جمعه 03 آذر 1396  |

معماری و طراحی محیط

رئیس

دکتر غزال راهب

همکاران

مسعود قاسم زاده
ندا رفیع زاده
شعله نوذری
فیروزه شیروانی
فرامرز داعی نژاد
ملیحه باقری

کارشناس هماهنگی و پیگیری

اعظم عسکری

ارتباط با بخش

آدرس: تهران، بزرگراه شیخ فضل‌ا..نوری، جنب شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت
شناسه پستی: 1463917151
صندوق‌ پستی: 1696 - 13145
تلفن: 6-88255942  (داخلی 150 و 383)
صفحه الکترونیک: www.bhrc.ac.ir

معرفی

درباره بخش

در سال‌هاي ابتداي فعاليت مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، پژوهش‌هاي مرتبط با معماري و طراحي محيط در چارچوب وظايف "معاونت تحقيقات مسكن" قرار گرفت. در سال 1372 با تغيير چارت سازماني مركز، "معاونت تحقيقات مسكن" به دو گروه "مسكن، معماري و سيستم‌هاي ساختماني"و"طراحي محيط و انرژي" تبديل شد و با تكيه بر اساسنامه مركز و مطالعاتي كه در اين زمينه و براي تدوين چشم‌انداز پژوهشي بخش‌ها انجام پذيرفت، مجموعه وظایف آن‌ها تنظيم گرديد. اين بخش‌ها در سال‌هاي پس از آن، به‌صورت‌ها و عناويني متفاوت به فعاليت‌هاي خود با مجموعة وظايفي كه در حال تكميل و توسعه بود، ادامه دادند.
در حال حاضر و طبق آخرين تغييرات در چارچوب سازماني مركز، قسمتي از وظايف بخش‌هاي نامبرده با هم ادغام شده و بخش معماري و طراحي محيط مسئوليت انجام پژوهش‌هاي مرتبط با اين زمينه‌ها را بر عهده گرفته است.
ماموريت اصلي بخش معماري و طراحي محيط، انجام پژوهش‌هاي كاربردي و توسعه‌اي با رسالت برنامه‌ريزي و مديريت، ايجاد و توسعة بهينة محيط كالبدي مناسب و ارائه و ساماندهي روش‌ها و معيارهاي طراحي در جهت ارتقاء كيفيت مهندسي طراحي محيط و معماري در چارچوب هماهنگ با ساير نظام‌هاي تخصصي مهندسي ساختمان، متناسب با مقتضيات علمي، بومي و فرهنگي كشور است كه با بررسي و شناخت عوامل فني، اجتماعي و اقتصادي موثر بر فرايند طراحي معماري و محيط كالبدي صورت مي‌گيرد.
پس از ادغام وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و راه و ترابري طي سال‌هاي 1391 الي 1393 و در پي آن، تجميع و ادغام مراكز پژوهشي وزارتخانه‌هاي مذكور با مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و در نهايت تشكيل پژوهشكده معماري و شهرسازي، بخش معماري و طراحي محيط به شكل كنوني آن تشكيل شده و اهداف و وظايف خود را دنبال مي‌نمايد.


اهداف

اهداف بخش معماري و طراحي محيط در راستاي تامين وظايف مصوب و با جهت‌گيري افزايش كارآيي و بهينه كردن فرايند طراحي محيط و معماري ساختمان‌ها، در حوزه‌هاي زير تعريف شده است:
- تامين امنيت، ايمني و بهداشت، آسايش، طراحي همساز با اقليم، فضاي كافي براي فعاليت انسان، مصرف بهينه انرژي، كاهش آسيب‌پذيري در برابر سوانح  و بلايا، و رعايت ساير ضوابط و استانداردهاي قانوني در تناسب با اهداف توسعة ملي و پايدار و مقتضيات بومی؛
- مديريت طراحی، ساخت و نگاه‌داشت ساختمان و محيط كالبدی؛
- مطالعات علوم رفتاري و شناخت نيازها و ويژگي‌هاي جسمي و رواني انسان‌ها و تأثیر آن بر طراحی محیط مصنوع؛
- دستيابي به معماري و محيط پايدار و پاسخگويي به انتظارات زيست‌محيطی.


وظایف

- انجام پژوهش و تدوین اصول، معیارها و ضوابط با هدف افزایش کارایی و بهینه کردن فرآیند طراحی محیط و معماری ساختمان‌ها در راستای تامین ایمنی و بهداشت، آسایش، فضای کافی برای فعالیت انسان، مصرف درست انرژی و رعایت سایر ضوابط و استانداردهای قانونی در تناسب با اهداف توسعه ملی و پایدار و مقتضیات بومی است؛
- ترویج و توسعه طراحی همه شمول و تدوين راه‌حل‌هاي كاربردی جهت تامين آسايش و ايمني انسان در بهره‌برداري از محيط‌های شخصی و عمومی؛
- بررسی و معرفی الگوهای سکونت مطلوب برای گروه‌ها و قشرهای متفاوت در مناطق اقلیمی مختلف کشور و تدوین الزامات معماری برای آنها؛
- انسجام‌بخشی هويت در معماري معاصر از طريق بررسي تحول و گونه‌گوني مباني و منطق معماري در سطح كشور و در راستای تداوم کاربست فرهنگ، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های معماری بومی و سنتی؛
- تدوين معيارها و راه‌حل‌هاي كاربردي طراحي، توسعه، ارتقاي كيفي و بهسازي معماري ساختمان‌ها و محيط كالبدي در شهرها و روستاها و همچنین بهینه نمودن روش‌های طراحی، استقرار و احداث آنها؛
- تدوین معیارها و قواعد مدیریت ساخت و نگاه‌داشت ساختمان و محیط کالبدی متناسب با شرایط کشور؛
- تبیین راهبردها و روش‌های طراحي محيط و معماري براي مقابله با سوانح طبیعی اقدامات پس از آن؛
- ارائه روش‌ها و رهنمودهاي احيا و بهسازي عملكردي و فرهنگي ساختمان‌هاي باارزش قديمي و بافت‌های مسكوني؛
- مطالعات علوم رفتاری و شناخت نیازها و ویژگی‌های جسمی و روانی انسان‌ها در سنین و موقعیت‌های مختلف؛
- بررسی و تحقیق در اصول و روش‌های طراحی همساز با اقلیم؛
- ارائه روش‌های طراحی معماری و محیط کالبدی برای بهینه‌سازی مصرف از طریق مدیریت منابع؛
- بررسی و تحقیق ذر اصول و روش‌های طراحی منظر، محوطه و فضای باز؛
- تحقیق در پهنه‌بندی کشور بر اساس ویژگی‌های اقلیمی،‌کالبدی و فرهنگی به منظور مشخص نمودن امکانات و محدودیت‌های طرح و اجرای ساختمان‌ها و محیط کالبدی و همچنین ساماندهی و گسترش دانش و اطلاعات پایه در طراحی محیط و معماری؛
- ارائه اصول و روش‌های دستیابی به معماری و محیط پایدار و پاسخگویی به انتظارات زیست‌محیطی؛
- بررسی، ارزیابی و اعلام نظر در مورد طرح‌های ارائه شده به بخش در انطباق با ضوابط، مقررات و معیارهای رسمی و کارشناسی طراحی محیط و معماری؛
- تهیه بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با وظایف بخش؛
- همکاری در صدور گواهی‌نامه‌های فنی محصولات و فرآورده‌های ساختماني؛
- همکاری با سایر بخش‌ها در انجام پروژه‌های مشترک و مرتبط و همچنین برگزاری مسابقات، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، کارگاه‌های تخصص و دوره‌های آموزشی مرتبط.

فعالیت‌های پژوهشی

محورهاي تحقيقاتي و فعاليت‌ها
تدوين معيارها و مقررات به‌منظور:
     - افزايش كارايي و بهينه كردن طراحي محيط و معماري ساختمان‌ها با هدف تامين ايمني و بهداشت، آسايش، فضاي كافي براي فعاليت انسان، مصرف درست انرژي و رعايت ساير ضوابط و استانداردهاي ملي در تناسب با مقتضيات بومي و ملي؛
     - ارائه و راه‌حل‌هاي كاربردي طراحي، توسعه و بهسازي معماري ساختمانها و محيط كالبدي شهری و روستایی و همچنين بهينه نمودن روش‌هاي طراحي، مكانيابي و احداث آنها؛
     - تدوين معيارها و قواعد مديريت ساخت و نگاه‌داشت ساختمان و محيط كالبدي متناسب با شرايط كشور.
-  طراحي همه شمول و تدوين راه‌حل جهت تامين آسايش انسان در محيط‌هاي شخصي و عمومي؛
-  بررسي و معرفي الگوهاي سكونت مطلوب براي گروه‌ها و قشرهاي نيازمند مسكن در مناطق مختلف كشور و تدوين الزامات معماري براي آنها؛
- انسجام‌بخشي هويت در معماري معاصر از طريق بررسي تحول و گونه‌گوني مباني و منطق معماري در سطح كشور و در جهت تداوم كاربست فرهنگ، قابليتها و ظرفيتهاي معماري بومي و سنتي؛
- تبيين راهبردها و روش‌هاي طراحي محيط و معماري براي مقابله با سوانح طبيعي و اقدامات پس از آن؛
- ارائه روش‌ها و رهنمودهاي احيا و بهسازي عملكردي و فرهنگي ساختمان‌های باارزش قديمی و بافت‌های مسكونی؛
- بررسي و تحقيق در اصول و روش‌هاي طراحي منظر، محوطه و فضاي باز؛
- مطالعات علوم رفتاری و شناخت نيازها و ويژگی‌های جسمی و رواني انسان‌ها در سنين و موقعيت‌های مختلف؛
- بررسي و تحقيق در اصول و روش‌هاي طراحي همساز با اقليم؛
- تحقيق در پهنه‌بندی كشور براساس ويژگي‌هاي اقليمي، كالبدي و فرهنگي و به منظور مشخص نمودن امكانات و محدوديتهاي طرح و اجراي ساختمان‌هاي مختلف و محيط كالبدي؛
- ارائه اصول و روش‌های دستيابی به معماري و محيط پايدار، بهينه‌سازی مصرف از طريق مديريت منابع و پاسخگويی به انتظارات زيست‌محيطی؛
- ساماندهي و گسترش دانش و اطلاعات پايه در طراحي محيط و معماری؛
- همکاری در توسعه و ترویج دانش تخصصی از طریق:
     - بررسي، ارزيابي و اعلام‌نظر درمورد طرحهاي ارائه شده به بخش در انطباق با ضوابط، مقررات و معيارهای كارشناسي طراحي محيط و معماري؛
     - همكاري در آموزش‌هاي تخصصي طراحي محيط و معماري و ترويج يافته‌هاي علمي؛
     - برقراری ارتباط با ساير مجامع علمی از طريق شركت در گردهمايی‌های مختلف داخلي و بين‌المللی و ارائه مقالات در نشريات معتبر.


پروژه‌ها
جهت مشاهده اطلاعات کامل پروژه ها مربوطه اینجا را کلیک نمایید.

تدوین استاندارد، دستورالعمل، آیین‌نامه، ضوابط فنی و استانداردها، اختراعات
تدوین استاندارد


تدوین ضوابط

انتشارات

کتب

مقالات
جهت مشاهده اطلاعات کامل مقالات مربوطه اینجا را کلیک نمایید.

گزارش‌های تحقیقاتی شاخص
- فرهنگ مهرازی (معماری) ايران - چاپ اول:1382، چاپ دوم:1387، نشريه 362
- اصول و رهنمودهاي طراحي و تجهيز فضای باز مجموعه‌هاي مسكوني به منظور پدافند غيرعامل- چاپ اول:1385، شماره نشريه: گ-440
- رهنمودهای طراحی معماری برای ایمن‌سازی حرکت در مدارس - چاپ اول: 1391.، شماره نشریه ج - 624
- پهنه‌بندی مسکن روستایی براساس گونه‌های شکل‌گیری مسکن در ایران، چاپ اول: 1393، شماره نشریه: گ-711


دوره‌ها، سمینارها و سخنرانی‌های علمی

جهت مشاهده اطلاعات کامل دوره‌های مربوطه اینجا را کلیک نمایید.
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج