جمعه 03 آذر 1396  |

معرفی

درباره بخش

گروه اقتصاد و مالی مسکن با هدف انجام پژوهش‌های کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی در زمینه مسائل اقتصادی و مالی شهر و مسکن در حیطه وظایف و ماموریت‌های وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده است.

اهداف

- مديريت پروژه و نظارت بر قراردادهاي پژوهشي منعقد شده با مشاوران و دانشگاه‌ها؛
- انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي مورد نياز در حوزه اقتصاد و مالی مسکن؛
- همكاري تحقيقاتي با مؤسسات پژوهشي، مراكز آموزش عالي، نهادهاي دولتي و غيردولتي، به منظور ارتقاي سطح دانش اقتصاد و مالی مسکن در كشور؛
- برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت در حوزه مسکن؛
- شناسايي چالش‌ها و مشكلات در حوزه اقتصاد و مالی مسکن كشور در راستاي برنامه‌ريزي‌هاي كلان ملي از جمله برنامه‌هاي توسعه كشور و تعريف پروژه‌هاي مورد نياز جهت مطالعه و پژوهش؛
- بررسی اجرايي نمودن دستاوردهاي پژوهشي در حوزه اقتصاد و مالی مسکن؛
- برگزاري همايش‌هاي علمي و ارائه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی؛
- بازنشر دستاوردهای علمی از طریق راه‌اندازی و انتشار مجلات علمی در حوزه اقتصاد و مالی، مسکن؛
- بررسی نقش نهادها و سازمان‌های دخیل در حوزه اقتصاد و مالی مسکن؛
- آسیب‌شناسی و ارزیابی روش‌های تأمین مالی حوزه اقتصاد و مالی مسکن؛
- بررسی، الگوبرداری و تدوین روش‌های نوین تأمین مالی در حوزه مسکن؛
- ارزیابی و اولویت‌بندی مالی و اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌ها در حوزه‌ مسکن؛
- تدوین قوانین، ضوابط، معیارها، برنامه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌های اجرایی در موضوعات مختلف مرتبط با حوزه اقتصاد و مالی مسکن؛
- مشارکت در تهیه و تدوین طرح‌های جامع، تفصیلی و... در حوزه‌ مسکن؛
- ارزیابی مالی و اقتصادی طرح‌ها و موضوعات مرتبط در حوزه مسکن؛
- ارزیابی اقتصادی مصرف انرژی حوزه مسکن؛
- برگزاری کنفرانس‌های علمی در حوزه مسکن؛
- تاسیس و راه‌اندازی مجله علمی در خصوص اقتصاد و مالی مسکن؛
- روش‌های بهینه جذب مشارکت شهروندان در انجام طرح های توسعه شهری (بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، طرح های گردشگری و سایر طرح‌های)؛
راهنمای ارزیابی اقتصادی-مالی و زیست محیطی طرح های توسعه‌ای مسکن.

وظایف

- انجام مطالعات و تحقیقات پیرامون حوزه‌های مسکن اجتماعی، اجرای پروژه‌های پژوهشی و مدیریت و نظارت بر پژوهش‌های مرتبط و انتشار مقاله و کتب در حوزه وظایف بخش انبوه‌سازی،‌نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، تامین مالی مسکن، نظام بیمه و مالیات مسکن، قوانین و مقررات و سیاستگذاری مسکن؛
- مطالعه بازار و ارزیابی اقتصادی و مالی طرح‌های مرتبط با مسکن و شهرسازی و تهیه بانک‌های اطلاعاتی و شاخص‌های مرتبط؛
- تهیه بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با وظایف بخش؛
- همکاری با سایر بخش‌ها در برگزاری دوره‌های آموزشی جشنواره‌ها و همایش‌های مرتبط و انجام پروژه‌های مشترک و مرتبط.

فعالیت‌های پژوهشی

محورهای تحقیقاتی و فعالیت‌ها
-   تنظیم بازار مسکن (تولید، اجاره و سرمایه‌گذاری)؛
-   امکان‌سنجی بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی طرح‌های مسکن؛
-   برنامه‌ریزی توسعه مسکن از نظر اقتصادی و مالی؛
-   تجزیه اجزای قیمتی ساختمان و مسکن و طرح‌های توسعه‌ای؛
-   تحلیل هزینه به منفعت پروژه‌های مسکن و ساختمان؛
-   نظارت مالی و اقتصادی پروژه‌های مسکن و ساختمان؛
-   برگزاری دوره‌های آموزشی، جشنواره‌ها و همایش‌های اقتصادی و مالی در زمینه شهر و مسکن؛
-   روش‌های بهینه جذب مشارکت شهروندان در انجام طرح‌های توسعه شهری (بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، طرح‌های گردشگری و سایر طرح‌های موضوعی و موضعی)؛
-   تدوین راهنما برای ارزیابی اقتصادی - زیست‌محیطی طرح‌های توسعه شهری به صورت راهبردی؛
-   تهیه طرح های درآمد پایدار شهری (بویژه برای شهرهای جدید)؛
-   ارائه راهبردها و سیاست‌های رونق اقتصاد شهری از طریق ارتقای صنعت گردشگری شهری.
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج