شنبه 01 مهر 1396  |

معرفی آزمایشگاه‌ها

ژئوتکنیک و زیرساخت


دستگاه شاخص بار نقطه ای دستگاه سه محوری قطر بزرگ استاتیکی و دینامیکی
دستگاه ستون تشدید و برش پیچشی
دستگاه تك محوري
دستگاه سه محوری دینامیکی قطر کوچک
دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس
دستگاه برش مستقیم کوچک مقیاس
دستگاه سه محوری استاتیکی کوچک سری الک و لرزاننده

محفظه انجام آزمایش استاتیکی سنگ
نفوذپذيري با ارتفاع متغير
دستگاه CBR


دستگاه ها و تجهیزات در آزمایشگاه ژئوتکنیک و روسازی

رديف
نام دستگاه
مدل
1 سری الک

2 لرزاننده
E-VIB-88
3 هیدرومتری

4 وسایل تراکم
ظروف تراکم

5 چکش 3kg

6 چکش 5kg

7 جک نمونه

8 گرمخانه ها

9 دستگاه کاساگرانده
921
10 921
11 ترازو
3.1kg با دقت 0.01gr
ANDGF-3000
12 6kg با دقت 0. 1gr
LC6200
13 15kg با دقت 1gr
CD-11
14 100kg با دقت 10gr
CD11
15 0.6kg با دقت 0.01gr
EK600G
16 4.1kg با دقت 0.1gr
EK41002
17 30kg با دقت 10gr

18 دستگاه های برش مستقيم بزرگ مقیاس
گیج نیرو 30 kN

19 گیج نیرو 80 kN
20 گیج تغییرمکان عقربه‌ای
21 گیج تغییرمکان عقربه‌ای
22 لیفتراک
350-OP
23 دستگاه برش مستقیم کوچک مقیاس
گیج نیرو 5 kN
T206
24 گیج تغییرمکان عقربه‌ای
25 گیج تغییرمکان عقربه‌ای
26 وزنه

27 تحکیم
گیج تغییرمکان عقربه‌ای
T8-422
28
گیج تغییرمکان عقربه‌ای
29 گیج تغییرمکان عقربه‌ای
30 وزنه

31 CBR
گیج نیرو

32 گیج تغییرمکان عقربه‌ای
33 شاخص بار نقطه ای
گيج نيرو 5 تن

34 گيج نيرو 2 تن
35 دستگاه سه محوری قطر بزرگ استاتیک و دینامیک
نیروسنج 50 تن و آمپلی فایر
D3V1-50T
36 نیروسنج داخلی 50 تن و آمپلی فایر
37 نیروسنج داخلی 20 تن و آمپلی فایر
LP-20T-H50
38 LVDT 100 mm و آمپلی فایر
IDA-100mm
39 سنسور غیرتماسی و آمپلی فایر

40 سنسور غیرتماسی و آمپلی فایر

41 آمپلی فایر متوسط سنسورهای غیرتماسی

42 فشارسنج 20 kg/cm2 و آمپلی فایر داخلی

43 فشارسنج 10 kg/cm2 و آمپلی فایر

44 تغییرحجم سنج 4000 cc و آمپلی فایرهای داخلی و بیرونی
DP15-32
45 گیج‌های عقربه‌ای 20 kg/cm2

46 گیج‌های عقربه‌ای 10 kg/cm2

47 گیج‌های عقربه‌ای مکش 1 kg/cm2

48 کمپکتور برقی
HM1800

فناوری بتن


آزمایشگاه تعیین خواص مکانیکی بتن
تجهیزات تعیین خرابی شیمیایی بتن به روش تسریع شده
دستگاه تعیین ضریب هدایت حرارتی بتن


دستگاه تعيين شدت خوردگي آرماتور در بتن
دستگاه تعیین مقاومت سایشی بتن
تجهيزات تعيين خواص بتن تازه
دستگاه تعيين مقاومت بتن در برابر سيكل‌هاي يخبندان
دستگاه‌هاي غيرمخرب تعيين خرابي‌هاي بتن
دستگاه تخلخل‌سنج بتن و ملات
دستگاه تعیین مقاومت سایشی
آون حرارتی و رطوبتی
جک مقاومت فشاری
آزمايشگاه شبيه‌سازي واكنش قليايي سيليسي بتن
دستگاه تعيين مقاومت فشاري بتن‌هاي با عملكرد بالا
دستگاه همزن مافوق صوت
دستگاه تعيين مقاومت بتن در برابر نمك‌هاي يخ‌زدا
دستگاه تعيين ظرفيت خمشي تخته‌هاي سيماني
دستگاه تعيين طيف مواد افزودني بتن

مهندسی سازه و ابنیه فنی

- كف قوي: کف قوي موجود در آزمايشگاه بخش سازه داراي ابعاد 19×11 است که با ظرفيت 200 تن طراحي و اجرا شده است. براي ساخت اين کف که طراحي و اجراي آن تماماً توسط متخصصان ايراني انجام شده است، حدود 60 تن فولاد و 300 متر مکعب بتن با عيار 450 کيلوگرم به کار رفته است. به منظور جلوگيري از انتقال لرزش‌هاي ايجاد شده توسط بارهاي ديناميكي به زمين، لايه مستهلك‌كننده خاصي در آن تعبيه شده است؛
- قاب‌هاي بارگذاري با ظرفيت‌هاي مختلف؛
- انواع جك‌هاي بارگذاري استاتيكي و ديناميكي به حداكثر ظرفيت 100 تن و پمپ‌هاي هيدروليكي مربوطه؛
- دستگاه SSR-1 براي آزمايش‌هاي ارتعاشي محيطي؛
- دستگاه يونيورسال 1 تني جهت انجام آزمايش‌هاي فشاري، كششي و خمشي؛
- نيروسنج‌هاي الكترونيكي (Lode call) به ظرفيت 1 الي 200 تن؛
- فشارسنج‌هاي الكترونيكي (Pressure Transduser)؛
- تغيير مكان‌سنج‌هاي الكترونيكي (Displacement Transduser)؛
- شتاب‌سنج‌هاي الكترونيكي (Acceleration Transduser)؛
- دستگاه يونيورسال ديناميكي 48 تني جهت آزمايش‌هاي كششي، فشاري، خمشي و خستگي؛
- دستگاه پيشرفته اطلاعات‌برداري استاتيكي (Data Logger) جهت پردازش و برداشت اطلاعات؛
- دستگاه پيشرفته اطلاعات‌برداري ديناميكي (DYNAMIC Strain Meter)؛
- دستگاه گرنش‌سنج الكترونيكي (Strain - Meter)؛
- دستگاه (Extensomter) جهت تعيين مدول الاستيسيته فولاد.


انواع نيرو سنج الكترونيكي
(30كانال داخلي و 100 كانال خارجي)
دستگاه ديتالاگر ديناميكي 10 كاناله
دستگاه ديتالاگر ديناميكي 30 كاناله
جک‌هاي بار‌گذاري استاتیکی ظرفيت 100 تن
جک‌هاي بار‌گذاري استاتیکی
دستگاه اندازه‌گيري عرض ترك
تغييرمكان‌سنج الكترونيكی ميله‌ای دارای خط‌كش مدرج شتاب‌سنج الكترونيكي يك جهته
پمپ هيدروليك برقي

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

آزمایشگاه لوله و اتصالات پلیمری
آزمایشگاه لوله‌های پلیمری با در اختیار داشتن بیش از 25 دستگاه تست بزرگترین آزمایشگاه در نوع خود در ایران می-باشد و مرجع معتبری در این صنعت به شمار می‌رود.
     - دستگاهDSC : با رنج دمایی دمای اتاق تا600 درجه سلیسوس جهت تعیین دمای ذوب مواد و لوله‌های پلیمری؛
     - دستگاهESCR : بررسی مقاومت مواد پلی‌اتیلن در برابر رشد ترك ناشی از تركیب تنش و عوامل محیطی؛
     - دستگاهFTIR: آنالیز مواد از طریق تبدیل فوریه مادون قرمز؛
     - دستگاه سختی‌سنج: به منظور بررسی میزان سختی آزمونه‌ها و محصولات لاستیكی؛
     - دستگاهOIT: به منظور بررسی زمان القایی اكسایشی (OIT) مواد و لوله‌های پلیمری؛
     - دستگاه کشش: به منظور تعیین قدرت چسبندگی چسب وخواص کششی لوله‌های ترموپلاستیک شامل تنش کششی در نقطه تسلیم، تغییر طول در نقطه شکست؛
     - کوره موفلی (آستردار): بررسی میزان دوده در لوله‌های پلی اتیلنی؛
     - دستگاه Ring Stiffness: با قابلیت اعمال نیروی ثابت برای بررسی مقاومت حلقوی بلند مدت بر روی لوله‌های فاضلابی دوجداره؛
     - دستگاه ویکات: تعیین نقطه نرم‌شوندگی در محصولات پلیمری؛
     - دستگاه واترجت: به منظور بررسی مقاومت لوله‌های پلی¬اتیلن دوجداره در برابر فشار آب؛
     - دستگاه کمبو: به منظور بررسی نشتی و آب‌بندی لوله و اتصالات دارای رینگ آب‌بندی الاستومری (پوش‌فیت) سیستم‌های لوله‌كشی بدون فشار در هر دو کاربری ساختمانی و زیرزمین؛
     - میکروسکوپ: به منظور تعیین چگونگی پراکندگی دوده و مستربچ در محصولات پلیمری؛
     - میکروسکوپ متالوژی: جهت تعیین ضخامت؛
     - دستگاه فشار دینامیک: با قابلیت تنظیم فشار برای ارزیابی مقاومت مجموعه لوله و اتصال در برابر سیکل‌های فشاری؛
     - دستگاه ضربه سقوط آزاد: مقاومت لوله در برابر ترک یا شکست؛
     - دستگاهMFI : بررسی شاخص جریان مذاب مواد و محصولات پلیمری؛
     - دستگاه ضربه پاندولی: با نیروی 15 ژول جهت بررسی استحکام ضربه لوله‌های پلیمری؛
     - دستگاه فشار هیدروستاتیک: با قابلیت تنظیم فشار جهت بررسی استحکام خزشی لوله‌های پلیمری؛
     - دستگاه مقاومت حلقوی: بررسی مقاومت حلقوی كوتاه مدت بر روی لوله‌های ترموپلاست؛
     - دستگاه ترموسیکلی: با قابلیت تنظیم فشار و دما به منظور ارزیابی مقاومت لوله و اتصالات در برابر شکست؛
     - دستگاه جذب اتمی؛
     - دستگاه GC-MASS.
آزمایشگاه رنگ و رزین
این آزمایشگاه جهت انجام تمامی تست‌های استاندارد در زمینه رنگ ساختمانی و کاغذ دیواری و با در اختیار داشتن 12 دستگاه تست امکان ارائه خدمات و صدور گواهینامه فنی را فراهم آورده است.
     - دستگاه تست سایش و شستشو؛
     - زبری‌سنج دیجیتال؛
     - گریندومتر: این وسیله برای تعیین اندازه و ریزی ذرات استفاده می‌شود. به عبارتی با این آزمون اندازه ریزترین دانه‌های رنگ، جوهر، پوشش‌ها و مواد مشابه به دست می‌آید؛
     - دستگاه تعیین سختی پرسوز: این دستگاه بر اساس تعداد نوسان پاندول کار می‌کند و نشان‌دهنده سختی می‌باشد؛
     - دستگاه تست سای  (Taber): تعیین مقاومت سرامیک، پلاستیک، منسوجات، فلزات، چرم، لاستیک و رنگ، لاک و سطوح آب فلزکاری
     - ویسکومتر دیجیتال؛
     - مندرل استوانه‌ای: جهت آزمون قابلیت خمش قشر خشک رنگ؛
     - براقیت‌سنج (Glossmeter): تعیین براقیت قشر خشک رنگ؛
     - اپلیکاتور: با ضخامت‌های مختلف جهت نمونه‌سازی؛
     - دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی: آزمون مقاومت به زردگرایی؛
     - ضخامت‌سنج؛
     - پیکنومتر: تعیین دانسیته رنگ‌ها و جلاها.
آزمایشگاه پکیج
مطابق استاندارد‌های بین‌المللی و ملی تمامی تست‌های عملکردی و ساختاری پکیج‌ها و آبگرمکن‌های گازسوز در این آزمایشگاه انجام می‌پذیرد.
     - دستگاه آزمون عملکرد حرارتی و تجهیزات کنترل و ایمنی پکیج‌های گرمایشی گازسوز؛
     - دستگاه آنالیز گازهای آلاینده؛
     - دستگاه اندازه‌گیری میزان نشت محفظه احتراق؛
     - دستگاه تست سلامت مدار آب؛
     - دستگاه سالت اسپری؛
     - دستگاه آزمون مقاومت در برابر حرارت.


مهندسی آتش

بخش آتش مجهز به دستگاه‌های پیشرفته آزمون، مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی می‌باشد و می‌تواند مشخصات انواع مواد و مصالح در برابر آتش را با آزمون‌های استاندارد و تخصصی ارزیابی نماید. مهم‌ترین دستگاه‌های راه‌اندازی شده و فعال در این بخش به شرح زیر است:
     - گرماسنج مخروطی (Cone calorimeter)
دستگاه گرماسنج مخروطی براساس اصل اکسیژن مصرف شده کار می‌کند و برای تعیین شدت رهایش گرما و دود ناشی از سوختن مواد و مصالح به کار می‌رود.

   
     - قابلیت افروزش با منبع تک شعله  (Ignitability)
دستگاه قابلیت افروزش برای تعیین رفتار اشتعالی آزمونه تحت منبع شعله کوچک به کار می‌رود.

     - پیشروی سطحی شعله ((Flame Spread
دستگاه پیشروی سطحی شعله برای تعیین خواص افروزش و پیشروی سطحی شعله بر روی مصالح و نازک‌کاری‌ها به کار می‌رود. این دستگاه همچنین قابلیت انجام آزمون براساس استانداردهای صنعت کشتیرانی (IMO) را داشته که از آن می‌توان برای اندازه‌گیری رهایش گرما و طبقه‌بندی استفاده کرد.


 

     - قابلیت نسوختن مواد  (Non-combustibility)
این دستگاه براي تعيين عملكرد قابليت نسوختن فرآورده ساختماني همگن و اجزاء اصلي فرآورده‌هاي ساختماني غيرهمگن، تحت شرايط معين به کار مي‌رود.  

 


     - عامل مشتعل منفرد (Single Burning Item /SBI)
دستگاه عامل مشتعل منفرد (SBI) برای ارزیابی رفتار در برابر آتش نمونه‌هایی که برای نازک‌کاری دیوار، سقف، و یا سایر قسمت‌های ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، به کار می‌رود. 


   
     - گرماسنج بمبی  (Bomb calorimeter)
این دستگاه برای تعیین گرمای سوختن کامل مواد و فرآورده‌ها در حجم ثابت به کار می‌رود.      - کوره مقاومت در برابر آتش مقیاس متوسط(Fire resistance Furnace)
کوره مقاومت در برابر آتش در مقیاس یک متر مربع، مقاومت جزء ساختمانی (دیوار، پارتیشن، سقف، دمپر، شیشه و ...) در برابر آتش را تحت شرایط استاندارد دما- زمان تعیین می‌کند.


مصالح و فرآورده‌های راه و ساختمان

    - آزمایشگاه شیمی تجزیه
از انجا که عناصر تشکیل دهنده مواد اولیه و مصالح ساختمانی در کیفیت فرآورده‌ها و همچنین بر دوام و عملکرد آنها در برابر عوامل محیطی مؤثر است، لذا با استفاده از تجهیزات و روش‌های آزمون استاندارد، ترکیبات شیمیایی مواد و مصالح تعیین می‌شود.


     - آزمایشگاه فیزیک مصالح ساختمانی

خواص فیزیکی و مکانیکی مصالح و فرآورده‌های ساختمان و راه، نقش بزرگی در کیفیت آنها دارد. علاوه بر تعیین این خواص، پیش‌بینی دوام مصالح در مقابل عوامل محیطی و تأثیر یخ زدن و آب شدن و تغییرات دما بر روی خواص فیزیکی از اساسی‌ترین مطالعاتی است که در این آزمایشگاه بر روی مواد و مصالح راه و ساختمان انجام می‌شود.


     - آزمایشگاه تعیین رفتار حرارتی
شناخت رفتار حرارتي مواد و مصالح با توجه به تغييرات خواص اساسي مواد (فيزيكي و شيميايي) نسبت به تغيير دما، از طريق روش‌هاي آناليز حرارتي امكان‏پذير است. براي اين منظور، از دستگاه‌هاي مختلف که بر اساس روش‌هاي آناليز حرارتي کار مي‌کنند، استفاده مي‏شود. اين روش‌ها، بر روي سه خاصيت اساسي تغييرات وزني، تغييرات فازي به واسطه تغييرات دما (گرماگيري و گرمادهي) و تغييرات ابعادي بنا شده‏اند و مي‌توانند به طور جداگانه و يا به صورت تلفيقي با يكديگر مورد استفاده قرارگيرند.


     - آزمایشگاه عایق‌های حرارتی
از آنجایی‌ که کاربرد عایق‌های حرارتی در بخش‌های مختلف ساختمان یکی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی است، لازم است از این نوع مصالح در جدارهای بیرونی ساختمان استفاده شود. بنابراین تعیین کیفیت عایق‌های حرارتی، برای مشخص کردن خواص آنها الزامی است.
در این آزمايشگاه مشخصات حرارتی، فیزیکی-مکانیکی و دوام عايق‌هاي حرارتي مورد استفاده در ساختمان از جمله پشم‌هاي معدني، پلي‌استايرن منبسط و اکسترود شده، الاستومری قابل انعطاف و پلي‌يورتان با انجام آزمون‌هاي مختلف مطابق استانداردهاي ملي ايران و بین‌المللی تعيين مي‌شود.     - آزمایشگاه سنگ‌‌شناسی
مواد اوليه مصالح ساختماني، عموماً از جنس سنگ و خاك است كه در فرآيندهاي طبيعي مختلفي تشكيل شده‏اند. هدف مطالعات در این آزمايشگاه سنگ‌‏شناسي بررسی مواد از نظر خواص سنگ‏شناسي، كاني‏شناسي و بلورشناسي است كه در بررسی خصوصيات فرآورده‌ها، نقشي اساسي را ايفا مي‏كند. در این آزمایشگاه بررسي پارامترهاي اصلي نظير فشردگي، سيماني شدن، تخلخل و نفوذپذيري، وجود درزه و شكاف‌هاي ميكروسكوپي، ساخت، بافت و اندازه دانه‏ها همراه با ساير خصوصيات كاني‏شناسي از‌ طريق مطالعه و بررسی مقاطع نازك و صيقلي ميكروسكوپي از جمله مطالعاتي است كه در اين آزمايشگاه انجام مي‏‌شود.بخش انرژی، آکوستیک و نور

انرژی
     - دستگاه محفظه گرم محافظت شده
اين دستگاه برای تعیین ضریب انتقال حرارت انواع جدارهای ساختمانی (ديوارهاي متداول و نوين) و بازشو‌ها ساخته شده‌است. ابعاد آزمونه‌های لازم 300×300 سانتی‌متر، و ضخامت آنها حداکثر 50 سانتی‌متر است.
استاندارد آزمون: استاندارد ملی ایران شماره‌های  1 و 2-11419: عملکرد حرارتی درها، پنجره‌ها و کرکره‌ها- محاسبه ضریب انتقال حرارت-  قسمت اول: کلیات عملکرد حرارتی درها، پنجره‌ها و کرکره‌ها- محاسبه ضریب انتقال حرارت-  قسمت دوم: روش عددی برای چهار‌چوب‌ها

 استاندارد ملی ایران شماره‌ 2-11622:عملکرد حرارتی درها، پنجره‌ها و کرکره‌های بیرونی- تعیین ضریب انتقال حرارت با روش محفظه گرم- قسمت 2: چهارچوب‌ها
استاندارد ملی ایران شماره‌ 12595: شیشه در ساختمان- محاسبه مقدار ضریب انتقال حرارت مجموعه شیشه‌های چند جداره در حالت پایا

تجهیزات مورد استفاده برای تعیین دوام مجموعه شیشه‌های چند جداره

از این تجهیزات به منظور بررسی پایداری کیفیت و دوام مجموعه شیشه‌های چند جداره، زمانی که در معرض شرایط آب و هوایی سخت محیط بیرون قرار می‌گیرند، استفاده می‌شود.

استاندارد آزمون: استاندارد ملی ایران شماره 8522 و 8521-1 : شیشه – مجموعه شیشه‌های دو یا چند جداره – روش‌های آزمون

      - دستگاه تعیین نقطه برفک شیشه
به کمک این دستگاه می‌توان دمای نقطه برفک یا دمای شبنم شیمیایی مجموعه شیشه‌های چند جداره را تعیین کرد. این دماها معیاری برای تعیین میزان رطوبت و یا بخارات شیمیایی موجود در فاصله هوایی مجموعه شیشه‌های چند جداره می‌باشند.

 
     - محفظه دما و رطوبت بالا
به منظور شبیه‌سازی شرایط جوی سخت، مجموعه شیشه‌های چند جداره را به مدت 42 شبانه روز داخل محفظه دما و رطوبت بالا قرار می‌دهند. دمای داخل این محفظه 55+ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی آن بالای ٪95 است.


      - دستگاه چرخه آب و هوایی تسریع شده
پس از سپری شدن مدت آزمون محفظه رطوبت بالا، مجموعه شیشه‌های چند جداره را به مدت 28 شبانه روز روی محفظه چرخه آب و هوایی تسریع شده چنان نصب می‌کنند که یک طرف آنها در معرض شرایط محیطی داخل آزمایشگاه و طرف دیگر آنها در معرض شرایط محیطی داخل محفظه باشد. دمای داخل این محفظه از 18- درجه سلسیوس تا 55+ درجه سانتي‌گراد در چرخه‌های 12 ساعته تغییر می‌کند. پس از سپری شدن مدت زمان این آزمون، به کمک دستگاه تعیین نقطه برفک، میزان نفوذ رطوبت به داخل فاصله هوایی مجموعه شیشه‌های چند جداره بررسی می‌شود.


      - دستگاه مه گرفتگی
به منظور بررسی دوام درزبند‌های اولیه و ثانویه مجموعه شیشه‌های چند جداره در برابر تابش اشعه خورشید از این دستگاه استفاده می‌شود.     - دستگاه آب‌بندی و هوابندی
به کمک این دستگاه می‌توان میزان نشت هوا از بازشو‌های ساختمانی مانند در‌ها و پنجره‌ها را با اعمال اختلاف فشار‌های مختلف در دو طرف آنها تعیین کرد. تعیین میزان آب‌بندی بازشو‌های ساختمانی نیز از دیگر کاربرد‌های این دستگاه است.
استاندارد آزمون: استاندارد ملی ایران شماره 7821: درها و ديوارهاي پرده‌اي و پنجره‌هاي ساختمان، تعيين آب‌بندي – روش آزمون
استاندارد آزمون: استاندارد ملی ایران شماره 7822: درها و ديوارهاي پرده‌اي و پنجره‌هاي ساختمان، تعيين ميزان نفوذ هوا – روش آزمون


     - تست ضربه
بررسی مقاومت پروفیل‌ها در دمای پایین در برابر ضربه حال از سقوط وزنه‌ای به جرم یک کیلو‌گرم توسط این دستگاه امکان‌پذیر است.
استاندارد آزمون: استاندارد BS EN 477: پروفیل‌های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای ساخت در‌ها و پنجره‌ها - تعیین مقاومت پروفیل‌های اصلی در برابر ضربه ناشی از سقوط وزنه

     -  دستگاه‌های كشش و فشار چند منظوره‌ ...
دستگاه اعمال کشش و فشار چند منظوره قابلیت اعمال نیروهای کششی و فشاری با سرعت‌های جابجایی تعیین شده را دارا می‌باشد. با تعویض فک‌های این دستگاه می‌توان طیف گسترده‌ای از آزمون‌ها مانند تعیین مقاومت جوش پروفیل‌های یو‌پی‌وی‌سی، تعیین مقاومت و مدول الاستیسیته خمشی، کششی، برشی انواع نمونه‌های پلیمری، فلزی و تلفیقی را انجام داد.
استاندارد آزمون: استاندارد ملی ایران شماره  10930: پروفیل‌های پلی‌وینیل‌کلراید سخت (PVC-U) برای تولید در‌ها و پنجره‌ها – تعیین مقاومت جوش گوشه‌ها و اتصالات T شکل


     - دستگاه زنون‌تست (Xenon test)
به کمک این دستگاه شرایط جوی مصنوعی بر روی مواد مختلف به خصوص پلیمر‌ها اعمال می‌شود. اعمال شرایط جوی مصنوعی با کنترل پارامتر‌های مختلفی نظیر شدت تابش، دما و رطوبت مطابق استانداردهای مربوط به هر محصول امکان‌پذیر است.
استاندارد آزمون: استاندارد ملی ایران شماره  12292: پروفیل‌های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای ساخت درها و پنجره‌ها - تعیین مقاومت در برابر هوازدگی مصنوعی

 
    -  تست ماندرل
برای انجام آزمون مندرل (تعیین شعاع خمش ایجاد ترک در ورق‌های پوشش دار و یا چند لایه) از این دستگاه استفاده می‌شود. به کمک دوربین نصب شده بر روی این دستگاه، شروع خرابی در شعاع‌های مختلف خم بزرگ‌نمایی و مستندسازی می‌شود.


     - دستگاه اسپکتروفوتومتر
این دستگاه برای تعیین میزان عبور و بازتاب طیف نور خورشید از nm250 تا nm 2500  از شیشه‌های پوشش‌دار مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 
آکوستیک
      - آزمايشگاه صدابندي (Sound Insulation Laboratory)  
اين آزمايشگاه بر اساس استاندارد ملي ايران 1-8568 (ISO 140-1) ساخته شده است و شامل دو قسمت مجزا است:
الف- آزمايشگاه صدابندي هوابرد که قابليت اندازه‌گيري صدابندي انواع جداکننده‌ها از قبيل ديوار، در، پنجره و شيشه را در برابر صدای هوابرد دارا است. این آزمون‌ها بر اساس استاندارد ملي ايران 3-8568 (ISO 140-3) انجام می‌پذیرد.ب- آزمايشگاه صدابندی كوبه‌ای که در آن مقدار صدابندی انواع سقف‌ها در برابر صداي کوبه‌ای بر اساس استاندارد ملي ايران 6-8568 (ISO 140-6) و همچنين ميزان کاهش صدا توسط کف‌پوش‌های مختلف و کف‌ شناور با استفاده از انواع مواد الاستیک، بر اساس استاندارد ملی ايران 8-8568 (ISO140-8) مورد اندازه‌گيری قرار می‌گيرد.


      - آزمايشگاه واخنش (Reverberation Room)
آزمايشگاه واخنش با هدف اندازه‌گيري ميزان جذب صوتي مواد و مصالح گوناگون بنا شده است. اندازه‌گيري ضريب جذب صدا در اين اتاق، براساس استاندارد ملي ايران 10945 (ISO 345) انجام مي‌شود. چند نمونه‌ از موادي که در اين اتاق مورد آزمايش قرار مي‌گيرند از قبيل: انواع الياف‌ معدني، صندلي، بافل، آکوستیک تایل و غيره.      - سيستم‌هاي اندازه‌گيري تراز نوفه محيطي (بيناب صدا و تراز آماري) و سيستم‌هاي اندازه‌گيري زمان واخنش در فضاهاي بسته
بخش عمده‌ای از فعالیت‌های بخش آکوستیک را آزمون‌های میدانی تشکیل می‌دهند. که این موارد، هم شامل اندازه‌گیری پارامترهای آکوستیکی در فضاهای بسته مانند زمان واخنش، نوفه زمینه یا صدابندی اجزای مختلف ساختمان می‌گردد و هم شامل اندازه‌گیری‌های نوفه محیطی در فضاهای باز. معرفی برخي از تجهيزات اندازه‌گيري در آزمايشگاه آكوستيك  
- دستگاه پالس مدل C 3560 (Portable PULSE Type 3560C)
دستگاه تجزيه و تحليلگر پالس ساخت کمپانیB&K دانمارک، همراه با مجموعه کامل سیستم اندازه‌گیری شامل مولد صدا، میکروفون و اتصالات مربوطه، امکان انجام انواع آزمون‌های آکوستيکي آزمايشگاهي و ميداني را فراهم مي‌کند که عبارتند از زمان واخنش، تراز صدا، صدابندي هوابرد ديوار، در، پنجره و شيشه، صدابندي کوبه‌اي سقف‌ها و ضريب جذب مطابق با استانداردهاي ملی و بین‌المللی مربوط.

     - لوله امپدانس مدل4206 (Impedance Tube Type 4206)
اين دستگاه براي اندازه‌گيري ميزان ضريب جذب صداي عمودي و افت صوتي عمودی مواد و مصالح گوناگون مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مجموعه‌ لوله امواج ساکن، ساخت کمپانی B&K دانمارک، با‌ اتصال به سيستم تجزيه‌ و تحليلگر ديجيتالي PULSE و کامپيوتر، قابليت اندازه‌گيري مقدار ضريب‌ جذب، ضريب بازتاب و ضريب عبور صدا و امپدانس آکوستيکي و همچنين افت صوتي مواد مختلف را در گستره بسامدي از 50 تا 6300 هرتز دارا است. اين اندازه‌گيري‌ها بر اساس استانداردهايISO 10534-2  و  ASTM  E 1050  انجام مي‌شود.

- ترازسنج صدا مدل 2250 (Hand-held Analyzer Type 2250)
ترازسنج صدا و تحليل‌گر مدل 2250 ساخت کمپانی B&K دانمارک يك دستگاه چندمنظوره دقيق از كلاس 1 است كه براي گستره وسيعي از كاربردهاي مختلف مناسب مي‌باشد. اين دستگاه امكان اندازه‌گيري طيف جامعي از پارامترهاي مورد استفاده براي تحلیل صدا و همچنین امكان ارزيابي نوفه محيطي را فراهم ‌مي‌آورد. همچنین امكان اندازه‌گيري زمان واخنش را با استفاده از تحريك‌ ضربه (Impulsive method)، يا توسط نوفه متناوب از مولد داخلي دستگاه (Interrupted method)، فراهم مي‌كند.

      - تجزيه و تحليل‌گر آكوستيك ساختماني مدل 4418 (Building Acoustics Analyzer Type 4418)
  اين دستگاه براي اندازه‌گيري خودكار، تجزيه و تحليل نتايج و مقايسه مقادير موردنظر در آكوستيك ساختماني طرح‌ريزی شده است. اين مقادير شامل زمان واخنش، تراز فشار صدا، اختلاف تراز صدا، شاخص كاهش صدا، تراز صدای كوبه‌اي معمول‌شده و غيره است که بر اساس استانداردهای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه می‌شود. این دستگاه نیز ساخت کمپانی B&K دانمارک است. در حال حاضر از این دستگاه در اندازه‌گیری‌های میدانی و نیز برای تعیین تکرارپذیری و تجدیدپذیری اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی صدابندی با دو سیستم کاملاً متفاوت (در مقایسه با پالس) استفاده می‌شود.

- انواع منابع صدا
- دستگاه پاكوب مدل 3207 (Tapping Machine Type 3207) تولید کمپانیB&K دانمارک و مطابق با استانداردهاي ISO 140، DIN 52210، BS 5821، ASTM 492 ساخته شده است. از اين دستگاه در اندازه‌گيري ميزان صدابندي سقف بین طبقات در ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها استفاده مي‌شود.

دستگاه‌های زیر كليه الزامات منابع تولید صدا در استانداردهاي ملی و بین‌المللی مربوط به اندازه‌گيري آزمايشگاهي و ميداني صدابندي هوابرد جدارها و اندازه‌گيري زمان واخنش را برآورده مي‌كنند.
- بلندگوي دوازده وجهي مدل Nor276 همراه با تقويت‌كننده
توان مدل Nor280 ساخت کمپانی Norsonic نروژ

- منبع صداي تمام جهتي مدل 4296(OmniPower Omnidirectional Sound Source 4296) به همراه تقویت‌کننده توان مدل C2716 (Power Amplifier Type 2716C) ساخت کمپانی B&K دانمارک
- منبع صدا مدل 4224 (Sound Source Type 4224)
ساخت کمپانی B&K دانمارک


     - انواع ميكروفون
ميكروفون‌های موجود در آزمایشگاه براي اندازه‌گيري‌هاي دقيق آكوستيكي به‌كار می‌روند و مطابق با مشخصات كلاس يك استانداردIEC 61672  و هر یک دارای ویژگی‌های خاص مربوط به نوع خاصی از اندازه‌گیری‌ها هستند. برخی از انواع میکروفون‌های موجود:

Free-field 1/2" Microphone Type 4190 Incl. preamplifier Type 2669L-
1/4" Condenser Microphone Type 4187 Incl. Preamplifier Type 2670-
- Prepolarized free-field 1/2" Microphone Type 4189-
Free-field 1" Microphone Type 4145-
Free-field 1/2" Microphone Type 4133-
1/2" Microphone Type 4165-
     
انواع كاليبراتور صدا
کالیبراتورهای موجود در آزمایشگاه ساخت کمپانی B&K دانمارک و به‌منظور كاليبره کردن ترازسنج صدا و ساير دستگاه‌های اندازه‌گيری آكوستيكی به کار می‌روند. در این کالیبراتورها تراز فشار صوتی كاليبراسيون در بسامد 1000 هرتز، 94 دسي‌بل بر مبناي فشار 5-10×2 نيوتون بر مترمربع است.

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج