جستجو

گروه: عنوان واژه: دستگاه: جستجو

گروه واژه تعریف واژه دستگاه پیشنهاد دهنده
راه، حمل و نقل آژانس حمل و نقل آژانس حمل و نقل، مؤسسه‌اي است كه در مقابل دريافت كارمزد ترتيب حمل بار و يا مسافر را فراهم مي‌كند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل آژانس مسافرتي (هوايي) آژانس مسافرتی، موسسه‌اي است كه با دريافت مجوز از مراجع قانوني ذي­ربط براي فروش بليط شركت‌هاي حمل ونقل هوایی به فعالیت می­پردازد. برخی از موسسه­های مذکور ممکن است علاوه بر فروش بلیط شرکت‌های حمل و نقل هوایی در زمینه تشكيل تورهای مسافرتي­ زميني یا آبي نیز فعاليت ‌كنند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل اتاقدار اتاقدار، نوعي بارگير ثابت است كه داراي ديواره و كف پوشيده بوده و به منظور حمل بارهايي مانند: كالاهاي بسته‌بندي شده ، محصولات كشاورزي، دام و ... مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل انبار انبار، مكان يا محوطه محصوري است كه تمام يا قسمتي از آن براي نگهداري كالا در نظر گرفته شده است. انبارها برحسب نوع ساختمان (سرباز، سرپوشيده و ...) نوع بهره‌برداري (اختصاصي و عمومي)، نوع تجهيزات (مكانيزه، سردخانه، سيلو، انبارغله، مخزن و ...) و ساير ويژگي‌ها تقسيم‌بندي مي شوند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل اجاره انبار اجاره انبار، اجاره تمام يا قسمتي از محوطه انبار به منظور نگهداري كالا است. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل انبار گمركي انباري را كه كالاهاي مشمول انجام تشريفات گمركي در آن نگهداري شود انبار گمركي گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل انبارداري انبارداري، فعاليتي اقتصادي است كه براي اداره امور انبار انجام مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل اسكله سازه دريايي است كه براي تأمين تكيه‌گاه واحدهاي شناور به منظور انجام خدمات بندري، تخليه و بارگيري، مهار نمودن واحدهاي شناور، ايجاد ارتباط بين واحدهاي شناور و بارانداز احداث مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل اضافه بار اضافه بار، ميزان باري است كه بيش از ظرفيت مجاز وسيله نقليه موتوري حمل شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل اضافه‌بار مسافر هوايي اضافه بار مسافر هوايي، وزن باري است كه مسافر هوايي اضافه بر مقدار مجاز مجاني، همراه دارد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل انتظار نوبت مجموع زماني كه كشتي در لنگرگاه در انتظار عمليات (تخليه و بارگيري) صرف مي‌كند؛ انتظار نوبت ناميده مي‌شود كه واحد سنجش آن روز است. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل انتقال كالا از يك وسيله حمل به يك وسيله حمل ديگر روش گمركي كه به موجب آن كالا تحت نظارت گمرك از يك وسيله حمل و نقل ورودي به يك وسيله حمل و نقل خروجي در حوزه يك دفتر گمركي توأم براي ورود و صدور، انتقال داده مي‌شود، انتقال كالا از يك وسيله حمل به يك وسيله حمل ديگر (ترانس شيپمنت) ناميده مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ايستگاه‌هاي هواشناسي اقليم شناسي ايستگاه‌هاي هواشناسي اقليم شناسي، ايستگاه‌هايي هستند كه در آن‌ها اندازه‌گيري فاكتورهاي اقليمي به طور همزمان و استاندارد براساس ضوابط و به منظور مطالعات اقليمي انجام و ثبت و ضبط مي‌شود. اين ايستگاه ها برحسب موارد استفاده و وضعيت ادواتي داراي انواع مختلفي به شرح زير مي‌باشند: اصلی، تکمیلی، معمولی، خودکار و براي مقاصد خاص وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ايستگاه‌هاي هواشناسي جو بالا ايستگاه‌هاي هواشناسي جو بالا، ايستگاه‌هايي هستند كه به طور همزمان حداقل دو نوبت در شبانه‌روز براساس ضوابط و مقررات جهاني هواشناسي، پروفيل عمودي از جو (از قبيل: فشار، دما، رطوبت و سمت و سرعت باد) را تهيه و اندازه‌گيري نموده و به شبكه مخابرات ملي و جهاني ارسال مي‌دارند. اين دستگاه‌ها برحسب پارامتر مورد اندازه‌گيري به دو نوع به شرح زير تقسيم مي‌شوند:ايستگاه‌هاي جو بالاي اصلي يا خودكار و ايستگاه‌هاي جو بالاي پايليت بالن وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ايستگاه‌هاي هواشناسي دريايي ايستگاه‌هاي هواشناسی دريايي،مانندايستگاه‌هاي سينوپتيك اصلي هستند مضافاً به اينكه در آن‌ها پارامترهاي دريايي نيز تهيه و توسط شكل كلي - كد فرم - در شبكه مخابراتي دريايي گزارش مي‌شود. اين ايستگاه ها برحسب محل نصب و نوع ادوات و مورد استفاده، داراي انواع مختلفي به شرح زير مي‌باشد: ساحلي، جزيره‌اي، سكوهاي ثابت، پوئي يا ايستگاه‌هاي خودكار هواشناسي دريايي ثابت و شناور، جذر و مد سنج ،موج نگار ،كشتي‌هاي مخصوص و داوطلب اندازه‌گيري هواشناسي وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ايستگاه پروازي به فرودگاهي اطلاق مي‌شود كه به طور معمول مورد استفاده پروازهاي يك شركت هواپيمايي قرار مي‌گيرد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ايستگاه تشكيلاتي راه‌آهن نوعي ايستگاه راه‌آهن است كه به تناسب جمعيت و موقعيت صنعتي و اقتصادي منطقه، حتي‌الامكان در مجاورت شهر احداث شده است. اين نوع ايستگاه‌ها براي تنظيم و تشكيل قطارها، مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي دپو، پست بازديد، ساير تأسيسات فني راه‌آهن، پياده و سوار شدن مسافر و هم‌چنين تخليه و بارگيري مورد استفاده قرار مي‌‌گيرد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ايستگاه غير تشكيلاتي راه‌آهن نوعي ايستگاه راه‌آهن براي قبول حركت، تلاقي و سبقت قطارها و ساير وسايل نقليه راه‌آهن است كه پياده و سوار شدن مسافر، قبول و تحويل بار و توشه نيز در آن ممكن است انجام پذيرد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ايستگاه وسيله نقليه عمومي مسافري ايستگاه وسيله نقليه عمومي مسافري، محل مشخصي است كه وسيله نقليه عمومي در مسير حركت خود، براي پياده و يا سواركردن مسافر، مدت كوتاهي در آن توقف مي‌كند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل بار هوايي بارهاي بارنامه‌اي به جز بار همراه مسافر است كه توسط هواپيما جا به جا مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل بارشماري عمليات كنترل و شمارش كالاهاي بارگيري يا تخليه شده در اسكله، پايانه‌بار، گمركات و ... را بارشماري گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل بارگير بارگير، قسمتي ثابت يا غيرثابت از وسيله نقليه باري است كه بار، داخل يا روي آن قرار مي‌گيرد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل بارگير ثابت بارگير ثابت، بارگيري است كه قابل جدا شدن از قسمت كشنده وسيله نقليه باري نباشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل بارگير غير ثابت بارگير غير ثابت، بارگيري است كه قابل جدا شدن از قسمت كشنده وسيله نقليه باري باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل بارنامه بارنامه، برگ بهاداري است كه مشخصات بار، وسيله نقليه موتوري و راننده در آن نوشته مي‌شود و به منظور حمل و نقل بار، در اختيار شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار قرار مي‌گيرد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل بازسازي خط راه‌آهن عبارت از تعويض كامل روسازي خط (ريل، تراورس و بالاست) و اصلاح و ترميم زيرسازي خط مي‌باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل باند فرودگاه منطقه مستطيل شكلي واقع در فرودگاه است که براي نشست و برخاست هواپيما در نظر گرفته مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل برج مراقبت واحدي است در نزديكي و محدوده فرودگاه که به منظور ارائه خدمات كنترل ترافيك هوايي ايجاد شده است. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل بزرگراه (راه اصلي چهار خطه) راهي است حداقل با چهار خط كه مسير رفت و برگشت آن به طور فيزيكي از يكديگر مجزا و تقاطع‌هاي آن مي‌تواند به صورت هم سطح باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل بغلدار چادري بغلدار چادري، نوعي بارگير غير ثابت با ديواره كوتاه و ميله‌هاي محافظ است كه توسط چادر پوشيده شده و عموماً براي حمل كالاهاي بسته‌بندي شده به كار مي‌رود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل بندر عبـارت از فضاي گسترده‌اي از آب شامل حوضچـه‌هاي اصلـي و فـرعـي آرام، اسكلـه‌ها، تأسيسات، تجهيزات و ساختمان‌هاي جنبي واقع در خشكي براي تردد شناورها به منظور انجام عمليات مورد نياز است. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل بندر تجاري بندري است كه در آن صرفاً عمليات مربوط به تخليه و بارگيري كالاي تجاري انجام شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل بندر چند منظوره بندر چند منظوره، به بندري گفته مي‌شود كه در آن انواع فعاليت‌ها اعم از تجاري، مسافري و صيادي صورت مي‌گيرد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل بندر نظامي بندر نظامي، به بندري گفته مي‌شود كه صرفاً مورد استفاده واحدهاي شناور نظامي براي انجام خدمات مورد نياز مي‌باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل بوژي بوژي، نوعي بارگير غير ثابت با تعداد محورهاي متغير و سيستم هيدروليكي توزيع نيرو است كه براي حمل بارهاي بسيار سنگين و غيرقابل تفكيك به كار مي‌رود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل بونكر بونكر، نوعي بارگير فلزي استوانه‌اي شكل مجهز به موتور تخليه بار است كه براي حمل كالاهاي فله‌اي مانند گندم، سيمان، ملاس چغندر و ... به كار مي‌رود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل بهسازي خط راه‌آهن عبارت از سرند و تفكيك بالاست، تعويض ادوات معيوب روسازي خط، جوش درز ريل جزيي و ترميم و تقويت خاكريز مي‌باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل پاره سفر پاره سفر، بخشي از سفر است كه متضمن تغيير حالت مسافر يا بار از پياده به سواره يا بالعكس، و يا تغيير نوع وسيله سفر مي‌باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل پايانه بار پايانه بار، محلي است به منظور ساماندهي امور حمل و نقل بار و ارائه خدمات مورد نيـاز رانندگان وسايل نقليه عمومي باري، حذف تردد وسايل نقليه باري سنگين از معابر شهري و كاهش آلودگي محيط زيست كه در حاشيه شهرها و مراكز مهم توليد و جذب بار احداث شده و داراي كليه تأسيسات و امكانات براي ارائه خدمات وابسته به حمل و نقل بار از قبيل سالن اعلام بار، مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل بار، رستوران، مسجد، استراحت‌گاه رانندگان، تعميرگاه، پاركينگ و ساير خدمات لازم مي‌باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل پايانه مسافر درون ‌شهري پايانه مسافر درون‌شهري، محلي است در پايان چند مسير حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري كه به منظور توقف وسايل حمل و نقل عمومي مسافر و پياده و سوار كردن آنان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل پايانه مسافر برون ‌شهري پايانه مسافر برون‌ شهري، محلي است به منظور ساماندهي امور حمل و نقل مسافر برون‌شهري و ارائه خدمات مورد نياز رانندگان، مسافران و وسايل نقليه عمومي مسافري، حذف تردد وسايل نقليه عمومي مسافري در معابر شهري و كاهش آلودگي محيط زيست، كه در حاشيه شهرها ايجاد مي‌شود و داراي امكانات و خدمات وابسته به حمل و نقل مسافر از قبيل مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل مسافر، رستوران، مسجد، استراحت‌گاه رانندگان، پاركينگ و ساير خدمات لازم مي‌باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل پايانه هوايي پايانه هوايي، محلي در فرودگاه براي خروج مسافر و بار، كنترل نوع و ميزان بار و بليت مسافران هوايي است كه براي تسهيل در انجام اين امور معمولاً از تسهيلات ويژه‌اي برخوردار است.
وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل پرواز حركت يك هواپيما از يك فرودگاه به فرودگاه ديگر كه تحت يك شماره بوده و مي‌تواند شامل يك يا چند مرحله باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل پرواز ابطال شده پرواز برنامه‌اي را كه انجام نشود، پرواز ابطال شده گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل پرواز برنامه‌اي پروازي است كه براساس جدول زمان‌بندي شده و به طور مرتب يا متناوب، در مسيري معين براي استفاده عموم انجام مي‌شود. پروازهاي اضافي كه به علت كثرت حمل و نقل هوايي علاوه بر پروازهاي برنامه‌اي انجام مي‌شود نيز به عنوان پرواز برنامه‌اي در نظر گرفته مي‌شوند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل پرواز بين‌المللي پرواز بين‌المللي، مرحله‌اي از پرواز است كه حداقل يكي از دو سر آن خارج از كشوري است كه شركت حمل و نقل هوايي بهره‌بردار، در آن به ثبت رسيده است. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل پرواز داخلي پرواز متعلق به شرکت هواپیمایی داخلی است که مبدا و مقصد پرواز فوق در داخل كشور باشد حتی اگر در مسير پرواز مرزهاي كشور را قطع كند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل پرواز عبوري به پروازی گفته مي‌شود كه با استفاده از خدمات كنترل ترافيك هوايي كشور و با كسب اجازه قبلي، بدون توقف از فضاي كشور عبور کند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل پل معبري است كه براي عبور راه از روي رودخانه، دره، ريل راه‌آهن و يا جاده ساخته مي‌شود.
وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل تردد وسيله نقليه تردد وسيله نقليه، عبارت است از تعداد وسيله نقليه‌اي كه طي مدت زماني معين از يك مقطع مشخص راه (درون شهري يا برون شهري) عبور مي‌كند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل تن كيلومتر بار حمل شده واحد سنجش جا به جايي بار است كه بيانگر حمل يك تن بار در يك كيلومتر مي‌باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل تن كيلومتر حمل شده حاصلضرب وزن مسافر، بار و پست حمل شده (برحسب تن) در مسافت طي شده (برحسب كيلومتر) در هر مرحله پرواز را تن كيلومتر حمل شده گويند. در محاسبات وزن مسافر هوايي با بار همراه 90 كيلوگرم در نظر گرفته مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل تن كيلومتر عرضه شده حاصل‌ضرب ظرفيت وزني هواپيما (برحسب تن) در فاصله طي شده (برحسب كيلومتر) در هر مرحله پرواز را تن كيلومتر عرضه شده گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل توشه راه‌آهن باري كه براساس مقررات راه‌آهن، امكان جا به جايي آن در واگن مسافري نباشد و در واگني ويژه به همين نام توسط قطارهاي مسافري حمل شود، توشه راه‌آهن ناميده مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل توشه هوايي توشه هوايي، بار همراه مسافر است كه بدون صدور بارنامه در قسمت بار همان هواپيماي مسافر به مقصد معيني حمل مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل تونل معبري است كه در داخل كوه و يا زمين به منظور تامين ارتباط دو بخش راه احداث مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل حريم راه بستري است متقارن بعد از جسم راه تا فاصله مشخصي از محور (آكس) راه كه با توجه به نوع راه متفاوت و برابر ضوابط و مقررات به تملك وزارت راه و ترابري در مي‌آيد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل حق انبارداري حق انبارداري يا حق نگهداري، دريافتي كارگاه بابت انبارداري و نگهداري كالاهاي ديگران است. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل حق سردخانه داري حق سردخانه داري، مبلغي است كه در مقابل انجام خدمات (نگهداري كالا در سردخانه) يا به عنوان اجاره سالن، از مشتري (صاحب كالا يا اجاره كننده سالن) دريافت مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل حق‌العمل كار كشتي نماينده منتخب صاحب كشتي براي رسيدگي به امور كشتي و رزرو كالا را حق‌العمل كار كشتي (شيپ بروكر) گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل حمل و نقل برون شهري حمل و نقل برون شهري، مجموعه فعاليت‌هاي حمل و نقلي است كه مبدأ سفر يا مقصد سفر يا هر دو آن‌ها خارج از حريم استحفاظي يك شهر قرار دارد. حريم استحفاظي شهرها، طبق قوانين و مقررات موضوعه به تصويب مراجع ذي‌صلاح رسيده است. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل حمل و نقل بين‌المللي حمل و نقل بين‌المللي، مجموعه فعاليت‌هاي حمل و نقلي است كه مبدأ يا مقصد سفرهاي آن خارج از كشور باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل حمل و نقل درون شهري حمل و نقل درون شهري، مجموعه فعاليت‌هاي حمل و نقلي است كه مبدأ و مقصد سفرهاي آن در حريم استحفاظي يك شهر قرار دارد. حريم استحفاظي شهرها، طبق قوانين و مقررات موضوعه به تصويب مراجع ذي‌صلاح رسيده است. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل خدمات هندلينگ در حمل و نقل هوايي خدمات هندلينگ در حمل و نقل هوايي، مشتمل است بر خدمات رساني در توقف گاه (هندلينگ رمپ، مانند: سوخت، غذا، نظافت و ...)، ارائه خدمات فني در فرودگاه (سرويس هندلينگ) به وسايل نقليه موتوري هوايي و نيز جا به جايي بار و يا مسافر (هندلينگ بار و يا مسافر) از پايانه به وسايل نقليه مذكور و به عكس وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل خدمات هوانوردي خدماتي (مانند خدمات نشست و برخاست هواپيما، ناوبري مسير، پاركينگ هواپيما، روشنايي و نور، هندلينگ) است كه براي هر پرواز ارائه مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل خط اصلي راه‌آهن خطي است كه ايستگاه‌هاي راه‌آهن را به يكديگر متصل مي‌كند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل خط راه‌آهن مسيري براي تردد وسايل نقليه ريلي به منظور جا به جايي بار و يا مسافر است كه به دو نوع اصلي و فرعي تقسيم مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل خط فرعي راه‌آهن خطوط غيراصلي، شامل خطوط صنعتي - تجاري و مانوري به عنوان خطوط فرعي شناخته مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل خط مانوري راه‌آهن خطي است كه در ايستگاه‌هاي تشكيلاتي راه‌آهن براي تنظيم و تفكيك قطارها (مانور) احداث شده است. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل خط هوايي خط هوايي، مسير هوايي داراي مبدأ و مقصد است كه به منظور ايجاد درآمد، مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل خطوط صنعتي - تجاري راه‌آهن خطوطي هستند كه بنابر تقاضاي مؤسسات دولتي، صنعتي، زراعي و بازرگاني از خطوط داخلي ايستگاه راه‌آهن منشعب و به خطوط داخلي مؤسسات متقاضي متصل مي‌شوند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل دپش عبارت از يك يا چند كيسه پلمپ شده حاوي مرسولات پستي است كه در يك نوبت، از يك مبدا به يك مقصد ارسال مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل درزين درزين، وسيله نقليه ريلي داراي نيروي كشش است كه براي انجام پاره‌اي از امور جاري راه‌آهن و جا به جايي كاركنان آن، به صورت منفرد به كار گرفته مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل دستگاه ناوبري فرودگاه دستگاهي است كه كمك هاي لازم را به صورت خودکار براي انجام عمليات هدايت و كنترل نشست و برخاست هواپيما به خلبان ارائه مي‌دهد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل دفتر مرزي دفتر مرزي سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور، واحدي است كه در مرزهاي جاده‌اي بين‌المللي كشور به منظور صدور پروانه‌هاي تردد وسايل نقليه خارجي در قلمرو كشور، احداث مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل دوبه (بارج) دوبه (بارج)، شناور بزرگ تر از قايق هاي معمولي و بدون موتور است كه به وسيله يدك كش كشيده مي‌شود و براي بارگيري يا تخليه كشتي‌هايي كه نمي‌توانند در كنار اسكله پهلو بگيرند و نيز ساير امور خدماتي مانند سوخت رساني، آب رساني و ... مورد استفاده قرار مي‌گيرند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل دوبه كاري عمليات تخليه بار و بارگيري بر روي دوبه (بارج) را دوبه كاري گويند وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل راه آهن شهري راه آهن شهري، سامانه (سيستم) حمل و نقل عمومي زميني ريلي درون‌شهري است براي حمل مسافر، كه با نيروي برق حركت مي‌كند. وسايل نقليه آن عبارت است ازمترو، تراموا، قطار سبك شهري و . . . وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل راه اصلي عريض راهي است با عرض كلي 13 تا 30/13 متر كه عرض سواره رو آسفالته آن 30/7 متر و عرض شانه‌هاي آن 85/2× 2 متر تا 3×2 متر باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل راه اصلي معمولي راهي است با عرض كلي 11 تا 30/11 متر كه عرض سواره رو آسفالته آن 30/7 و عرض شانه‌هاي آن 85/1× 2 متر تا 2×2 متر باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل راه دسترسي آسفالته راه دسترسي آسفالته، راهي است كه مسير آن بر نوارهاي (پيست‌هاي) خاكي و شني قديمي منطبق بوده، كه به تدريج با عمليات راهداري به محورهايي با نقش اصلي و فرعي تبديل شده است، ولي از لحاظ مشخصات هندسي و ساختماني به هيچ عنوان بر تعاريف راه اصلي عريض، راه اصلي معمولي، راه فرعي عريض و راه فرعي درجه يك (معمولي)، منطبق نمي‌باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل راه دسترسي خاكي راه دسترسي خاكي، راهي است كه حاصل ادامه و استمرار عمل راهداري (شن‌ريزي و گريدر زني) و بعضاً عمليات پل‌سازي بر روي نوارهاي (پيست‌هاي) خاكي و مالرو قديمي بوده و به هر حال ارتباط نقاط روستايي يا شهري را تأمين مي‌كند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل راه روستايي به راهي اطلاق مي‌شود كه ارتباط مراكز توليد روستايي و اتصال آن به راه‌هاي فرعي و اصلي كشور را برقرار كند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل راه فرعي درجه دو راهي است با عرض كلي 7 متر كه عرض سواره‌روي 5/5 متري آن به صورت آسفالته يا شني مي‌باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل راه فرعي درجه يك (معمولي) راهي است با عرض كلي 8 متر كه عرض سواره‌روي 5/6 متري آن به صورت آسفالته يا شني مي‌باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل راه فرعي عريض راهي است با عرض كلي 9 متر كه عرض سواره‌روي 7 متري آن به صورت آسفالته يا شني بوده و داراي دو شانه يك متري شني مي‌باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل راهدارخانه مكاني براي استقرار عوامل و ماشين‌آلات مورد نياز راهداري و تيم‌هاي امداد رساني است. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل راهداري مجموعه عملیاتی است که بر روی یک راه و ابنیه فنی،تاسیسات،تجهیزات و حریم مربوطه آن انجام می شود تا وضع راه مطابق زمان ساخت حفظ شده و یا ارتقای وضعیت دهد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل رمپ رمپ، راهي است كه در محل تقاطع‌هاي غير همسطح، از يك مسير منشعب و به مسير ديگر متصل مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل روزهاي در دسترس بودن هواپيما كليه روزهايي را گويند كه هواپيما قابل استفاده و در تملك شركت هواپيمايي مي‌باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل روزهاي زمين‌گير شدن هواپيما روزهايي كه هواپيما قادر به ارائه پرواز (درآمدزا و غيردرآمدزا) نباشد را روزهاي زمين‌گير شدن هواپيما گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل روگذر روگذر، عبارت است از تقاطع‌هاي غير همسطح كه مانند پل ساخته مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل سالن نگهداري كالاهاي بالاي صفر سالن نگهداري كالاهاي بالاي صفر، سالني است كه بتوان درجه حرارت آن را در صفر درجه سانتي‌گراد و بالاتر از آن كنترل كرده و كالاهاي مخصوص بالاي صفر را نگهداري كرد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل سفر سفر، جا به جايي يكطرفه انسان، بار يا وسيله نقليه (پر يا خالي) است از مبدأ به مقصد براي منظور معين. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل سواره رو بخشي از راه است كه منحصراً به عبور وسايل نقليه اختصاص دارد و از يك يا چند خط عبور تشكيل مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل سورچارج هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده و غيرمعمول را سورچارج گويند كه كرايه را مستقيماً تحت تأثير خود قرار مي‌دهد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل سيلو سيلو، نوعي محل ذخيره سازي به صورت افقي يا عمودي است، داراي ساخت بتني يا فلزي، كه براي نگهداري محصولات يا مواد دانه‌اي يا پودري به صورت فله، مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل شانه راه قسمتي از جاده است چسبيده به سواره رو كه به منظور فراهم نمودن جا برای توقف اضطراري وسايل نقليه در نظر گرفته شده و مي‌تواند شني يا آسفالته باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل شبكه پروازي كليه مسيرهايي كه در آن پرواز انجام مي‌شود را شبكه پروازي گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل شركت تعاوني حمل و نقل شركتي است كه بر اساس قانون بخش تعاوني با عضويت اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي جهت فعاليت در امور حمل و نقل بار، مسافر يا هر دو در اشكال زميني،‌ دريايي، هوايي و ريلي تشكيل و ثبت مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل شركت هواپيمايي داخلي شركتي است كه در ایران به ثبت رسيده و اكثريت سهام آن متعلق به اتباع ايراني بوده و مركز فعاليت آن در ايران باشد و پس از تاييد شوراي‌عالي هواپيمايي كشوري (به منظور انطباق با مصالح كشور و احتياجات جامعه) و طبق مقررات هواپيمايي كشوري به حمل و نقل هوايي بار و مسافر مبادرت ورزد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل شناور هر نوع وسيله نقليه آبي را شناور گويند شناورها را مي‌توان بسته به نوع و نحوه كاربري آن‌ها طبقه‌بندي كرد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل صندلي عرضه شده تعداد صندلي ارائه شده براي فروش در مسيرهاي مختلف هوايي را صندلي عرضه شده گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل صندلي كيلومتر عرضه شده حاصل‌ضرب تعداد صندلي عرضه شده در طول مسافت طي شده (برحسب كيلومتر) در هر مرحله پرواز را گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ضريب اشغال صندلي تعداد مسافر هوايي حمل شده تقسيم بر تعداد صندلي عرضه شده، ضرب در عدد صد را ضريب اشغال صندلي گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ضريب ظرفيت وزني نسبت تن كيلومتر حمل شده در هر مرحله پرواز به تن كيلومتر عرضه شده در همان مرحله پرواز را ضريب ظرفيت وزني گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ظرفيت اسمي انبار ظرفیت انبار که می­تواند در شرایط مطلوب­، کالا در خود ذخیره کند وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ظرفيت اسمي سردخانه ظرفيت اسمي سردخانه، وزن متوسط مقدار متعارف كالاي قابل نگهداري در سردخانه است كه در طرح اوليه احداث سردخانه مدنظر بوده و ظرفيت سردخانه يا سالن به آن معروف مي‌باشد و برحسب تن بيان مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ظرفيت ايستاي انبار عبارت است از میزان ظرفیت اسمی هر واحد انبار بر حسب تن وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ظرفيت بارگيري كشتي عبارت از حداكثر وزن قابل بارگيري يك كشتي كه مجموع وزن كالا، آذوقه، سوخت، خدمه و مسافر كشتي است. واحد ظرفيت بارگيري كشتي، تن مي‌باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ظرفيت پوياي انبار عبارت است از میزان قدرت تخلیه و بارگیری ماشین آلات در یک واحد انبار بر حسب تن وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ظرفيت حمل بار ظرفيت حمل بار، عبارت است از ظرفيت بارگير وسيله نقليه موتوري باري كه توسط كارخانه سازنده تعيين شده و در كارت شناسايي وسيله نقليه برحسب تن نوشته مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ظرفيت حمل كشتي عبارت است از حداکثر وزن قابل بارگیری یک کشتی که مجموع وزن کالا، آذوقه، سوخت، خدمه و مسافر کشتی است. واحد ظرفیت بارگیری کشتی، تن می‌باشد وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ظرفيت خالص كشتي عبارت از ظرفيت ناخالص كشتي منهاي فضاي مربوط به موتورخانه و خدمه مي‌باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ظرفيت ناخالص كشتي عبارت از حجم تمام فضاهاي موجود در كشتي كه شامل انبارهاي كالا، كليه مخازن مربوط به سوخت، آب، آذوقه، موتورخانه، فضاهاي مورد نياز براي مسافرين، خدمه و فضاهاي بالاي عرشه كه قابليت بارگيري بر روي آن‌ها وجود دارد. اين ظرفيت برحسب فوت مكعب محاسبه مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ظرفيت سردخانه ظرفيت سردخانه، معادل وزني حداكثر مقدار كالاي متعارف است كه در سردخانه قابل نگهداري مي‌باشد و برابر است با مجموع ظرفيت وزني سالن‌هاي سرد آن سردخانه. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل عرض راه فاصله منتهااليه شانه راست تا منتهااليه شانه چپ راه را عرض راه گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل عوارض فرودگاهي مسافر داخلي درصدي از قيمت فروش بليط مسافرين پروازهاي داخلي كه از طرف مقامات كشوري براي شركت‌هاي هواپيمايي منظور مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل فرودگاه هر نوع ساختمان، تاسيسات و تجهيزات روي خشكي يا آب كه تمام يا قسمتي از آن به منظور ورود، خروج و تردد هواپيما مورد استفاده واقع ‌شود را فرودگاه گویند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل فرودگاه بين‌المللي فرودگـاهي که داراي تسهيلات گمركي، قـرنطينـه، كنترل رواديــد و گـذرن‍‍ـامه است و پروازهاي داخلي و بين‌المللي به منظور نشست و برخاست از مکان فوق استفاده مي‌كنند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل فرودگاه نظامي فرودگاه نظامي، فرودگاهي است كه صرفاً مورد استفاده (نشست و برخاست) هواپيماهاي نظامي قرار مي‌گيرد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل قطار مجموعه يك يا چند لكوموتيو متصل به هم و يا متصل به يك يا چند واگن را كه كاركنان مربوطه آن را تحويل گرفته و به علايم و تجهيزات مجهز شده باشد، قطار گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل كابوتاژ عبارت از حمل كالا از يك بندر به بندر ديگر كشور كه توسط وسيله نقليه آبي انجام شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل كارگزاري حمل و نقل بار كارگزاري حمل و نقل بار (فورواردينگ)، در حمل و نقل زميني غيرريلي به عملياتي گفته مي‌شود كه در آن شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار صرفاً نقش واسطه بين صاحب بار و حمل‌كننده را ايفا مي‌كنند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل كارگومانيفست صورت ريز كالاهاي بارگيري شده در وسايل حمل و نقل عمومي بار را كه نمايانگر اطلاعات مربوط به كالا مي‌باشد، كارگومانيفست گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل كانال داخلي كانال داخلي، عبارت است از مسير تردد واحدهاي شناور كه از انتهاي كانال دسترسي شروع شده و تا حوضچه بندر ادامه پيدا مي‌كند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل كانال دسترسي كانال دسترسي، به مسير تردد واحدهاي شناور از دهانه ورودي آب‌هاي بندر تا ابتداي كانال داخلي يا دهانه موج شكن گفته مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل كانتينر محفظه‌اي است معمولاً فلزي و به شكل مكعب مستطيل براي تسهيل حمل كالا كه در صورت لزوم پلمپ شده در اختيار حمل كننده قرار مي‌گيرد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل كشتي به هر شناوري كه معمولاً از جنس فلز بوده، داراي موتور باشد و ظرفيت ناخالص آن بيش از پانصد تن باشد كشتي گفته مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل كشتي بدون خط سير منظم (ترامپ) كشتي باري كه در مسير منظمي فعاليت نمي‌كند و محموله را طبق توافق با صاحب بار از هر مبدأ به هر مقصد حمل نمايد، كشتي ترامپ ناميده مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل كشتي تانكر كشتي تانكر، كشتي‌اي است كه براي حمل مواد مايع (نفتي و غيرنفتي) به كار گرفته مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل كشتي حمل كالاهاي عمومي كشتي حمل كالاهاي عمومي، عبارت است از هر نوع كشتي كه قادر به حمل كالاهاي متنوع نظير انواع ماشين‌آلات، كالاهاي بسته‌بندي شده، آهن‌آلات و ... باشد. اين نوع كشتي معمولاً داراي دو عرشه مي‌باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل كشتي داراي خط سير منظم كشتي‌اي كه در مسيري منظم و بين بنادر مشخص شده اقدام به حمل بار و يا مسافر نمايد، كشتي داراي خط سير منظم (لاينر) ناميده مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل كشتي غيرفعال كشتي غيرفعال، به كشتي‌اي گفته مي‌شود كه خارج از سرويس دهي حمل و نقل باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل كشتي فله بر كشتي فله بر، كشتي تك عرشه‌اي است كه براي حمل كالاي فله خشك مانند گندم، شكر، سنگ‌هاي معدني و ... مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل كشتي كانتينري كشتي كانتينري، كشتي‌اي است كه فقط قابليت حمل كانتينر را دارد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل كنارگذر كنارگذر، راهي است كه در كنار شهرها به منظور احتراز از ورود وسايل نقليه عبوري به داخل شهرها احداث مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل كمرشكن كمرشكن، نوعي بارگير غيرثابت به شكل كفي است كه داراي تعداد محور و عرض بيش‌تر از كفي بوده و با ارتفاع سطح بارگيري كمتر نسبت به ديگر بارگيرها، براي حمل بارهاي سنگين و غيرقابل تفكيك به كار مي‌رود وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل گردنه پيچ‌ها يا قوس‌هاي يك قسمت از مسير در يك راه كوهستاني كه در ارتفاعات (با شيب تند) قرار مي‌گيرند را گردنه مي‌گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل گواهي‌نامه خاص پروازي گواهي‌نامه‌ صادره از سوي مراجع ذي­صلاح كه مجوزی جهت انجام خدمات معين هوانوردي و پروازي در زمان مشخص است را گواهی نامه خاص پروازی گویند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل لكوموتيو وسيله نقليه داراي نيروي كشش است كه براي به حركت درآوردن واگن‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و برحسب نوع انرژي مصرفي (برقي، ديزلي و بخاري) و نوع استفاده (اصلي و مانوري) طبقه‌بندي مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل لكوموتيو اصلي لكوموتيوي است كه براي جا به جايي واگن‌هاي بار و يا مسافر در خطوط اصلي يا خطوط صنعتي - تجاري استفاده مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل لكوموتيو مانوري لكوموتيوي است كه براي تشكيل و تنظيم قطار و تفكيك واگن‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل لنج شناور عموماً كوچك تر از كشتي، از جنس چوب يا فايبرگلاس با نيروي محركه عمدتاً موتوري را لنج گويند. لنج هاي چوبي معمولاً به شيوه سنتي ساخته مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل لوپ لوپ، راهي است كه در محل تقاطع‌هاي غير همسطح بين رمپ و تقاطع قرار گرفته و ارتباط راه‌هاي ورودي را از يك مسير به مسير ديگر برقرار مي‌كند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل مبدأ سفر نقطه آغاز سفر را مبدأ سفر مي‌گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل مجتمع خدماتي ـ رفاهي و تير پارك مجتمع خدماتي ـ رفاهي و تير پارك، مجموعه‌اي است كه به منظور ارائه خدمات مورد نياز رانندگان، مسافران و وسايل نقليه در محورهاي اصلي و ترانزيتي كشور بنا مي‌شود و در آن خدمات تعميرات، بهداشت، درمان، رستوران، مسجد، استراحت‌گاه، جايگاه‌هاي عرضه سوخت، پاركينگ، و ساير خدمات رفاهي ـ اداري مورد نياز پيش‌بيني شده است. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل محموله پستي هوايي به كليه مرسولات پستي اعم از پست نامه و امانات كه به صورت دپش تحويل شركت‌هاي هواپيمايي مي‌شود محموله پستي هوايي مي‌گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل محور وسيله نقليه محور وسيله نقليه، تجهيزاتي است مشتمل بر رابط و چرخ‌هاي متصل به آن. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل مخزن‌دار مخزن‌دار، نوعي بارگير استوانه‌اي شكل از جنس فلز يا فايبرگلاس است كه براي حمل مواد شيميايي، مشتقات نفتي و ديگر مايعات به كار مي‌رود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل مدت زمان انتظار كشتي اختلاف زمان اعلام پذيرش كشتي جهت پهلوگيري تا زمان پهلوگيري به اسكله را مدت زمان انتظار كشتي گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل مدت زمان سرويس كشتي زمان صرف شده براي تخليه و بارگيري كشتي در بندر را مدت زمان سرويس كشتي گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل مرحله پرواز برخاستن يك هواپيما تا فرود آن، مرحله پرواز ناميده مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل مساحت ساختمان‌ها‌، تاسيسات و تجهيزات فرودگاهي مساحت زيربناي كليه سازه‌هاي ثابت، مسقف و محصوري است كه به منظور خدمات و امور فرودگاهی احداث شده است.
وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل مسافر مسافر، انسان پياده يا سواره (بجز راننده، هدايت‌كننده و خدمه در وسايل حمل و نقل عمومي) است كه سفر انجام مي‌دهد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل مسافر داخلي راه‌آهن مسافري است كه از طريق راه‌آهن از نقطه‌اي به نقطه ديگر در داخل كشور جا به جا مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل مسافر كيلومتر حمل شده حاصل ضرب تعداد مسافر حمل شده در طول مسافت طي شده (بر حسب كيلومتر) در هر مرحله پرواز را گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل مسافر هوايي مسافر هوايي، فردي (به جز خلبان و خدمه پرواز) است كه با هواپيما سفر ‌كند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل مسافر هوايي بين‌المللي خروجي مسافر هوایی است كه مبدا پرواز او در داخل و مقصد پرواز وي در خارج از كشور باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل مسافر هوايي بين‌المللي ورودي مسافر هوایی است كه مبدا پرواز او در خارج و مقصد پرواز وي در داخل كشور باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل مسافر هوايي داخلي مسافر هوایی است كه مبدا و مقصد پرواز او در داخل كشور باشد حتی اگر مسیر پرواز وی مرزهاي كشور را قطع كند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل مسقف مسقف، نوعي بارگير مكعب مستطيلي شكل فلزي با قابليت جلوگيري از نفوذ باد و باران است كه عمدتاً براي حمل مواد غذايي، دارو، محمولات پستي و ... به كار مي‌رود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل مسير سفر مسير سفر، مجموعه متوالي راه‌هاي متصل كننده مبدأ به مقصد سفر است. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل مسير هوايي مسير هوايي، مسيري مشخص است كه هر نوع هواپيما در آن تردد مي‌كند.
وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل مقدار بارگيري كشتي محموله­ بارگيري شده بر روي كشتي در واحد زمان است. وزارت صنعت، معدن و تجارت
راه، حمل و نقل مقدار تخليه بار كشتي محموله­ پياده شده از كشتي در واحد زمان است. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل مقصد سفر نقطه پايان سفر را مقصد سفر مي‌گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل مقطع حادثه‌خيز به محدوده خاصي از طول راه اطلاق مي‌شود كه به دليل مشكلات ناشي از وضعيت هندسي راه، وضعيت فني وسيله نقليه و عوامل انساني (راننده) يا اثر توام بعضي از مشكلات فوق به طور همزمان، تعداد تصادفات در آن مقاطع راه، از حدود تعريف شده در ضوابط فني كشور بيش‌تر باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل موج شكن سازه دريايي است كه به منظور ايجاد پناهگاه و حوضچه آرام براي انجام عمليات شناورها با استفاده از مصالح سنگي، بتني، سپر فولادي و نظاير آن در محدوده ساحل و دريا احداث مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ميانگين سن ناوگان كشتي‌راني عبارت است از تقسیم مجموع سن کشتی‌های ناوگان به تعداد کشتی­های ناوگان وزارت صنعت، معدن و تجارت
راه، حمل و نقل ميدان عوامل پروازي كليه سطوحي مانند باند پرواز و توقفگاه هواپیما كه به منظور نشست و برخاست و تردد هواپيما مورد استفاده واقع مي‌شود را میدان عوامل پروازی گویند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ميزان حمل بار كشتي وزن کالای حمل شده توسط کشتی‌هایی که تحت مالکیت شرکت کشتی‌رانی یا در اجاره آن است. وزارت صنعت، معدن و تجارت
راه، حمل و نقل ناوگان حمل و نقل عمومي به مجموعه‌اي از وسايل نقليه موتوري كه فعاليت آن حمل و نقل بار و يا مسافر باشد، ناوگان حمل و نقل عمومي مي‌گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ناوگان حمل و نقل عمومي آبي به ناوگان حمل و نقل عمومي و همچنين شناورهاي بدون موتوري كه فعاليت آنها حمل و نقل عمومي بار و يا مسافر از طريق آب باشد، ناوگان حمل و نقل عمومي آبي گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ناوگان حمل و نقل عمومي زميني به ناوگان حمل و نقل عمومي كه فعاليت آن حمل و نقل بار و يا مسافر از طريق زمين (ريلي يا غير ريلي) باشد، ناوگان حمل و نقل عمومي زميني مي‌گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ناوگان حمل و نقل عمومي زميني ريلي به ناوگان حمل و نقل عمومي زميني كه فعاليت آن حمل و نقل بار و يا مسافر از طريق راه‌هاي ريلي باشد، ناوگان حمل و نقل عمومي زميني ريلي گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ناوگان حمل و نقل عمومي زميني غير ريلي به ناوگان حمل و نقل عمومي زميني كه فعاليت آن حمل و نقل بار و يا مسافر از طريق راه‌هاي زميني غير ريلي (راه‌هاي درون شهري «معابر» و راه‌هاي برون شهري «جاده‌ها») باشد، ناوگان حمل و نقل عمومي زميني غير ريلي مي‌گويند. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ناوگان حمل و نقل عمومي زميني غير ريلي مسافر ناوگان حمل و نقل عمومي زميني غير ريلي مسافر، به ناوگان حمل و نقلي گفته مي‌شود كه فعاليـت آن صـرفـاً حمـل و نقـل عمومي مسافر از طريق راه‌هاي زميني غير ريلي (راه‌هاي درون شهري «معابر» و راه‌هاي برون شهري «جاده‌ها») است. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ناوگان حمل و نقل عمومي زميني غيرريلي بار ناوگان حمل و نقل عمومي زميني غيرريلي بار، به ناوگان حمل و نقلي گفته مي‌شود كه فعاليت آن صرفاً حمل و نقل عمومي بار از طريق راه‌هاي زميني غيرريلي (راه‌هاي درون شهري «معابر» و راه‌هاي برون شهري «جاده‌ها») است. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل ناوگان حمل و نقل عمومي هوايي ناوگان حمل و نقل عمومي است كه فعاليت آن جابجايي بار و يا مسافر از طريق هوا باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل نفر كيلومتر مسافر جا به جا شده واحد سنجش جا به جايي مسافر است كه بيانگر حمل يك نفر مسافر در يك كيلومتر مي‌باشد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل نماينده كشتي نماينده كشتي عبارت است از شركتي كه توسط بهره‌بردار كشتي (صاحب/ اجاره كننده) به منظور انجام امور اداري وي در ارتباط با بندر و دريا، از بين شركت‌هاي محلي انتخاب مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل واگن وسيله نقليه ريلي فاقد نيروي كشش است كه براي جا به جايي بار و يا مسافر و انجام ساير امور مربوط مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل هزينه‌ مسافر كيلومتر پرواز تمام هزينه‌هايي است كه در يك كيلومتر مسير براي يك مسافر هوايي در نظر گرفته مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل هزينه نفر (مسافر) ساعت پرواز تمام هزينه‌هايي است كه در يك ساعت پرواز براي يك مسافر هوايي در نظر گرفته مي‌شود. وزارت راه و شهرسازي
راه، حمل و نقل هواپيما پهن پيكر هواپيماي ترابري بزرگي را گویند كه داراي كابين داخلي با پهناي مناسب براي استقرار مسافرين است و صندلي‌هاي آن به صورت سه گروه در امتداد هم قرار گرفته و به وسيله دو راهرو از يكديگر جدا مي‌شوند. عرض این هواپیما كمتر از 72/4 متر نیست. وزارت راه و شهرسازي

En


home cantactus