شنبه 01 مهر 1396  |

ژئوتکنیک

رئیس

دکتر عطا آقایی آرائی

همکاران

ایرج رحمانی
امیرسعید سلامت
بهاره کاتبی
ناهید عطارچیان
حسین حسنی
مرتضی نیاکی
 

 

ارتباط با بخش

آدرس :

تهران، بزرگراه شیخ فضل‌ا... نوری، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت

صندوق‌پستی :     1696 - 13145

تلفن :       6-88255942  (داخلی 210 )

دورنگار :    88255941

پایگاه اینترنتی :    http://new.bhrc.ac.ir/bsri

معرفی

درباره بخش

بخش ژئوتكنيك و زیرساخت در راستاي نيازهای علمي و فني كشور از سال 1373، با تجهيز امكانات آزمايشگاهي ديناميك و مكانيك خاك فعاليت‌های خود را آغاز کرد. اين بخش در طي سال‌های فعاليت‌های خود، توانسته است پروژه‌های ارزشمندي را خصوصاً در زمينه تهيه نقشه‌هاي پهنه‌بندی ژئوتكنيك لرزه‌ای كلان‌شهرها، تهيه نقشه حريم گسل‌ها و ارائه ضوابط ساخت و ساز در حريم گسل‌ها در كشور، تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی و راهنمای تحلیل پاسخ ساختگاه برای ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای در مناطق شهری و تهیه بانک‌های اطلاعات ژئوتکنیک کشور به انجام رساند.

اهداف

- شناسایی خطرات ناشی از پدیده‌های ژئوتكنيك لرزه‌ای و ارزيابي ساختگاه ايمن براي انواع سازه‌ها (ساختمان‌های مسكونی، پل‌ها، برج‌ها، سدها و سازه‌های استراتژيك) در سطح كشور؛
- تهيه و تدوين دستورالعمل و پيش‌نويس آيين‌نامه‌ها مرتبط با مهندسی ژئوتكنيك؛
- گردآوری اطلاعات موجود در زمينه پهنه‌بندی و ژئوتكنيك لرزه‌ای در قالب بانک اطلاعات ژئوتکنیک به منظور استفاده در بازنگری آيين‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان؛

وظایف

- انجام مطالعه و تحقیق پیرامون ژئوتكنيك لرزه‌ای؛ بررسی رفتار مصالح پی ابنیه فنی و زیرساخت‌ها؛ روش‌های بهسازی در مهندسی ژئوتکنیک، روش‌های عددی در مهندسی ژئوتکنیک؛
- انجام پژوهش پیرامون ژئوتكنيك زيست‌محيطی؛
- انجام پژوهش پیرامون ژئوتکنیک دریایی؛
- همکاری در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط در مهندسی ژئوتکنیک؛
- توسعه زیرساخت و تجهیز آزمایشگاه‌ها؛
- تهیه بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با وظایف بخش؛
- همکاری با سایر بخش‌ها در برگزاری دوره‌های آموزشی،‌جشنواره‌ها و همایش‌های مرتبط و انجام پروژه‌های مشترک و مرتبط
.

فعالیت‌های پژوهشی

محورهای تحقیقاتی و فعالیت‌ها
مطالعات ژئوتكنيك لرزه‌اي
     -تهيه نقشه‌های پهنه‌بندی ژئوتكنيك لرزه‌ای كلانشهرها؛
     -تهيه نقشه حريم گسل‌هاي شهر تهران و ارائه ضوابط ساخت و ساز در حريم گسل‌ها؛
     -طيف طراحی مصالح مخلوط خاکی متراکم با نگاهي بر اثر محتواي فركانسي بر رفتار مصالح براي زلزله‌های ميدان نزديك؛
     -تحليل برگشتي آرايه‌هاي عمودي براي زلزله‌ها با نگاهي بر اثر محتوای فركانسي.

تهيه و تدوين راهنما و آيين‌نامه‌هاي مربوط به مهندسی ژئوتكنيك
     -تهيه و تدوين استانداردهاي مربوط به آزمايش‌ها ژئوتكنيك؛
     -تدوين دستورالعمل مطالعات بررسي فرونشست زمين؛
     -تهیه راهنما و دستورالعمل طراحی ابنیه ژئوتکنیکی؛
     -تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی.
بانک‌های اطلاعاتی
     -تهیه بانک‌ اطلاعات ژئوتکنیک کشور؛
     -تدوین نرم‌افزار الگوی تهیه گزارش ژئوتکنیکی؛
     -تهیه بانک‌ اطلاعات زمین‌لغزش کشور.
تعيين روش‌های بهسازي در مهندسي ژئوتكنيك
     -مطالعه خاك‌هاي مسئله‌دار در ايران و ارائه راهكارهاي بهسازي؛
     -بررسي رفتار ديناميكي خاك‌هاي اصلاح شده؛
     -استفاده از مصالح نوین و سبک در کوله‌ها و سازه‌های نگهبان.
مطالعات عددي در مهندسي ژئوتكنيك
     -مطالعات عددي در مهندسي ژئوتكنيك جهت تهيه برنامه‌هاي كامپيوتري در قالب نرم افزار؛
     -آناليز ديناميكي سدهاي خاكي و سنگريزه‌اي.
گودبرداری اصولی
     -بررسی و بهینه‌سازی روش‌های مهاربندی و پایدارسازی گودهای عمیق در درازمدت؛
     -بررسی رفتار پی های مجاور گودها.
ژئوتكنيك زيست‌محيطي
     -تدوين معيارهاي ژئوتكنيكي طراحي مدفن‌هاي مهندسي زباله با توجه به شرایط اقلیمی ایران؛
     -بررسی اثرات ژئوتکنیکی چاه‌های جذبی در مناطق شهری.
ژئوتكنيك در مهندسی آب

     - بررسي كيفيت سنگ در موج شكن‌هاي سواحل جنوب ايران؛
     - ارائه روش‌های مناسب پي‌سازي در درياي خزر و خليج فارس.


پروژه‌ها
جهت مشاهده اطلاعات کامل پروژه‌های مربوطه اینجا را کلیک نمایید. 

تدوین استاندارد، دستورالعمل، آیین‌نامه، ضوابط فنی و اختراعات

تدوین استاندارد

تدوین ضوابط

ثبت اختراع

تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی و گواهینامه فنی

خدمات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی


     
 دستگاه شاخص بار نقطه ای  دستگاه سه محوری قطر بزرگ استاتیکی و دینامیکی
 دستگاه ستون تشدید و برش پیچشی
     
دستگاه تك محوري
 دستگاه سه محوری دینامیکی قطر کوچک
دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس
     
 دستگاه برش مستقیم کوچک مقیاس
دستگاه سه محوری استاتیکی کوچک   سری الک و لرزاننده
 
   
 محفظه انجام آزمایش استاتیکی سنگ
 نفوذپذيري با ارتفاع متغير
 دستگاه CBRدستگاه ها و تجهیزات در آزمایشگاه ژئوتکنیک و روسازی

رديف
 نام دستگاه
مدل
 1  سری الک
 
 2  لرزاننده
 E-VIB-88
 3  هیدرومتری
 
 4  وسایل تراکم
 ظروف تراکم
 
 5  چکش 3kg
 
 6  چکش 5kg
 
 7  جک نمونه
 
 8  گرمخانه ها
 
 9  دستگاه کاساگرانده
 921
 10  921
 11  ترازو
 3.1kg با دقت 0.01gr
 ANDGF-3000
 12  6kg با دقت 0. 1gr
 LC6200
 13  15kg با دقت 1gr
 CD-11
 14  100kg با دقت 10gr
 CD11
 15  0.6kg با دقت 0.01gr
 EK600G
 16  4.1kg با دقت 0.1gr
 EK41002
 17  30kg با دقت 10gr
 
 18  دستگاه های برش مستقيم بزرگ مقیاس
 گیج نیرو 30 kN
 
 19  گیج نیرو 80 kN
 20  گیج تغییرمکان عقربه‌ای
 21  گیج تغییرمکان عقربه‌ای
 22  لیفتراک
 350-OP
 23  دستگاه برش مستقیم کوچک مقیاس
 گیج نیرو 5 kN
 T206
 24  گیج تغییرمکان عقربه‌ای
 25  گیج تغییرمکان عقربه‌ای
 26  وزنه
 
 27  تحکیم
 گیج تغییرمکان عقربه‌ای
T8-422
28
 گیج تغییرمکان عقربه‌ای
 29  گیج تغییرمکان عقربه‌ای
 30  وزنه
 
 31  CBR
 گیج نیرو
 
 32  گیج تغییرمکان عقربه‌ای
 33  شاخص بار نقطه ای
 گيج نيرو 5 تن
 
 34  گيج نيرو 2 تن
 35  دستگاه سه محوری قطر بزرگ استاتیک و دینامیک
 نیروسنج 50 تن و آمپلی فایر
 D3V1-50T
 36  نیروسنج داخلی 50  تن و آمپلی فایر
 37  نیروسنج داخلی 20 تن و آمپلی فایر
 LP-20T-H50
 38  LVDT 100 mm و آمپلی فایر
 IDA-100mm
 39  سنسور غیرتماسی و آمپلی فایر
 
 40  سنسور غیرتماسی و آمپلی فایر
 
 41  آمپلی فایر متوسط سنسورهای غیرتماسی
 
 42  فشارسنج 20 kg/cm2 و آمپلی فایر داخلی
 
 43  فشارسنج 10 kg/cm2 و آمپلی فایر
 
 44  تغییرحجم سنج 4000 cc و آمپلی فایرهای داخلی و بیرونی
 DP15-32
 45  گیج‌های عقربه‌ای 20 kg/cm2
 
 46  گیج‌های عقربه‌ای 10 kg/cm2
 
 47  گیج‌های عقربه‌ای مکش 1 kg/cm2
 
 48  کمپکتور برقی
 HM1800


انتشارات

کتب

مقالات
جهت مشاهده اطلاعات کامل مقالات مربوطه اینجا را کلیک نمایید.

گزارش‌های تحقیقاتی شاخص
- مطالعات ریزپهنه‌بندی ‌ژئوتکنیک لرزه‌ای در سكونتگاه‌های شهری، مجری: سعید هاشمی طباطبائی،  1393- 1384؛
- ریز پهنه‌بندی ژئوتكنيك لرزه‌ای شهر بم؛
- ریز پهنه‌بندی ژئوتكنيك لرزه‌ای شهر پردیس؛
- ریز پهنه‌بندی ژئوتكنيك لرزه‌ای شهر سمنان؛
- ریز پهنه‌بندی ژئوتكنيك لرزه‌ای شهر شاهرود؛
- ریز پهنه‌بندی ژئوتكنيك لرزه‌ای شهر شیراز؛
- راهنمای تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی برای ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای در مناطق شهری، مجری: سعید هاشمی طباطبائی، 1388- 1387؛
- تهیه راهنمای تحلیل پاسخ ساختگاه برای ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای در مناطق شهری، مجری: سعید هاشمی طباطبائی، 1392 - 1388؛
- بررسی اثر محتوای فرکانسی بر خواص خاک‌های درشت‌دانه، مجری: عطا آقایی آرایی، 1389- 1388؛
- ارزیابی رفتار سه‌محوری مونوتونیک مصالح شنی، مجری: عطا آقایی آرایی، 1391- 1390.

     

دوره‌ها، سمینارها و سخنرانی‌های علمی

جهت مشاهده اطلاعات کامل دوره‌های مربوطه اینجا را کلیک نمایید.

بانک اطلاعات ژئوتکنیک ایران

جهت مشاهده بانک اطلاعات ژئوتکنیک ایران اینجا را کلیک نمایید.

مطالعات ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای

جهت مشاهده اطلاعات اینجا را کلیک نمایید.

پیش‌نویس نظام‌نامه گودبرداری

جهت مشاهده پیش‌نویس نظام‌نامه گودبرداری اینجا را کلیک نمایید.
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج