شنبه 01 مهر 1396  |

سرپرست

دکتر غزال راهب

همکاران

نرگس خیرطال

کارشناس هماهنگی و پیگیری

اعظم عسگری

ارتباط با حوزه پژوهشی

آدرس: تهران، بزرگراه شیخ فضل‌ا..نوری، جنب شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت
شناسه پستی: 1463917151
صندوق‌ پستی: 1696 - 13145
تلفن: 6-88255942  (داخلی 192 و 193)
دورنگار: 88384165
صفحه الکترونیک: www.bhrc.ac.ir/audri

معرفی

درباره پژوهشکده

به دنبال ادغام «وزارت‌ راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهر‌سازی» و تصویب قانون تشکیل «وزارت راه و شهر‌سازی» در تیر ماه سال 1390‌ و به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در موسسات و واحد‌های آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت راه و شهر‌سازی، به استناد مصوبه شورای عالی اداری به شماره 29687/206 مورخ 19/11/1390 کلیه مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت راه و شهر‌سازی شامل «مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری»، «پژوهشگاه مسکن و شهرسازی»، «پژوهشکده ساختمان و مسکن»، «موسسه قیر و آسفالت»، «آموزشکده علمی- کاربردی راه و ترابری» (شهید تفویضی)، «آموزشکده فنی لوشان»، «موسسه آموزشی پژوهشی ساختمان و شهر‌سازی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن» در «مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن» ادغام و عنوان آن به «مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی» تغییر یافت‌. در ادامه و به استناد مصوبه شماره 206/93/563 مورخ 20/01/1393 شورای عالی اداری، پژوهشکده حمل و نقل نیز از دانشگاه علم و صنعت منتزع و در مرکز تحقیقات ادغام گردید.
با ایجاد تغییرات در ساختار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مقرر گردید که فعالیت‌ها، رسالت‌ها و مأموریت‌های این مرکز به منظور هماهنگ نمودن، متمرکز ساختن و اجرای برنامه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه راه، ساختمان، شهرسازی و حمل و نقل در جهت دستیابی به توسعه پایدار، در قالب چهار حوزه پژوهشی «ساختمان و ابنیه فنی»، «معماری و شهرسازی»، «حمل و نقل» و «اقتصاد و مالی» دنبال گردد.
در حال حاضر و پس از تغییرات ایجاد شده در ساختار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، حوزه معماری و شهرسازی با بخش‌های تحقیقاتی «معماری و طراحی محیط»، «مطالعات بنیادی»، «برنامه‌ریزی و طراحی شهری»، «مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار» و «مسکن و سیستم‌های ساختمانی» تشکیل شده است. این حوزه پژوهشی در راستای توسعه تحقیقات مورد نیاز جامعه (به ویژه گرایش‌ها و ملزومات کاربردی)، ضمن ارزیابی ضرورت‌ها و اولویت‌ها، به انجام وظایف خود به ویژه در زمینه اصول معماری اسلامی- ایرانی می‌پردازد و ارزیابی و بازنگری در جهت ارتقای تعامل مستقیم و هم‌افزایی میان مباحث نظری و مباحث کاربردی در این حوزه را بر عهده دارد.


اهداف

هدف راهبردی بلند‌مدت: دست‎يابی به جايگاه مناسب علمي در سطح منطقه به ‌عنوان بخشی از یک مرکز واجد نقش مؤثر علمی در عرصه بین‌المللی؛
هدف راهبردی میان‌مدت: دست‎يابی به جايگاه مناسب علمي در سطح کشور به عنوان یک مرجع علمی و تخصصی ملـی در جهت حمایت از هم‎افزایی توان سایر مراکز پژوهشی و علمی برای تأثیرگزاری و ارائه راه‌حل برای شهرسازی و معماری (در حوزه عمل وزارت راه و شهرسازی).


وظایف

در راستای اهداف راهبردی و سیاست‎های تبیین شده، از مهمترین مأموریت‏های این پژوهشکده در جهت تحقق چرخه نوآوری کشور، می‌‏توان به موارد زیر اشاره کرد:
- نيازسنجي از طریق برنامه‌‏های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كشور و نقد و ارزيابي برنامه‏‌ها‏ی قبلی در زمينه وظايف مرتبط با وزارت راه و شهرسازی و ارائه نظرها و پیشنهادهای بهینه (مناسب و مقدور) در برنامه‏‌های توسعه آتی کشور در زمینه شهرسازي و معماري؛
- ایجاد انسجام و هماهنگی در نظام تحقیقات و مطالعات شهرسازي و معماري، به منظور هدایت فرآیند توسعه طرح‌‏ها و برنامه‏‌های مطالعاتی و تحقیقاتی؛
- مسأله‎يابي و تبيين اولويت‎هاي پژوهشي در عرصه شهرسازي و معماري کشور؛
- تعریف طرح‏ها و برنامه‎های پژوهشی در قالب اهداف و سیاست‎های راهبردی به نحوی که روند تکاملی پژوهش‏‌ها حفظ و از پراکندگی موضوعی آنها پیشگیری شود، در عین حال مسائل و مشکلات اساسی حوزه معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، مبتنی بر علم و فناوری نیز مرتفع گردد؛
- پژوهش‏مدار کردن كليه فعاليت‎ها و تصميم‌‏گيري‏‌ها در تدوين قوانين، مقررات و آیين‏‌نامه‎ها براي بهره‏‌گيری در طرح‎ها و فعاليت‌‏های معماری و شهرسازی در سطح کشور، به‎ویژه در حوزه عمل وزارت راه و شهرسازی و همگام با اهداف و مأموریت‌های شورای پژوهشی پژوهشکده؛
- تلاش به منظور تدوین و ترویج معیارها و ضوابط معماری و شهرسازی در طرح‎های معماری و نیز در طرح‌های جامع و تفصیلی شهری و طرح‎های روستایی کشور، از طریق ترویج و الزام‎آور ساختن این معیارها و ضوابط با همکاری مراجع ذیربط و برحسب بوم‏ساخت‏های محیطی آنها؛
- تلاش به منظور تدوین و ترویج راهنماها، معیارها و ضوابط معماری و شهرسازی در راستای ارتقای نظام شهرسازی و معماری کشور؛
- هماهنگی با شورای ‎عالی شهرسازی و معماری ایران، به منظور بررسی کارشناسی کلیه پیشنهادهای رسیده به شورا (اعم از ضوابط، مقررات و راهنماهای حوزه شهرسازی و معماری) قبل و بعد از تصویب، توسط این پژوهشکده (به ‌عنوان بازوی علمی آن شورا)؛
- شناسايي اصول و ضوابط شكل‎گيري معماري اسلامي - ایرانی در شهرها و روستاهاي كشور به ‎منظور معرفي ويژگي‎هاي معماري اسلامي - ایرانی، از طريق انجام پژوهش‎هاي مورد نياز؛
- دستيابي به مؤلفه‎های معماري و شهرسازي هماهنگ با ويژگي‎هاي فرهنگي و بومی كشور از طريق انجام پژوهش‎هاي مورد نياز؛
- تلاش برای تعریف «هويت و فرهنگ معماري و شهرسازي» در برنامه‎های اجرایی مرکز؛
- حمايت از پژوهش‎هاي راهبردي و بنيادي در زمينه گسترش و اعتلاي فرهنگ شهرسازی و معماری در کشور؛
- بررسي و گردآوري نظام‎يافته تاريخ شفاهي شهرسازی و معماری و عناصر فرهنگ ملي و بومي؛
- پرداختن به سرفصلی تحت عنوان «مستندسازی معماري و شهرسازي» در برنامه‎های اجرایی مرکز؛
- حرکت برای ساماندهي تبليغات رسانه‎اي، بهبود محتواي آموزشی كتب درسي و تدوين و اجراي برنامه‎هاي آموزشي، تبليغي و ترويجي در كليه سطوح؛ اجتماعي به منظور حفظ و ارتقای هويت شهرسازی و معماری اسلامي– ايراني.انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج