطه جغرافيايي شامل مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته (اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی) که خارج از محدوده شهرها يا هر آبادي ديگر واقع شده و دارای محدوده ثبتی یا عرفی مستقل باشد. اگر آبادی در زمان آمارگیری محل سکونت خانوار یا خانوارهایی باشد، دارای سکنه و در غیر اینصورت خالی از سکنه تلقی می شود. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار آخرين مدت اقامت آخرين مدت اقامت، مدت زمان مستمر و مختوم به زمان پرسش است كه اقامتگاه معمولي فرد در شهر يا آبادي مورد آمارگيري قرار دارد. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار اعضاي خانوار معمولي همه افرادي كه اقامتگاه معمولي مشترك دارند و علاوه بر آن «هم‌خرج» نيز هستند و معمولا با هم غذا مي‌خورند حتي اگر در زمان آمارگيري موقتاً غايب باشند، مشروط بر آنكه در محل ديگري اقامتگاه معمولي نداشته باشند، يك خانوار معمولي به حساب مي‌آيند. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار استاد كار به فردي گفته مي‌شود كه به اعتبار دانش فني يا تجربه و تسلط كافي در حرفه‌اي توانايي انجام دادن يك كار فني شامل كليه مراحل مربوط و قابليت سرپرستي يك يا بخشي از يك كارگاه و قدرت ارائه و انتقال مجموعه‌اي از روش‌ها و فرآيندهاي توليد را داشته باشد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار اشتغال وضعيت مشاركت فرد در ارتباط با فعاليت هاي اقتصادي است. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار اشتغال ناقص اشتغالي است كه در آن امكان بكارگيري يا بهره برداري از تمامي استعدادها، ظرفيت‌ها و يا توانايي‌هاي فرد فراهم نباشد و شامل اشتغال ناقص زماني، اشتغال ناقص مهارتي واشتغال ناقص درآمدي است. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار اشتغال ناقص درآمدي اشتغال ناقصي است كه شاغل طي دوره زماني مرجع نسبت به شاغلان با موقعيت شغلي مشابه از درآمد كمتري برخوردار باشد و خواهان و آماده براي تغيير شرايط شغلي خود باشد.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار اشتغال ناقص زماني اشتغال ناقصي است كه فرد در زمان مرجع، حاضر در سر كار يا غايب موقت از محل كار بوده، به ‌دلايل اقتصادي نظير ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت كار بيش‌تر، قرار داشتن در فصل غيركاري و... كمتر از ساعت قانوني كشور كار كرده و خواهان و آماده براي انجام كار اضافي در زمان مرجع باشد. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار اشتغال ناقص مهارتي اشتغال ناقصي است كه طي دوره زماني مرجع از مهارت‌هاي شغلي فرد شاغل استفاده كامل بعمل نمي‌آيد و شاغل به منظور بهره‌برداري بيشتر از مهارت‌هاي شغلي خود خواهان و آماده تغيير شرايط شغلي است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار اقامتگاه جوانان اقامتگاه جوانان، واحدي اقامتي است كه امكان اقامت كوتاه مدت را فقط براي جوانان در حال تحصيل به صورت مشترك در اتاق‌ها يا سالن‌هاي بزرگ فراهم مي‌كند. در اين نوع اقامتگاه سرويس بهداشتي، حمام، سالن‌نشيمن و سالن صرف غذا مشترك است. از ويژگي‌هاي ديگر اين نوع اقامتگاه وجود تابلو پيام براي ايجاد ارتباط بين مهمانان و تحويل روزانه دو عدد ملافه و يك روبالشي به هر يك از مهمانان است و غالباً از 9 صبح تا 4 بعدازظهر تعطيل است و عمدتاً به صورت هيئت امنا اداره مي‌شود. استفاده از اين نوع اقامتگاه مستلزم داشتن كارت عضويت مي‌باشد. اقامتگاه جوانان، با خوابگاه دانشجويي و دانش‌آموزي متفاوت است. نهاد ریاست جمهوری
جمعیت و نیروی کار اقامتگاه عمومي گردشگري مكان يا قسمتي از مكان مشخص در قالب هتل، مهمان‌پذير يا هتــل آپارتمـان است كه عموم مسافران و مهمانان با پرداخت بهاي خدمات ارائه شده از آن استفاده مي‌كنند. اين مراكز بايد خدمات مورد نياز را در يك اتاق يا واحدي مشابه آن به مسافران جهت اقامت ارائه دهند كه ظرفيت آن بايد حداقل به اندازه نيازهاي انساني يك خانوار باشد نهاد ریاست جمهوری
جمعیت و نیروی کار اقامتگاه همگاني اقامتگاه همگاني، نوعي اقامتگاه است كه عموم مسافران و مهمانان با پرداخت بهاي خدمات ارائه شده، از آن استفاده مي‌كنند. انواع اقامتگاه همگاني به شرح زير است: مهمانخانه (هتل)، مهمانسراي جهانگردي، متل، آپارتمان - هتل، پانسيون مسافري، زائر سرا، اقامتگاه جوانان، مهمانپذير (مسافرخانه)، توقفگاه جهانگردي، اردوگاه جهانگردي، مجتمع جهانگردي، تأسيسات ساحلي (پلاژ) و اتاق‌هاي اجاره‌اي در منزل. نهاد ریاست جمهوری
جمعیت و نیروی کار بلوار معبري ( خياباني ) عريض است كه هر سمت حركت از سمت مقابل توسط يك جداكننده مياني جدا شده و در حاشيه آن فضاي سبز و اغلب مسير كندرو موجود است و داراي نقش يكسان دسترسي و جا به ‌جايي است. وزارت کشور
جمعیت و نیروی کار تعداد روزهاي كار در سال تعداد روزهاي كار در سال، تعداد روزهايي است كه کارگاه از اول فروردين تا پايان اسفند به امر بهره‌برداري اشتغال داشته است.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار تعداد ساعات كار در هر نوبت كار تعداد ساعات كار در هـر نوبت كـار، تعـداد ساعـاتي است كه در هـر نوبت كـار، کارگـاه فعاليت تولیدی داشته است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار تعداد نوبت كار تعداد نوبت كار، تعداد دفعاتي است كه کارگاه در هر شبانه روز قسمت اعظم كاركنان خود را تعويض مي‌كند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار تقاطع محل برخورد و تلاقي هم‌سطح دو يا چند معبر است. وزارت کشور
جمعیت و نیروی کار جمعیت خارج از نیروی کار شامل تمام افراد زیر سن کار است. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار جمعیت غیرفعال اقتصادی شامل تمامی افراد در سن کاری است که در هیچ یک از دو گروه شاغل و بیکار قرار نمی گیرند. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار جمعیت مورد آمارگیری اعضای همه خانوارهای معمولی ساکن، موسسه ای و گروهی که اقامتگاه معمولی آنان در زمان آمارگیری در محدوده جغرافیایی مورد نظر قرار دارد و نیز اعضای خانوارهای معمولی غیرساکن که در محدوده جغرافیایی مورد نظر، مورد آمارگیری قرار می گیرند. اعضای هیات های سیاسی و سفارتخانه های خارجی در ایران و افراد خانوار آنان جزو جمعیت مورد آمارگیری محسوب نمی شوند اما ایرانیان عضو هیات های سیاسی و سفارتخانه های ایران در خارج از کشور و افراد خانوار آنان جزو جمعیت آمارگیری به حساب می آیند. افرادی که در خارج از کشور به کار یا تحصیل اشتغال دارند و انتظار می رود پس از پایان کار یا تحصیل به محل اقامت خانوار خود بازگردند و افراد خانوار آنان جزو جمعیت مورد آمارگیری محسوب می شوند.
مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار خانواده خانواده، خانواري است كه رابطه كليه اعضاي آن با يكديگر بر محور ازدواج يا زاد و ولد به وجود آمده باشد، اعم از اينكه زوجين يا يكي از آن‌ها در قيدحيات باشند يا نباشند. فرزند خواندگي نيز در شمول اين تعريف قرار مي‌گيرد. سازمان ثبت احوال كشور
جمعیت و نیروی کار خانواده نيازمند با سرپرست زن به خانواده‌اي گفته مي‌شود كه به يكي از دلايل فوت، مفقودالاثر شدن، متاركه، طلاق، اعتياد، از كار افتادگي (به طور دايم يا موقت)، محكوميت به زندان، اعزام به سربازي، بيماري سرپرست مرد و عوامل ديگر تامين معاش مادي و نيازهاي معنوي بر عهده زن سرپرست خانواده باشد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار خانوار متشکل از یک یا چند نفر است که در یک اقامتگاه مشترک زندگی کرده و تمهیداتی به منظور تهیه غذا و تامین نیازهای مشترک داشته باشند و یا دارای اهداف و ویژگی های مشترک باشند. اعضای خانوار لزوما با هم رابطه خویشاوندی ندارند. در برخی از موارد خاص مانند خانوراهایی که سرپرست آنان دارای بیش از یک همسر است ممکن است لزوما اعضای خانوار در یک اقامتگاه مشترک زندگی نکنند. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار خانوار دستجمعي مجموعه افرادي كه به دليل داشتن هدف يا ويژگي‌هاي مشترك مانند انجام خدمت وظيفه، تحصيل، بيماري رواني و ... در يك موسسه از قبيل پادگان، خوابگاه دانشجویي، آسايشگاه رواني و ... با هم زندگي مي‌كنند، يك خانوار دستجمعي به حساب مي‌آيند. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار خانوار گروهي خانواری است که تمام اعضا یا اغلب آنان به دليل دارا بودن شرايط خاص (به‌طور عمده داشتن ويژگي مشترك) اقامتگاه مشتركي را براي سكونت خود انتخاب كرده‌اند و به طور مشترك امور زندگي در آن اقامتگاه را اداره مي‌كنند. این خانوار بیش از یک نفر است. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار خانوار معمولي خانواری است متشکل از چند نفر كه با هم در يك اقامتگاه مشترك زندگي مي‌كنند، با يكديگر هم‌خرج هستند و معمولاً با هم غذا مي‌خورند. در مواردي خانوار معمولي مي‌تواند يك نفره باشد. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار خانوار معمولي ساكن خانوار معمولي است كه در اقامتگاه ثابت (مكان‌هاي محل سكونت ساخته شده از مصالح سخت و نيز چادر ثابت، آلونك، كپر و...) سكونت دارد. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار خانوار معمولي غيرساكن خانوار معمولي است که در اقامتگاه ثابتي سكونت ندارد و سه گروه زير را در بر مي‌گيرد: 1- خانوارهايي كه در زمان سرشماري در كوچ به سر مي‌برند و يا در خارج شهرها و آبادي‌ها در سرپناه قابل حمل زندگي می کنند. 2- خانوارهايي كه در محل ثابتي زندگي نمي‌كنند و به طور مداوم محل زندگي خود را تغيير مي‌دهند، مانند كولي‌ها. 3- خانوارهايي كه محل زندگي مشخصي ندارند و شب‌ها معمولاً در پارك‌ها، خرابه‌ها، زيرپل‌ها و... بيتوته مي‌كنند. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار خانوار مؤسسه‌اي خانواری که اعضای آن به دليل داشتن هدف يا ويژگي‌هاي مشترك با هم در يك مؤسسه زندگي مي‌كنند و آن مؤسسه بنابر مجوز يا بر اساس مقررات و ضوابط معيني مسئوليت منزل دادن (ارائه محل سكونت همراه با خدمات و تسهيلات) به آنان را بر عهده دارد. این خانوار بیش از یک نفر است. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار خانوار نيازمند به خانواري گفته مي‌شود كه به علت فوت، مفقود‌الاثر شدن، متاركه، طلاق، اعتياد، از كار افتادگي ( به طور دايم يا موقت )، محكوميت به زندان، اعزام به سربازي، بيماري سرپرست و عوامل ديگر قادر به تامين نيازهاي اوليه نباشد. سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان
جمعیت و نیروی کار خانه آماده‌سازي مكاني است كه در آن، فرزندان واجد شرايط زندگي مستقل كه تحت سرپرستي سازمان بهزيستي هستند با هدف كسب توانمندي‌ و مهارت‌هاي اجتماعي و شغلي و با حمايت و نظارت سازمان (به مدت 6 ماه تا يك سال) اسكان مي‌يابند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار خانه بهداشت واحدي مستقر در روستاست كه غالباً چند روستاي ديگر (روستاهاي قمر) را نيز پوشش مي‌دهد. جمعيت تحت پوشش هر خانه بهداشت با 2 بهورز (زن و مرد) حدود 2000 نفر است. بهورزان زن و مرد، كاركنان خانه بهداشت هستند كه بومي بودن آنها (اسكان در روستاي اصلي يا روستاهاي قمر) از شرايط ضروري است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
جمعیت و نیروی کار خانه بهداشت ضميمه خانه بهداشت ضميمه، عبارت است از: خانه بهداشتي كه در همان روستاي محل استقرار مركز بهداشتي درماني روستايي قرار دارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
جمعیت و نیروی کار خانه بهداشت فعال خانه بهداشت فعال، عبارت است از: خانه بهداشتي كه حداقل داراي يك بهورز زن باشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
جمعیت و نیروی کار خانه‌دار اشخاصی که از نظر اقتصادی فعال نیستند و در خانه به انجام امور منزل اشتغال دارند، خانه‌دار محسوب می‌‌شوند. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار خدمات اجتماعي خدمات اجتماعي، مجموعه‌اي از تدابير خدمات غير بيمه‌اي است كه به منظور كمك به تأمين حداقل نيازهاي اساسي گروه‌هاي كم درآمد و نيازمند جامعه ارائه مي‌شود. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار خيابان معبر شهري است كه براي تردد وسايل نقليه موتوري، دوچرخه‌ها و عابران پياده مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وزارت کشور
جمعیت و نیروی کار داراي درآمد بدون كار دارندگان درآمد بدون كار، اشخاصي هستند كه از نظر اقتصادي فعال نيستند ولي از طريق سرمايه‌گذاري‌ها، املاك، حق‌الامتياز يا حقوق بازنشستگي ناشي از فعاليت‌هاي قبلي خود داراي درآمد هستند مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار ساعت كار مدت زماني است كه شاغل به انجام فعاليت‌هاي شغلي خود براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده مي‌پردازد. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار ساعت كار معمول متوسط ساعت كار واقعي شاغل طي دوره زماني مورد نظر (طولاني مدت) است. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار ساعت كار واقعي ساعت كاري است كه شاغل طي دوره زماني مرجع در محل كار خود حاضر بوده يا خارج از محل كاري به فعاليت‌هاي شغلي و يا فعاليت‌هاي مرتبط با آن مي‌پردازد. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار سرپرست خانوار عضوی از خانوار است که در خانوار به این عنوان شناخته می شود و معمولا مسئولیت تامین تمام یا بخش عمده ای از هزینه های خانوار و یا تصمیم گیری در مورد نحوه هزینه کردن درآمدهای خانوار را برعهده دارد. این فرد لزوما مسن ترین عضو خانوار نیست و می تواند مرد یا زن باشد. در خانوار یک نفره، همان شخص سرپرست خانوار است. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار شاغل فرد در سن کار که در طول زمان مرجع حداقل یک ساعت در شغل خود فعالیت داشته و یا بنا به دلایلی ترک موقت از شغل دارد. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار شغل نوع کاری است که توسط فرد در طول زمان مرجع انجام می شود و یا انجام آن را به عهده دارد. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار شهر هر یک از نقاطی است که بر اساس مصوبه هیئت وزیران شهر شناخته شده و دارای شهرداری است. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار فرصت شغلي موقعيت شغلي است كه امكان به كارگماري فرد آماده به كاري در آن بدون بيكار شدن فرد ديگري وجود دارد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار فعالیت اصلی محل کار فعالیت کارگاهی است که فرد شاغل در زمان مرجع در آن کار می کرده است. این فعالیت بر حسب نوع کالای تولید شده یا خدمت عرضه شده توسط کارگاهی که فرد در آن کار می کند، مشخص می شود. اگر در کارگاهی بیش از یک فعالیت انجام شود، فعالیتی که ارزش افزوده بیشتری دارد فعالیت اصلی محسوب می شود. برای مشاغلی که در کارگاه انجام نمی شوند مانند، فروشندگی بصورت دوره گردی، مسافرکشی شخصی، فعالیتهای اقتصادی خانگی و... شغل فرد، فعالیت اصلی محل کار نیز محسوب می شود. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار کارکنان مزد و حقوق بگير کارکنان مزد و حقوق بگیر، عبارت از کلیه افرادی است که در کارگاه به صورت تمام وقت یا پاره وقت کار می‌کنند و در ازای آن مزد و حقوق دریافت می‌دارند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار كار هرفعالیت اقتصادی فکری یا بدنی است که به طور معمول به منظور کسب درآمد (نقدی و یا غیرنقدی) صورت پذیرد و هدف آن تولید کالا یا ارائه خدمت است. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار كاردان كاردان، به كاركني گفته مي‌شود كه ضمن طي دوره آموزش كارداني، تجربه و مهارت كافي را به دست آورده است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار كارشناس كارشناس، به كاركني گفته مي‌شود كه داراي تحصيلات عالي، حـداقل در سطح مـدرك كارشناسي باشد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار كارفرما فرد شاغلی است که برای انجام امور شغلی خود حداقل یک مزد و حقوق بگیر در استخدام دارد. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار كاركن فاميلي بدون مزد و حقوق فردي است كه براي يكي از اعضاي خانواده خود كه با وي نسبت خويشاوندي دارد، كار مي‌كند و از اين بابت مزد و حقوق دريافت نمي‌كند. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار كاركن مستقل فردي است كه براي انجام فعاليت شغلي خود مزد و حقوق‌بگيري را در استخدام ندارد و خود نيز مزد و حقوق دريافت نمي‌كند. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار كاركنان بدون مزد و حقوق كاركنان بدون مزد و حقوق، شامل مالكان و شركاي فعال، كاركنان فاميلي بدون مزد و كارآموزاني است كه در ازاي كار خود مزد و حقوق دريافت نمي‌كنند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار كاركنان توليدي كاركنان توليدي، به كاركناني گفته مي‌شود كه مستقيماً در عمليات توليدي شركت دارند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار كاركنان غيرتوليدي كاركنان غيرتوليدي، به كاركناني گفته مي‌شود كه مستقيماً در عمليات توليدي شركت ندارند. (كاركنان امور دفتري، فني ، مالي و حمل ونقل خارج از محوطه کارگاه) وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار كارگر ساده فردي است كه براي انجام وظايف شغلي خود نياز به تعليم و كسب مهارت و تجربه ندارد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار كارگر ماهر فردي است كه به اعتبار دانش فني و تجربه‌اي كه كسب كرده است، توانايي انجام دادن يك يا چند وظيفه را در شغل معين و كارهاي فني دارد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار گروه های عمده شغلی تمامی مشاغل موجود در کشور مطابق با طبقه بندی استاندارد بین المللی مشاغل (ISCO) در 10 گروه عمده شغلی طبقه بندی شده است. مركز آمار ايران
جمعیت و نیروی کار متخصص عالي فردي است كه به اعتبار دانش دانشگاهي و تجارب كافي خود بتواند انجام يك كار مرتبط با تخصص خود را به عهده گيرد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار مزد و حقوق بگير فرد شاغلي كه به صورت تمام وقت يا پاره وقت كار مي‌كند و در ازاي آن مزد و حقوق (اعم از نقدي يا غيرنقدي) دريافت مي‌كند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار مزد و حقوق بگير بخش خصوصي مزد و حقوق بگيراني كه از افراد يا مؤسسات خصوصي مزد و حقوق دريافت مي‌دارند، مزد و حقوق بگير بخش خصوصي محسوب مي‌شوند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار مزد و حقوق بگير بخش عمومي مزد و حقوق بگيراني كه از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و همچنين ديگر مؤسسات عمومي مانند شهرداري‌ها مزد و حقوق دريافت مي‌دارند، مزد و حقوق بگير بخش عمومي محسوب مي‌شوند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
جمعیت و نیروی کار مهاجر مهاجر، كسي است كه به قصد زندگي در محل ديگر، اقامتگاه معمولي خود را ترك كرده و در شهر يا آبادي ديگر اقامت گزيده است. وزارت کشور
جمعیت و نیروی کار مهاجرت مهاجرت، تغيير اقامتگاه معمولي از يك شهر يا آبـادي به يك شهـر يا آبادي ديگر است. وزارت کشور
جمعیت و نیروی کار اقامتگاه معمولي خانوار محلی است که خانوار در زمان آمارگیری در آنجا زندگی می کند، مشروط بر اینکه اقامتگاه دیگری نداشته باشد. اقامتگاه معمولی آن دسته از خانوارهای معمولی ساکن که در زمان آمارگیری بیش از یک اقامتگاه دارند، محلی است که بیش ترین مدت سال را در آنجا به سر می برند. مركز آمار ايران

En


home cantactus