پنجشنبه 04 خرداد 1396  |

پروژه های تحقیقاتی

عنوان پروژه بخش پژوهشی کارفرما مجری سال اجرا
مجموعه مقالات تحقیقاتی پروژه شهرهای جوان (اهداف و دستاوردها)، دانشگاه فنی برلین / مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی معماری و طراحی محیط شفر، پرهیزکار، نصراللهی، اولنبرگ، راهب، اشتلماخر 1392
پهنه‌بندي و راهنماي طراحي اقليمي، اقليم گرم و مرطوب (استان هرمزگان) معماری و طراحی محیط مرتضي كسمايي 1392
شيوه نامه وارسي عمليات اجرايي در ساختمان سازي معماری و طراحی محیط ژاله طالبي 1386
پهنه‌بندي و راهنماي طراحي اقليمي استان آذربايجان شرقي (اقليم سرد) معماری و طراحی محیط مرتضي كسمايي 1384
فرهنگ مهرازي (معماري) ايران معماری و طراحی محیط بيژن رفيعي سرشكي 1383
ضوابط طراحي معماري مهد کودک معماری و طراحی محیط ژاله طالبي 1383
کاهش هزينه‌هاي ساخت و طراحي معماري ساختمانهاي مسکوني معماری و طراحی محیط ژاله طالبي 1382
رهنمودهاي بهسازي طرحهاي معماري مسكن انبوه در ايران معماری و طراحی محیط حسين روشن‌بخش 1381
بررسي كاربرد هندسه در معماري گذشته ايران - دوره اسلامي معماری و طراحی محیط بهزاد مولوي 1381
پهنه‌بندي و راهنماي طراحي اقليمي، اقليم گرم و خشك (استان سمنان) معماری و طراحی محیط مرتضي كسمايي 1379
رابطه همسازي تراکم در مسکن و وضعيت تحصيلي کودکان دبستاني معماری و طراحی محیط فريبرز بهروزفر 1378
طراحي مهد کودک با امکانات موجود معماری و طراحی محیط ويكري ديويداس، ترجمه ژاله طالبي 1376
ضوابط طراحي معماري پاركينگ‌هاي چند طبقه معماری و طراحی محیط ژاله طالبي 1376
راهنماي طراحي معماري ساختمان‌هاي بلند مسکوني معماری و طراحی محیط ژاله طالبي 1375
ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي-حركتي، ويرايش دوم – مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري معماری و طراحی محیط همکاران بخش تحقيقات معماري و طراحي محيط، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن 1378
بررسي و شناخت اصول و روش‌هاي معماري سنتي ايران – دوره اسلامي معماری و طراحی محیط حسين سلطانزاده 1374
الگوي ساخت مسكن در شهرهاي خوزستان معماری و طراحی محیط زهرا اهري 1372
پهنه‌بندي اقليمي ايران – مسكن و محيط‌هاي مسكوني معماری و طراحی محیط مرتضي كسمايي 1372
مسكن و معلولين معماری و طراحی محیط گيسو قائم 1371
ساختمان‌هاي آموزشي و معلولين معماری و طراحی محیط گيسو قائم 1371
بررسي توليد صنعتي ساختمان در ايران معماری و طراحی محیط سپيده شفائي 1370
Young Cities Project,Objectives&Acheivements معماری و طراحی محیط Prof. Schafer, Dr Parhizkar, Dr. Nasrollahi, O. Olenburg, Ghazal Raheb 1390
مناسب‌سازی بوستان‌ها و فضاهای سبز شهر تهران برای تسهیل تردد افراد معلول جسمی حرکتی معماری و طراحی محیط ندا رفيع‌زاده 1394
ملاحظات عمومی معماری فضاهای مشاع داخلی در ساختمان‌های مسکونی متعارف شهری معماری و طراحی محیط مسعود قاسم‌زاده 1394
بررسی عوامل اقلیمی و محیطی مؤثر بر دوام اندود‌های نمای خارجی ساختمان‌ها - مطالعه موردی تهران معماری و طراحی محیط محمدحسين ماجدي، فيروزه شيرواني 1394
طراحی و اجرای یک نمونه ساختمان همساز با اقلیم معماری و طراحی محیط ندا رفيع‌زاده 1394
ارزيابي كميت و كيفيت توليد مصالح ساختماني موجود در مناطق آسيب ديده از زلزله (گيلان و زنجان)؛ مركز مطالعات مقابله با سوانح طبيعي معماری و طراحی محیط مسعود قاسم‌زاده 1372
بررسي عرضه و تقاضاي مصالح ساختماني در منطقه آسيب ديده از زلزله معماری و طراحی محیط مسعود قاسم‌زاده 1372
پهنه‌بندي توصيفي سيل در ايران و تهيه نرم‌افزار كاربردي معماری و طراحی محیط مسعود قاسم‌زاده 1374
اصول طراحي فضاي سبز در محيط‌هاي مسكوني معماری و طراحی محیط پروانه رستم‌خاني 1383
Proceeding of the workshop on Urban Renewal of Deteriorated Areas معماری و طراحی محیط Mahta Mirmoghtadaee، Ghazal Raheb 1388
Architecture design process for Hashtgerd new Town in: Energy efficient Housing for Iran معماری و طراحی محیط Parhizkar, Tarkashvand, Raheb 1392
تهيه دستورالعمل پايش و كنترل آلاينده‌هاي زيست محيطي ناشي از فعاليت‌هاي عمراني در شهرهاي بزرگ با تاكيد بر بخش هوا معماری و طراحی محیط محمدحسين ماجدي 1392
شهرهای جوان- بهینه‌سازی مصرف انرژی- روند برنامه‌ریزی و طراحی معماری و طراحی محیط غزال راهب 1392
بام‌های سبز و کاربرد آن معماری و طراحی محیط غزال راهب 1392
هويت كالبدي شهر، مطالعه موردي تهران معماری و طراحی محیط مهتا ميرمقتدايي 1385
روش‌هاي بهسازي طراحي نواحي مسكوني – مطالعات موردي تهران معماری و طراحی محیط ندا رفيع‌زاده 1383
الگوسازي مدارس متوسطه و كار دانش در دو اقليم گرم و مرطوب و سردسير معماری و طراحی محیط ندا رفيع‌زاده 1382
راهنماي ارزيابي سيستم‌هاي ساختماني در طرح و ساخت مسكن،چاپ دوم معماری و طراحی محیط مسعود قاسم‌زاده 1383
رهنمودهاي طراحي نما در معماري مسكوني – تهران معماری و طراحی محیط مسعود قاسم زاده 1380
معابر شهري و روابط اجتماعي معماری و طراحی محیط ژاله طالبي 1380
رهنمودهاي طراحي معماري خانه‌هاي سالمندان معماری و طراحی محیط ندا رفيع‌زاده 1380
مباني طراحي فضاهاي باز نواحي مسكوني در تناسب با شرايط جسمي و رواني كودكان معماری و طراحی محیط شعله نوذري 1380
استانداردهاي ابعادي مسكن. (معيارها و ضوابط طراحي مسكن مناسب) معماری و طراحی محیط مسعود قاسم‌زاده 1380
طراحي و نظارت با طرح براي مناسب‌سازي خيابان دردشت جهت تردد افراد معلول براساس ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري- ويرايش دوم معماری و طراحی محیط ندا رفيع‌زاده 1384
معرفي اصول ساخت آزاد مجموعه هاي مسکوني به منظور کاربرد در پروژه‌هاي انبوه‌سازي معماری و طراحی محیط مهتا ميرمقتدايي 1386
اصول طراحي محيطي ارتقاي امنيت در پارك‌هاي محله‌اي معماری و طراحی محیط فرامرز داعي‌نژاد 1394
تدوین شاخص‌های هویت شهرسازی و معماری اسلامی -ایرانی در استان گیلان معماری و طراحی محیط غزال راهب، زهرا تمجيدي 1394
اصول طراحی اراضي حاشیه بزرگراه‌ها به منظور کاهش آسیب پذیری در برابر بلایا – نمونه موردی: بررسی 2 نمونه از محورهاي ورودی شهر تهران (با تاكيد بر بليه زلزله) معماری و طراحی محیط فرامرز داعي‌نژاد 1393
تدوین اصول، ضوابط و معیارهای پدافند غیرعامل در تهیه طرحهای توسعه و عمران برنامه ریزی و طراحی شهری مجری: دکتر حامد مظاهریان 1390
تدوین لایحه حقوق شهروندی به عنوان فصلی از حقوق مدنی برنامه ریزی و طراحی شهری بنیاد حقوقی دکتر عباس کریمی 1393
تهیه اطلس شهر جدید پرند برنامه ریزی و طراحی شهری مجری: سهراب غفاری چراتی و انوشیروان ناصر مستوفی، همکاران: دکتر موسی پژوهان، مهندس لاله فرهادی و مهندس ندا میر اکبری 1394
جایگاه طراحی شهری درطرح های آماده سازی شهرهای استان مرکزی برنامه ریزی و طراحی شهری مجری: دکتر ناصر بنیادی، همکاران: سهراب غفاری چراتی، موسی پژوهان،سیما مرادی، فرانک عطارد، آذین حاجی احمدی 1394
ضوابط طراحی معماری ساختمان‌های اداری- فاز یک: مبانی نظری معماری و طراحی محیط - شعله نوذري 1393
ارزیابی تولید صنعتی ساختمان در ایران و روش انتخاب و انتقال تکنولوژی پيشرفته آن معماری و طراحی محیط - شعله نوذري 1384
مباني طراحي فضاهاي باز نواحي مسكوني در تناسب با شرايط جسمي و رواني كودكان معماری و طراحی محیط - شعله نوذري 1380
ويرايش سوم ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي براي افراد معلول جسمي – حركتي معماری و طراحی محیط - شعله نوذري 1394
ضوابط طراحي فضاهاي باز محيط‌هاي مسكوني متناسب با شرايط كودكان و سالمندان معماری و طراحی محیط شعله نوذري 1385
رهنمودهاي طراحي معماري براي ايمن‌سازي حركت در مدارس معماری و طراحی محیط شعله نوذري 1391
ارائه اصول طراحی در بافت تاریخی مازندران و متناسب نمودن آن با شرایط زندگی امروزی از بعد اجتماعی مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار زهرا تمجیدی، مریم زارعیان 1393
عوامل اجتماعی و فرهنگی تصادفات جاده ای مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار فرزانه کردی 1393
طرح هوشیارسازی اجتماعی جهت کاهش خسارات تصادفات مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار سمیه توحیدلو 1393
ارزیابی اثرات اجتماعی افزایش تراکم ساختمانی در شهر تهران مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار مریم زارعیان 1393
بررسی "امر اجتماعی " در طرحهای شهری و حمل و نقل مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار نصر اصفهانی 1393
بررسی نحوه استفاده جوانان از فضاهای عمومی شهری و ارائه راهکار جهت استفاده بهینه از این فضاها (نمونه موردی شهر تهران) مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار مریم زارعیان 1393
ارزیابی اثرات اجتماعی افزایش تراکم ساختمانی در شهر تهران مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار مریم زارعیان 1393
راه‌هاي استفاده از تجربيات ارزش‌مند و ميراث غني معماري و شهرسازي گذشته در سيماي شهرهاي امروزي مطالعات بنیادی مهندسین مشاور نقش، کامبیز نوایی 1387
تدوین استانداردهای فضاهای معماری، ضوابط، معیارها و راهنماهای طراحی مسجد در اقلیم‌های پنجگانه مطالعات بنیادی محمدرضا بمانیان 1387
پژوهش در تحقق‌پذیری معماری اسلامی- ایرانی با تأکید بر ایجاد هویت در شهرهای جدید مطالعات بنیادی عبدالحمید نقره‌کار، مهران علی‌الحسابی 1387
نظریه دین‌شناختی توسعه شهر و مسکن مطالعات بنیادی حجت الاسلام احمد آکوچکیان 1387
تدوین ضوابط مکانیابی و طراحی مسجد مطالعات بنیادی اکبر حاجی ابراهیم زرگر 1387
اصول و رهنمودهاي طراحي و تجهيز فضاي باز مجموعه‌هاي مسكوني به منظور پدافند غيرعامل معماری و طراحی محیط مهندس فرامرز داعي‌نژاد - مشاوران: دكتر بهناز امين‌زاده ، دكتر سير بهشيد حسيني 1385
روش‌هاي مناسب‌سازي ساختمان‌هاي اداري براي افراد داراي محدوديت جسمي و حركتي معماری و طراحی محیط مهندس شعله نوذري 1387
ضوابط طراحي معماري ساختمان‌هاي مناسب سالمندان- مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري معماری و طراحی محیط مهندس ندا رفيع‌زاده 1387
پهنه‌بندي و راهنماي طراحي اقليمي اقليم معتدل و مرطوب (استان‌هاي گيلان و مازندران) معماری و طراحی محیط مهندس مرتضي كسمايي 1388
مباني طراحي معماري مراكز خدماتي روزانه سالمندان معماری و طراحی محیط مهندس ندا رفيع‌زاده- مشاوران: دكتر هاشم هاشم‌نژاد، دكتر آرش ميراب‌زاده 1389
الگوي مسكن روستايي در استان اردبيل معماری و طراحی محیط دكتر عباسعلي تسنيمي 1389
رهنمودهاي طراحي معماري براي ايمن‌سازي حركت در مدارس معماری و طراحی محیط مهندس شعله نوذري- مشاور: دكتر علي غفاري 1391
تدوين ويرايش سوم ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي و حركتي معماری و طراحی محیط مهندس شعله نوذري 1387
تدوين اصول طراحي محيطي فضاهای باز حاشیه محورهاي ارتباطي به منظور كاهش آسيب پذيري آنها در برابر بلاها معماری و طراحی محیط مهندس فرامرز داعي نژاد - مشاوران: دكتر بهناز امين‌زاده، دكتر سعيد گيوه‌چي 1392
پهنه‌بندي مسكن روستايي براساس گونه‌هاي شكل‌گيري مسكن در ايران معماری و طراحی محیط دكتر غزال راهب - مشاور: دكتر سيد محسن حبيبي 1392
معيارهاي ابعادي و ملاحظات طراحي فضاهاي واحد مسكوني شهري معماری و طراحی محیط سازمان ملي زمين و مسكن مهندس مسعود قاسم‌زاده - مشاوران: دكتر سعيد بختياري، دكتر بهروز كاري، مهندس جعفر هدايتي 1392
راهنماي كاربردي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي– حركتي-ويرايش دوم معماری و طراحی محیط مهندس ندا رفيع‌زاده - مشاوران: مهندس سعيد ايرانفر، مهندس پارسا زرين 1392
الزامات كاربرد فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان در ايجاد مسكن مطلوب معماری و طراحی محیط دكتر غزال راهب - مشاور: دكتر محمود گلابچي، مهندس جواد حق‌شناس 1391
رهنمودهاي مناسب‌سازي پايانه‌هاي حمل و نقل معماری و طراحی محیط مهندس شعله نوذري 1391
جايگاه معماري ايراني – اسلامي در طراحي فضاهاي بيمارستاني معماری و طراحی محیط سازمان مجري ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي و عمومي مهندس شعله نوذري 1391
تدوين دستورالعمل‌ها و الزامات طراحي براي ساختمان نمونه بانك مسكن با بكارگيري فناوري‌هاي نوين معماری و طراحی محیط بانك مسكن دكتر غزال راهب 1391
اجراي يك نمونه بام سبز در مركز معماری و طراحی محیط دكتر غزال راهب 1392
ارائه الگوي مناسب تامين فضاي باز خصوصي و نيمه خصوصي در ساختمان‌هاي مسكوني در شهر تهران معماری و طراحی محیط دكتر غزال راهب 1392
راهنماي طراحي همه‌شمول براي فضاهاي ورزشي معماری و طراحی محیط مهندس ندا رفيع‌زاده 1392

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج