پنجشنبه 04 خرداد 1396  |

اعضاء هیئت علمی

سعيد بختياري

تلفن مستقيم: 88255941
تلفن داخلي: 285-286
ايميل: bakhtiari@bhrc.ac.ir
سمت: معاون آموزش و توسعه فناوری و مدیر بخش مهندسی آتش

علي بيت اللهی

تلفن مستقيم: 88255949
تلفن داخلي: 550 - 551
ايميل: beitollahi@bhrc.ac.ir
سمت: سرپرست حوزه پژوهشی ساختمان و ابنیه فنی و رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطر پذیری

اسماعیل فرزانگان

تلفن مستقيم: 88255942
نمابر: 88259978
تلفن داخلي: 267
ايميل: farzanegan@bhrc.ac.ir
سمت: رئیس شبکه شتابنگاری ایران

ايرج رحمانی

تلفن مستقيم: 88255942
سمت: عضو هیات علمی بخش ژئوتکنیک و روسازی

علیرضا پورخورشیدی

تلفن داخلي: 297
ايميل: Pourkhorshidi@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی بخش فناوری بتن

بهروز محمدکاری

تلفن داخلي: 249
سمت: رئیس بخش انرژی، آکوستیک و نور

فاطمه دهقان

تلفن داخلي: 553
ايميل: Dehghan@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیأت علمی بخش زلزله شناسی مهندسی و خطر پذیری

سید سعید هاشمی طباطبایی

تلفن مستقيم: 88259986
تلفن داخلي: 210
ايميل: htabatabaei@bhrc.ac.ir
سمت: مدیر بخش ژئوتکنیک

شهرام دلفانی

تلفن داخلي: 349
ايميل: delfani@bhrc.ac.ir
سمت: مدیر بخش تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

آزاده عسگری‌نژاد

تلفن داخلي: 342
ايميل: a.askarinejad@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی بخش فناوری بتن

طارق مهدی

تلفن داخلي: 333
ايميل: mahdi@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیأت علمی بخش مهندسی سازه و ابنیه فنی

مسعود جمالی آشتیانی

تلفن داخلي: 384
ايميل: m.jamali@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیأت علمی بخش مهندسی آتش

آسیه عطاردي کاشاني

تلفن داخلي: 390
ايميل: Atarodi@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیأت علمی بخش تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

عطا آقایي آرائي

تلفن داخلي: 260
ايميل: aghaeiaraei@bhrc.ac.ir
سمت: سرپرست بخش ژئوتکنیک و روسازی

سیدسهیل مجیدزمانی

تلفن داخلي: 327
ايميل: majidzamani@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی بخش مهندسی سازه و ابنیه فنی

مژده زرگران

تلفن داخلي: 292
ايميل: m.zargaran@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی بخش تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

سهراب ویسه

تلفن مستقيم: 88255942
تلفن داخلي: 278، 279
ايميل: veiseh@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی و رئیس گروه مصالح و فرآورده‌های ساختمانی

مهدی نعمتی

تلفن داخلي: 342
ايميل: m.nemati@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی بخش فناوری بتن

فرهنگ فرحبد

تلفن داخلي: 265
سمت: رئیس بخش مهندسی سازه و ابنیه فنی - سرپرست پژوهشکده ساختمان و مسکن

عطیه اسحاقی

تلفن داخلي: 427
سمت: عضو هیات علمی شبکه شتابنگاری کشور

علی دوستی

ايميل: a.dousti@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی بخش مصالح و فرآورده‌های راه و ساختمان

امیرارسلان کلالی

تلفن داخلي: 133-189
ايميل: a.kalali@bhrc.ac.ir
سمت: سرپرست مدیریت تجاری‌سازی

نادر خواجه‌احمدعطاری

تلفن داخلي: 269
ايميل: n.attari@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی بخش مهندسی سازه و ابنیه فنی

رسول احمدی

تلفن داخلي: 388
سمت: عضو هیات علمی بخش مهندسی سازه و ابنیه فنی

ناهيد رزاقي آذر

تلفن داخلي: 270
سمت: عضو هیات علمی

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج