العربية  |   English  |   خانه  |   درباره مرکز  |   تماس با مرکز  |   پست الکترونیک  |   نقشه سایت  |  
 
استانداردهاي ملي تدوين شده

عناوین استانداردهای ملی تدوین شده در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

ردیف عنوان استاندارد شماره استاندارد ملي نام دبير
1 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ‌تجهیزات ساختمانی و تاسیسات صنعتی- تعیین ابعاد گونیا بودن و خطی بودن عایق حرارتی پیش‌ساخته لوله- روش آزمون 13793 خانم خدابنده 
دکتر ویسه
2 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ‌تجهیزات ساختمانی و تاسیسات صنعتی- تعیین مقادیر جزئی یون‌های سدیم، سیلیکات، فلوراید و کلراید محلول در آب 13791 خانم خدابنده 
دکتر ویسه
3 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ‌تجهیزات ساختمانی و تاسیسات صنعتی- تعیین خواص انتقال بخار آب عایق حرارتی پیش‌ساخته لوله- روش آزمون 13785 خانم خدابنده 
دکتر ویسه
4 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ‌تجهیزات ساختمانی و تاسیسات صنعتی تعیین ضریب انبساط حرارتی - روش آزمون 13790 خانم خدابنده 
دکتر ویسه
5 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ‌تجهیزات ساختمانی و تاسیسات صنعتی- تعیین جذب آب کوتاه‌مدت از طریق غوطه‌وری جزئی عایق حرارتی پیش‌ساخته لوله - روش آزمون 13789 خانم خدابنده 
دکتر ویسه
6 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ‌تجهیزات ساختمانی و تاسیسات صنعتی- تعیین حداکثر دما کار - روش آزمون 13784 خانم خدابنده 
دکتر ویسه
7 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ‌تجهیزات ساختمانی و تاسیسات صنعتی- تعیین حداکثر دمای کاربرد عایق حرارتی پیش‌ساخته لوله- روش آزمون 13788 خانم خدابنده 
دکتر ویسه
8 عایق‌حرارتی ‌تجهیزات ساختمانی و تاسیسات صنعتی- تعیین ضریب هدایت حرارتی اعلام شده 13783  خانم خدابنده 
دکتر ویسه
9 پلاستیک‌ها و لاستیک‌های سلولی- تعیین ابعاد خطی 2316 خانم خدابنده 
دکتر ویسه
 10  عملکرد حرارتی- فرآورده‌ها و اجزای ساختمانی- ملاک‌های ویژه برای ارزیابی اندازه‌گیری آزمایشگاهی خواص انتقال حرارت- بخش سوم: اندازه‌گیری به وسیله روش جریان حرارت‌سنج 13787-3 خانم خدابنده 
دکتر ویسه
11  سنگدانه‌های درشت- روش آزمون- تعیین وزن مخصوص انبوهی و جذب آب 4982 خانم خدابنده 
دکتر ویسه
 12 سنگدانه سبک برای بتن سازه‌ای- ویژگی‌ها  4985 خانم خدابنده 
دکتر ویسه
 13 سنگدانه - سنگدانه‌های سبک مورد مصرف در بلوک‌های بتنی 7657 خانم خدابنده 
دکتر ویسه
 14 عایق‌های حرارتی مورد استفاده در ساختمان بر پایه پشم‌های معدنی- ویژگی‌ها 8116 خانم خدابنده 
دکتر ویسه
 15  مصالح ساختمانی- فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی- تخته گچی با عایق فوم صلب پلی‌استایرن با عایق فوم صلب پلی‌یورتان- ویژگی‌ها  13786 خانم خدابنده 
دکتر ویسه
 16  پلاستیک‌های سلولی صلب- تعیین جذب آب- روش آزمون 2315  خانم خدابنده 
دکتر ویسه
17 سنگدانه- تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه ریز- روش آزمون  4980 خانم خدابنده 
دکتر ویسه
18 خاک- طبقه‌بندی خاک‌ها و مخلوط‌های خاک- سنگدانه برای راه‌سازی- آیین کار  7823 خانم خدابنده 
دکتر ویسه
19 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی- تعیین خواص انتقال حرارت پایدار عایق حرارتی پیش‌ساخته لوله- روش آزمون 13792 خانم خدابنده 
دکتر ویسه
20 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای مصارف ساختمانی‌ـ روش آزمون تعیین چگالی ظاهری  7118 خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
21 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای مصارف ساختمانی ـ روش آزمون تعیین مقاومت کششی عمود بر سطح 7119  خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
22 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای مصارف ساختمانی ـ روش آزمون تعیین طول و عرض 7113  خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
23 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای مصارف ساختمانی ـ روش آزمون تعیین ضخامت   7114 خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
24 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای مصارف ساختمانی ـ روش آزمون تخت بودن 7116  خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
25 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای مصارف ساختمانی ـ روش آزمون تعیین رفتار فشاری 7117  خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
26 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای مصارف ساختمانی ـ روش آزمون تعیین جذب آب کوتاه مدت با غوطه‌ور سازی جزئی 7120  خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
27 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای مصارف ساختمانی ـ تعیین پایداری ابعادی در شرایط ازمایشگاهی نرمال و ثابت  7293 خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
28 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای مصارف ساختمانی ـ تعیین پایداری ابعادی در شرایط دما و رطوبت معین 7294  خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
29 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای مصارف ساختمانی ـ تعیین تغییر شکل تحت بار فشاری و شرایط دمای مشخص ـ روش آزمون 7295  خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
30 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای مصارف ساختمانی ـ تعیین خزش فشاری ـ روش آزمون 7296  خانم جعفرپور 
12 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای مصارف ساختمانی ـ تععین مقاومت کششی موازی با سطوح ـ روش آزمون 7297   خانم خدابنده ـ مهندس ویسه
13 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای مصارف ساختمانی ـ تعیین پایداری ابعاد خطی آزمونه‌ها ـ روش آزمون  7298  خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
14 فرآورده‌های عایق کاری حرارتی برای مصارف ساختمانی ـ تعیین خواص انتقال بخار آب ـ روش آزمون 7299   خانم خدابنده ـ مهندس ویسه
15 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای مصارف ساختمانی ـ تعیین رفتار برشی ـ روش آزمون  7303  خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
16 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای مصارف ساختمانی ـ تعیین رفتار خمشی ـ روش آزمون 7302  خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
17 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای مصارف ساختمانی ـ تعیین جذب آب دراز مدت با غوطه‌ور سازی  7300 خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
18 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای مصارف ساختمانی ـ تعیین پایداری در برابر یخ زدن و آب شدن 7304  خانم جعفرپور 
19 سنگدانه ـ سنگدانه‌های سبک مورد مصرف در بلوک‌های بتنی ـ ویژگی‌ها  7656 خانم جعفرپور 
20 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی ـ تعیین جذب آب درازمدت از طریق نفوذ ـ روش آزمون  7301 خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
21 فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی ـ تعیین گونیا بودن 7115  خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
22 آجرهای سبک باربر و غیر باربر با سوراخ‌های قائم ـ ویژگی‌ها 7121  خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
23 آجرهای سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی و پنل‌‌های آجری رسی غیر باربر با سوراخ‌های افقی ـ ویژگی‌ها 7122  خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
24 آجرهای سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی و پنل‌های آجری رسی غیر باربر با سوراخ‌های افقی و آجرهای رسی سبک با سوراخ‌های قائم ـ روش آزمون 7134  خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
25 واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده‌های ساختمانی ـ روش‌های آزمون ـ قسمت دوم: قابلیت نسوختن مواد 2-7271  مهندس بختیاری 
26 درها و دیوارهای پرده‌ای و پنجره‌ ساختمان ـ تعیین آب‌بندی‌ـ روش آزمون 7821  دکتر خراسانی زاده 
27 درها و دیوارهای پرده‌ای و پنجره ساختمان ـ تعیین میزان نفوذ هوا ـ روش آزمون 7822  دکتر خراسانی زاده 
28 بلوک‌های سیمانی سبک غیر باربر ـ ویژگی‌ها 7782  خانم جعفرپور 
29 مصالح ساختمانی ‌ـ فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی ـ تعیین مواد آلی ـ روش آزمون 8081  خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
30 مصالح ساختمانی‌ـ فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی‌ـ آکوستیک‌ـ در ساختمان‌های مسکونی ‌ـ روش آزمون 8082  خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
31 مصالح ساختمانی‌ـ فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی ـ تعیین ضخامت فرآورده‌های عایق‌کاری کف شناور ـ روش آزمون 8083  خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
32 مصالح ساختمانی ـ فرآورده‌های عایق کاری حرارتی ـ واژه‌نامه 8084  خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
33 مصالح ساختمانی‌ـ فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی‌ـ آکوستیک‌ـ مواد برای کاربردهای آکوستیکی‌ـ تعیین مقاومت در برابر جریان هوا‌‌ـ ‌روش آزمون  8085 خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
34 مصالح ساختمانی ـ فرآورده‌های عایق‌کاری‌ حرارتی‌ـ تعیین رفتار تحت بار متمرکز‌ـ روش آزمون 8086  خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
35 بتن ـ مواد افزودنی شیمیایی ـ ویژگی‌ها ـ تجدیدنظر 2930  آقای ماجدی ـ خانم قوامی 
36 بتن ـ مواد افزودنی شیمیایی ـ روش آزمون ـ قسمت اول: بتن و ملات شاهد 8117  آقای ماجدی ـ خانم قوامی 
37 بتن ـ روش ساخت و عمل آوری آزمونه‌ها در کارگاه ـ آیین‌کار (تجدیدنظر) 3205  مهندس ‌رئیس‌قاسمی 
38 سنگدانه ـ قابلیت انبساط پذیری به روش برسی تغییر طول منشورهای بتن ناشی از واکنش سنگدانه‌ها با قلیائی‌ها ـ روش آزمون  8149 مهندس رئیس‌قاسمی 
39 بلوک‌های سیمانی توخالی ـ ویژگی‌ها ـ تجدید‌نظر   1-70 خانم فیروزیار 
40 بلوک‌های سیمانی توخالی ـ روش‌های آزمون ـ تجدید نظر  2-70   خانم فیروزیار
41 شبکه فولادی جوشی برای مسلح کردن بتن ـ ویژگی‌ها  3-8133  دکتر طارق مهدی 
42 پانل‌های ساختمانی ـ مقاومت فشاری و خمشی ـ روش آزمون  8063  مهندس زمانی 
43 آزمون‌های آتش برای مصالح و فرآورده‌‌های ساختمانی قسمت اول: شدت رهایش گرما ناشی از سوختن مواد   1-7271 مهندس بختیاری 
44  بتن ـ اندازه‌گیری پتانسیل واکنش قلیایی سنگ‌های کربناتی به عنوان سنگدانه بتن با استفاده از روش استوانه سنگی ـ روش آزمون  7656 خانم جعفرپور 
45 واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده‌های ساختمانی- طبقه بندی  8299  مهندس بختیاری 
46 فرآورده‌های عایقکاری حرارتی فوم پلی یورتان صلب ساخته شده در کارخانه (PUR)ـ ویژگی‌‌‌‌‌‌ها   8298 خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
47 فرآورده‌های عایقکاری حرارتی ساخته شده در کارخانه از پرلیت منبسط ـ ویژگی‌ها  8320  خانم خدابنده ـ مهندس ویسه 
48 بلوک‌های گچی ـ تعاریف، ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
( تجدید نظر) 
2786  خانم جعفرپور 
49 اکوستیک ـ جذب نمونه‌های صدا برای استفاده در ساختمان ـ درجه بندی جذب صدا برای استفاده در ساختمان  8184  آقای هدایتی ـ خانم رئیسیان
 
50 سنگدانه های بتن – ویژگیها (تجدید نظر )  302  مهندس ویسه 
51 خاک ـ نفوذ استاندارد SPT در مطالعات ژئوتکنیک ـ روش آزمون   8446 دکتر طباطبایی 
52 سنگدانه ـ تعیین مقاومت سنگدانه های درشت دانه در مقابل سایش و ضربه در دستگاه لوس آنجلس ـ روش آزمون  8447  دکتر طباطبایی 
53 خاک ـ آزمون سه محوری تحکیم یافتة زهکشی نشدة استاتیکی خاک های چسبنده ـ روش آزمون  8448  دکتر طباطبایی 
54 پانلهای ساختمانی ـ تعیین مقاومت برشی پانلهای دیواری قابدار تحت بارهای استاتیکی ـ روش آزمون 8449  مهندس زمانی 
55 بتن ـ روش ساخت و عمل آوری آزمونه های بتنی در کارگاه ـ آیین کار (تجدید نظر ) 3205   مهندس رئیس قاسمی
56 واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی ـ روش های آزمون ـ قسمت هشتم : روش های تثبیت  شرایط و ضوابط کلی برای انتخاب مصالح پشت کار  8-7271  مهندس بختیاری – خانم جعفرپور
57 واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی ـ روش های آزمون ـ قسمت چهارم : قابلیت افروزش فرآورده های ساختمانی در برخورد مستقیم شعله  4-7271 مهندس بختیاری – خانم جعفرپور 
58 اکوستیک ـ اندازه گیری صدابندی در ساختمان ها و اجزای ساختمانی – قسمت ششم : اندازه گیری آزمایشگاهی صدابندی کوبه ای سقف ها 6-8568  آقای هدایتی – خانم رئیسیان 
59 واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده های ساختمانی – روش های آزمون ـ قسمت پنجم : تعیین گرمای ناشی از سوختن مواد 1-7271   آقای مهندس بختیاری – خانم تقی اکبری
60 مصالح ساختمانی ـ فراورده های با مقاومت حرارتی متوسط و زیاد ـ تعیین مقاومت حرارتی ـ روش لوح گرم محافظت شده و جریان سنج  8621 آقای دکتر کاری- خانم هراتیان 
61 بتن سبک ـ تعیین مدول ارتجاعی استاتیکی فشاری بتن هوادار اتوکلاو شده و یا بتن سبکدانه با ساختار باز ـ روش آزمون  8591 آقای مهندس رئیس قاسمی 
62 بتن سبک ـ تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدگی بتن هوادار اتو گلاوشده ـروش آزمون  8592 آقای مهندس رئیس قاسمی 
63 بتن سبک ـ قطعات بتنی هوادار اتوکلاو شده ـ ویژگی ها 8593  آقای مهندس رئیس قاسمی 
64 بتن سبک ـ تعیین جرم حجمی خشک بتن هوادار اتوکلاو شده ـ روش آزمون 8594  آقای مهندس رئیس قاسمی 
65 بتن سبک ـ تعیین ابعاد قطعات بنایی ـ روش آزمون 8595   آقای مهندس رئیس قاسمی
66 بتن سبک ـ تعیین مقاومت فشاری بتن هوادار اتوکلاو شده ـ روش آزمون 8596  آقای مهندس رئیس قاسمی 
67 تشریح و شناسایی خاک‌ها  8737 دکتر طباطبایی 
68 خاک ـ روش نگهداری و حمل نمونه‌های خاک ـ آئین کار 8738   دکتر طباطبایی
69 بتن سبک ـ تعیین نفوذپذیری بخار‌آب بتن هوادار اتوکلاو شده ـ روش آزمون 8597  آقای مهندس رئیس قاسمی 
70 بتن سبک ـ تعیین مقاومت خمشی بتن هوادار اتوکلاو شده ـ روش آزمون  8598  آقای مهندس رئیس قاسمی
71 سنگدانه – قابلیت واکنش سنگدانه ها با قلیایی ها به روش ملات منشوری تسریع شده 8753  آقای مهندس رئیس قاسمی 
72 عایق های حرارتی – تعیین مقاومت حرارتی و خواص مربوط به آن در حالت پایدار توسط دستگاه لوح گرم محافظت شده – روش آزمون 8731   آقای مهندس میرزا طلوعي
73 دوغاب برای بنایی‌ـ ویژگی‌ها  8871 مهندس ماجدی ـ مهندس مظلومی ثانی 
74 طراحی ساختمان‌ در برابر زلزله ـ آیین‌نامه  2800  دکتر تهرانی‌زاده 
75 آکوستیک ـ درجه‌بندی صدابندی در ساختمان‌ها و اجزای ساختمانی ـ قسمت اول  1-8834 آقای هدایتی ـ خانم رئیسیان 
76 آکوستیک ـ درجه‌بندی صدابندی در ساختمان‌ها و اجزای ساختمانی و اجزای ساختمانی ـ قسمت دوم: اندازه‌گیری آزمایشگاهی صدابندی هوابرد اجزای ساختمانی 3-8568   آقای هدایتی ـ خانم رئیسیان
77 بتن ـ اندازه‌گیری یون کلرید محلول در اسید در ملات و بتن سخت شده ـ روش آزمون  8946 خانم جعفرپور ـ خانم خدابنده 
78 بتن ـ اندازه‌گیری یون کلرید محلول در آب  در ملات و بتن سخت شده ـ روش آزمون 8947  خانم جعفرپور ـ خانم خدابنده 
79 ملات ـ تعیین مقاومت چسبندگی ملات به قطعات بنایی ـ روش آزمون 8945  خانم جعفرپور 
80 اکوستیک ـ انداره‌گیری صدابندی در ساختمان‌های و اجزای ساختمانی ـ قسمت دوم: تعیین، بازبینی و کاربرد داده‌های دقیق  2-8568 آقای هدایتی ـ خانم مدیری 
81 اکوستیک ـ اندازه‌گیری صدابندی در ساختمان‌ها و اجزای ساختمانی ـ قسمت هفتم: اندازه‌گیری میدانی صدابندی کوبه‌ای سقف‌ها  7-8568  آقای هدایتی
82 اکوستیک – اندازه گیری صدابندی در ساختمان ها و اجزای ساختمانی – قسمت پنجم : اندازه گیری میدانی صدابندی هوابرد نما و اجزای آن  5-8568  آقای هدایتی
83 اکوستیک – اندازه گیری صدابندی در ساختمان ها و اجزای ساختمانی – قسمت هشتم : اندازه گیری آزمایشگاهی کاهش تراگسیل نوفه کوبه ای از پوشش های کف , بر روی کف سنگین استاندارد 8-8568   آقای هدایتی _ خانم رئیسیان
84 اکوستیک _ اندازه گیری صدابندی در ساختمان ها و اجزای ساختمانی _ قسمت دهم : اندازه گیری آزمایشگاهی صدابندی هوابرد اجزای ساختمانی کوچک 10-8568  آقای هدایتی _ خانم رئیسیان 
85 ملات بنایی ـ روش آزمون ـ قسمت سوم: تعیین روانی ملات تازه ( به وسیله میز روانی)  3-9150 مهندس پورخورشیدی 
86 قطعات بنایی ـ اندازه‌گیری ضریب جذب آب ناشی از مویینگی برای قطعات بنایی ـ بتنی ـ روش آزمون  9173 مهندس پورخورشیدی 
87 قطعات بنایی ـ تعیین مقاومت خمشی قطعات بنایی بتنی ـ روش آزمون 9174  مهندس پورخورشیدی 
88 قطعات بنایی ـ اندازه‌گیری تغییر شکل نسبی ناشی از تغییرات رطوبت ـ روش آزمون 9149  مهندس پورخورشیدی 
89 ملات بنایی ـ روش آزمون ـ قسمت هفتم: تعیین مقدار هوای ملات تازه 7-9150  مهندس پورخورشیدی 
90 بتن سبک ـ تعیین درصد رطوبت بتن هوادار اتوکلاو شده ـ روش آزمون 9159  مهندس رئیس قاسمی 
91 بتن سبک ـ قطعات پیش‌ساخته مسلح بتن هوادار اتوکلاو شده و یا بتن سبکدانه با ساختار باز تحت بار عرضی ـ روش آزمون  9160  مهندس رئیس قاسمی
92 بتن سبک ـ قطعات پیش‌ساخته مسلح بتن هوادار اتوکلاو شده و یا بتن سبکدانه با ساختار باز تحت بار طولی (قطعه قائم ساختمانی) ـ روش آزمون  9161 مهندس رئیس قاسمی 
93 ملات بنایی ـ روش‌های آزمون ـ قسمت ششم: تعیین جرم حجمی ملات تازه 6-9150  مهندس رئیس قاسمی 
94 ملات بنایی ـ روش آزمون ـ قسمت نهم ـ تعیین عمرکارایی و زمان تصحیح ملات تازه 9-9150  خانم فیروزیار 
95 ملات بنایی ـ روش آزمون ـ قسمت دهم ـ تعیین چگالی انبوهی خشک ملات سخت شده 10-9150  خانم جعفرپور 
96 ملات بنایی ـ روش آزمون ـ قسمت یازدهم ـ تعیین مقاومت خمشی و فشاری ملات سخت شده 11-9150  خانم جعفرپور 
97 ملات بنایی ـ روش آزمون ـ قسمت دوازدهم ـ تعیین مقاومت چسبندگی ملات‌های اندودکاری بیرونی و داخلی سخت شده، به مصالح زیرکار 12-9150   خانم جعفرپور، خانم فیروزیار
98 ملات بنایی ـ روش آزمون ـ قسمت هفدهم ـ تعیین مقدار کلرید محلول در آب برای ملات‌‌های تازه  17-9150 خانم جعفرپور 
99 ملات بنایی ـ روش آزمون ـ قسمت هیجدهم‌ ـ تعیین ضریب جذب آب موئینه ملات سخت شده  18-9150 خانم جعفرپور 
100 ملات بنایی ـ روش آزمون ـ قسمت نوزدهم ـ تعیین نفوذ بخار آب ملات‌های اندودکاری بیرونی و داخلی سخت شده 19-9150  خانم جعفرپور 
101 ملات بنایی ـ ویژگی‌ها ـ قسمت اول ـ ملات اندودکاری بیرونی و داخلی 1-706  خانم جعفرپور 
102 ملات بنایی ـ ویژگی‌ها ـ قسمت دوم ـ ملات برای کارهای بنایی (تجدیدنظر) 2-706  خانم جعفرپور 
103 تر وخشک شدن مخلوط های خاک – سیمان متراکم شده 934 خانم فیروزیار
104 گچ ـ واژه نامه 10742 خانم جعفرپور
105 ملات بنایی ـ تعیین سازگاری ملات های اندودکاری بیرونی یک لایه با مصالح زیر کار 21-9150 خانم جعفرپور
106 بلوک های شیشه ای 3241 خانم مهندس ارشاد
107 ارزیابی به کمک تخلخل سنجی با جیوه 1-10738 آقای دکتر جمشیدی
108 فراورده و مصالح ساختمانی- خواص حرارتی،رطوبتی – مقادیر طراحی شده 11055 مهندس بختیاری ـ خانم تقی اکبری
109 سیستم های مرکب عایق حرارتی بیرونی بر پایه پلی استایرن منبسط شده- ویژگی ها 11056 مهندس بختیاری ـ خانم تقی اکبری
110 سیستم های مرکب عایق حرارتی بیرونی بر پایه پشم معدنی ـ ویژگی ها 11057 مهندس بختیاری ـ خانم تقی اکبری
111 فراورده های عایق حرارتی ـ ارزیابی انطباق 11058 دکتر ویسه ـ خانم خدابنده
112 فراورده های عایق حرارتی سبکدانه رس منبسط اجرا شده در جاـ فراورده‌های فله ای قبل از نصب ـ ویژگی‌ها 1-11059 دکتر ویسه ـ خانم خدابنده
113 فراورده های عایق کاری حرارتی ـ تنظیم شرایط تا تعادل رطوبتی تحت شرایط رطوبت و دمای معین 11060 دکتر ویسه ـ خانم خدابنده
114 فراورده های عایق کاری حرارتی ـ تعیین خواص مکانیکی شبکه های لیف شیشه ـ روش آزمون 11061 دکتر ویسه خانم خدابنده
115 فراورده های عایق کاری حرارتی اجرا شده درجا از پرلیت منبسط ـ فراورده های فله ای و چسبیده قبل از نصب ـ ویژگی ها 1-11062 دکتر ویسه خانم خدابنده
116 فراورده های حرارتی برای ساختمان ـ فراورده های فوم فنلیک ساخته شده در کارخانه ـ ویژگی ها 10953 دکتر ویسه خانم خدابنده
117 فراورده های عایق کاری برای ساختمان ـ فراورده های شیشه سلولی ساخته شده در کارخانه ـ ویژگی ها 10951 دکتر ویسه خانم خدابنده
118 اکوستیک ـ اندازه گیری جذب صدا در یک اتاق واخنش 10945 آقای هدایتی خانم رئیسیان
119 فراورده های عایق کاری برای ساختمان ـ تعیین رفتار تحت بارگذاری دوره ای ـ روش آزمون 10946 دکتر ویسه خانم خدابنده
120 فراورده های عایق کاری برای ساختمان ـ فراورده های پشم چوب ساخته شده در کارخانه ـ ویژگی ها 10947 دکتر ویسه خانم خدابنده
121 فراورده های عایق کاری برای ساختمان ـ فراورده های چوب پنبه منبسط ساخته شده در کارخانه ـ ویژگی ها 10948 دکتر ویسه خانم خدابنده
122 فراورده های عایق کاری برای ساختمان ـ فراورده های الیاف چوب ساخته شده در کارخانه ـ ویژگی ها 10949 دکتر ویسه خانم خدابنده
123 فراورده های عایق کاری برای ساختمان ـ فوم پلی استایرن منبسط شده ساخته‌شده در کارخانه ـ ویژگی‌ها 10950 دکتر ویسه خانم خدابنده
124 فراورده های عایق کاری برای ساختمان ـ فوم پلی استایرن اکسترود ساخته شده در کارخانه ـ ویژگی ها 10952 دکتر ویسه خانم خدابنده
125 پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت برای تولید درها وپنجره ها ـ تعیین مقاومت جوش گوشه ها 10930 دکتر کاری مهندس نائیجی
126 اندازه گيري مقاومت پانل هاي ديوار،كف و سقف در برابر ضربه 11429 مهندس خرمي آذر
127 مصالح ساختماني ، فراورده هاي عايق كاري حرارتي ، اجرا شده درجا از پرليت منبسط ، قسمت دوم 2-11062 خانم خدابنده ـ دكتر ويسه
128 مصالح ساختماني ، فراورده هاي عايق كاري حرارتي ، اجرا شده درجا از ورميكوليت متورق ، قسمت اول 1-11427 خانم خدابنده ـ دكتر ويسه
129 مصالح ساختماني ، فراورده هاي عايق كاري حرارتي ، اجرا شده درجا از ورميكوليت متورق ، قسمت دوم 2-11427 خانم خدابنده ـ دكتر ويسه
130 مصالح ساختماني ، فراورده هاي عايق كاري حرارتي ، پلاستيك هاي سلولي صلب 11423 خانم خدابنده ـ دكتر ويسه
131 مصالح ساختماني ، فراورده هاي عايق كاري حرارتي،تعيين مقاومت بيرون كشيدن سامانه هاي مركب عايق حرارتي خارجي ، آزمون بلوك اسفنجي 11424 خانم خدابنده ـ دكتر ويسه
132 مصالح ساختماني ، فراورده هاي عايق كاري حرارتي،تعيين مقاومت در برابر ضربه سامانه هاي مركب عايق حرارتي خارجي 11425 خانم خدابنده ـ دكتر ويسه
133 مصالح ساختماني ، فراورده هاي عايق كاري حرارتي،
واژه نامه 
 8084 خانم خدابنده ـ دكتر ويسه 
134 آزمون هاي واكنش در برابر آتش براي نماها ، قسمت اول : آزمون مقياس متوسط  1-11422  خانم تقي اكبري ـ مهندس بختياري 
135 در ها و پنجره ها ، ديوارهاي پرده اي ، پرسيانا و كركره هاي بيروني 11092 مهندس نائيجي
136 درها و پنجره ها ، واژه نامه 11418 دكتر كاري ـ مهندس آبروش
137 درها و پنجره ها ، نفوذ پذيري هوا ، رده بندي 11093 مهندس نائيجي
138 درها و پنجره ها ، مقاومت در برابر نيروي باد، رده بندي 11420 مهندس نائيجي
139 درها و پنجره ها ، مقاومت در برابر نيروي باد، روش آزمون 11421 مهندس نائيجي
140 عملكرد حرارتي پنحره‌ها، درها، و كركره‌ها و محاسبه ضريب انتقال حرارت، قسمت اول 1-11419 خانم هراتيان
141 عملكرد حرارتي پنحره ها ، درها و كركره‌هاي بيروني ، تعيين ضريب انتقال حرارت با روش محفظه گرم، قسمت دوم 2-11419 خانم هراتيان
142 روش‌های آماری برای کنترل کیفیت مصالح و اجزای ساختمانی 11519 خانم خدابنده ـ دكتر ويسه
143 تعیین مقاومت حرارتی با استفاده از صفحه گرم محافظت شده و روش‌های جریان حرارت سنج ـ فرآورده‌های ضخیم دارای مقاومت حرارتی متوسط و زیاد 11520 خانم خدابنده ـ دكتر ويسه
144 فرآورده‌هاي عايق كاري حرارتي-تعیین مقاومت در برابر فرورفتگی سامانه‌های مرکب عایق حرارتی خارجی  (ETICS)‌ـ روش آزمون 11426 خانم خدابنده ـ دكتر ويسه
145 افزودني هاي بتن ملات و دوغاب ـ اندازه گيري آب انداختگي بتن ـ روش آزمون 4-8117 مهندس پورخورشيدي
146 افزودني هاي بتن ملات و دوغاب ـ نمونه برداري ، كنترل و ارزيابي انطباق- روش آزمون 6-2930 مهندس پورخورشيدي
147 افزودني هاي بتن ملات و دوغاب ـ اندازه گيري جذب موئينه ـ روش آزمون  5-8117  مهندس پورخورشيدي 
148 افزودني هاي بتن ملات و دوغاب ـ تعيين زمان گيرش  2-8117  مهندس پورخورشيدي 
149 افزودني هاي بتن ملات و دوغاب ـ طيف سنجي مادون قرمز  6-8117  مهندس پورخورشيدي- مهندس نجيمي 
150  افزودني هاي بتن ملات و دوغاب ـ تعيين مقدار كلريد محلول در آب ـ روش آزمون  10-8117 مهندس پورخورشيدي- دكتر جمشيدي 
151 افزودني هاي بتن ملات و دوغاب – تعيين مقدار مواد خشك   8-8117  مهندس پورخورشيدي- مهندس نجيمي
152 تعيين ضريب انتقال حرارت با روش محفظه گرم – قسمت دوم: چهارچوب ها   2-11622 خانم هراتيان BHRC
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازي محفوظ می باشد