العربية  |   English  |   خانه  |   درباره مرکز  |   تماس با مرکز  |   پست الکترونیک  |   نقشه سایت  |  
 
آخرین زمین‌لرزه‌های مهم کمينه
محل

تاریخ

زمان

طول

عرض

بزرگای

مرجع

Ml Ms Mb Mw
کهک 18/06/2007 14:29:50 50.95 34.54 5.7 - - -

BHRC

سیلاخور 31/03/2006 01:17:02 48.800 33.583 - - - 5.9 NEIC
قشم-خلیج فارس 27/11/2005 10:22:19 55.898 26.777 - 5.9 - - BHRC
زرند 22/02/2005 02:25:26 56.80 30.75 - - - 6.2 NEIC
كجور - فيروزآباد

28/05/2004

12:38:44

51.56

36.30

6.1

-

-

-

BHRC

بم 26/12/2003 01:56:56 58.33 29.00 - 6.7 - -

NEIC

چنگوره - آوج

22/06/2002

02:58:20

48.93

35.63

-

-

6.2

6.5

NEIC

صالح آباد

08/11/1999

21:37:24

61.21

35.73

-

-

5.2

5.5

NEIC

پل آبگينه

31/10/1999

15:09:39

51.81

29.41

-

-

-

5.2

NEIC

كره بس

06/05/1999

23:00:53

51.85

29.53

-

6.3

-

6.1

NEIC

گلباف

14/03/1998

19:40:27

57.6

30.15

-

6.9

-

6.9

NEIC

اردكول

10/05/1997

07:57:29

59.74

33.82

-

7.1

-

7.3

NEIC

سرعين

28/02/1997

12:57:28

48.05

38.07

-

6.1

-

6.1

NEIC

گرمخان

04/02/1997

10:37:47

57.29

37.66

-

7.1

-

6.8

NEIC

زنجيران

20/06/1994

09:09:02

52.61

28.97

-

5.9

6.1

6.1

NEIC

سفيدآبه

23/02/1994

00:11:12

60.49

30.77

-

6.0

6.6

6.3

NEIC

رودبار - منجيل

20/06/1990

21:00:09

49.41

36.96

-

7.7

7.3

-

NEIC

 BHRC
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازي محفوظ می باشد