جمعه 03 آذر 1396  |

مطالعات بنیادی

رئیس

دکتر مهتا میرمقتدایی

همکاران

منصور نجفی مطیعی
رضوان محمودیان اصفهانی
احمدعلی جعفرزاده
سمانه حسین‌آبادی
فهیمه یاری
الهام ضابطیان

ارتباط با بخش

آدرس :

تهران، بزرگراه شیخ فضل‌ا... نوری، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت

صندوق‌پستی :     1696 - 13145

تلفن :       6-88255942  (داخلی 149 و 422)

پایگاه اینترنتی :    tri.bhrc.ac.ir

معرفی

درباره بخش

«گروه مطالعات بنیادی» در شهریورماه 1393 در پژوهشکده معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تشکیل شد. سابقه تشکیل این گروه به شکل‌گیری «مدیریت مطالعات معماری اسلامی - ایرانی» مربوط می‌شود. این مدیریت یکی از بخش‌های پژوهشی جدید مرکز بوده و در سال 1392 پس از ادغام مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری (سابق) در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (سابق) و تشکیل معاونت شهرسازی و معماری ایجاد شد و دارای دو گروه پژوهشی با عناوین «گروه مطالعات و پژوهش های معماری» (با رویکرد ملی در مسایل معماری) و «گروه مطالعات و پژوهش های بنیادی» (با رویکرد ملی در مسایل بنیادین و اساسی) بود که مدیریت، هدایت، راهبری و نظارت بر طرح‏‌های تحقیقاتی را بر عهده داشت. پس از شکل‌گیری پژوهشکده معماری و شهرسازی و تجدید ساختار آن در سال 1393 و با توجه به وجود گروه مطالعات معماری در مرکز، مدیریت مطالعات معماری اسلامی-ایرانی به «گروه مطالعات بنیادی» در حوزه معماری و شهرسازی تغییر نام یافت.

اهداف

- توسعه و ترویج دانش روز معماری و شهرسازی؛
- ترویج، توسعه و تبیین اصول و مبانی بنیادی و کاربردی معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی؛
- پاسخ به پرسش‌های بنیادین وزارت راه و شهرسازی در هماهنگی و همکاری نزدیک با مراکز دانشگاهی معتبر داخل و خارج از کشور.


وظایف

- تحقیق و پژوهش بنیادی و کاربردی به منظور تدوین و ترویج الگوهای شهرسازی و معماری اسلامی - ایرانی؛
- تبیین، تفسیر و ترویج نظریه‌ها و رویکردهای مرتبط با شهرسازی و معماری اسلامی؛
- تحقیق و بررسی در زمینه جایگاه هویت و فرهنگ در معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی؛
- تاریخ تحلیلی، سیر تحو و مستندسازی آثار معماری و شهرسازی در ایران به ویژه در دوره بعد از اسلام به منظور شناخت اصول و قواعد قابل تعمیم در معماری و شهرسازی معاصر کشور؛
- تحقیق و بررسی در زمینه معماری مسجد و جایگاه آن در شهرسازی اسلامی، کل‌شناسی و سبک‌شناسی آثار معماری و شهرسازی، شیوه‌ها، فرآیندها و مصداق‌ها در معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی؛
- تدوین مبانی و نظریه‌های مرتبط با دانش روز معماری و شهرسازی ایران و جهان، روش‌شناسی، آسیب‌شناسی و نیازسنجی پژوهش در معماری و شهرسازی، مبانی و نظریه‌های شهرسازی پایدار و همساز با اقلیم، مبانی توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل پایدار؛
- تهیه بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با وظایف بخش؛
- همکاری با سایر بخش‌ها در انجام پروژه‌های مشترک و مرتبط و برگزاری دوره‌های آموزشی، جشنواره‌ها و همایش‌های مرتبط.

فعالیت‌های پژوهشی

محورهای تحقیقاتی و فعالیت‌ها
- تحقیق و پژوهش به منظور تدوین و ترویج الگوهای شهرسازی و معماری اسلامی- ایرانی؛
- مبانی و نظریه های مرتبط با دانش روز معماری و شهرسازی؛
- روش‌شناسی پژوهش در معماری و شهرسازی؛
- نظریه‌ها و مبانی نوین پژوهش در معماری و شهرسازی؛
- تبیین، تفسیر و ترویج نظریه‌ها و رویکردهای مرتبط با شهرسازی و معماری اسلامی؛
- تحقیق و بررسی در زمینه جایگاه هویت و فرهنگ در معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی؛
- تاریخ تحلیلی، سیر تحول و مستند سازی آثار معماری و شهرسازی در ایران به ویژه در دوره بعد از اسلام به منظور شناخت اصول و قواعد قابل تعمیم در معماری و شهرسازی معاصر کشور؛
- شکل‌شناسی و سبک‌شناسی آثار معماری و شهرسازی؛
- شیوه‌ها، فرآیندها و مصداق‌ها در معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی؛
- شناخت، نقد و ارزیابی تجارب معماری و شهرسازی جهان؛
- ایجاد تعامل میان وزارت راه و شهرسازی و مراکز دانشگاهی؛
- تهیه بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با وظایف محوله؛
- همکاری با سایر بخش‌ها در برگزاری دوره‌های آموزشی، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و همایش‌های مرتبط و انجام پروژه‌های مشترک و مرتبط.

پروژه‌ها
جهت مشاهده اطلاعات کامل پروژه‌های مربوطه اینجا را کلیک نمایید.

انتشارات

کتب

مقالات

جهت مشاهده اطلاعات کامل مقالات مربوطه اینجا را کلیک نمایید.

دوره‌ها، سمینارها و سخنرانی‌های علمی

جهت مشاهده اطلاعات کامل دوره‌های مربوطه اینجا را کلیک نمایید.
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج