• EN
جمعه 05 خرداد 1396

مرکز آموزش علمی کاربردی ساختمان و شهرسازی یزد

مرکز آموزش علمی کاربردی ساختمان و شهرسازی یزد

مرکز آموزش علمی کاربردی ساختمان و شهرسازی یزد از سال 1365 با عنوان مرکز آموزش فنی و مهندسی وزارت مسکن وشهرسازی با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش‌های ضمن خدمت وزارت مسکن وشهرسازی و با مجوز سازمان اموراداری واستخدامی کشور درمقطع کاردانی در رشته های تاسیسات و ساختمان و در مقطع کارشناسی در رشته های ساختمان و امور شهری اقدام به تربیت و پرورش نیروهای کارآمد وزارتخانه نموده است.
این مرکز سپس از سال 1375 به موسسه آموزشی و پژوهشی ساختمان و شهرسازی واگذار شد و با عنوان مرکز آموزش علمی کاربردی ساختمان و شهرسازی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی، با هدف تربیت کاردان‌های فنی و ارتقای سطح  دانش معماران تجربی اقدام به پذیرش دانشجو با اعطای مدرک رسمی دانشگاهی  وزارت علوم در سه گروه تخصصی معماری، شهرسازی و عمران نمود.
در ادامه و در شهریورسال 1391در راستای اجرای مصوبه شماره 29687/206  مورخ 19/11/1390 شورایعالی اداری، با واگذاری موسسه آموزشی و پژوهشی ساختمان و شهرسازی به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی این مرکز آموزشی زیر نظر مرکز تحقیقات و با هدف اجرای آموزش‌های مهارتی حوزه راه، مسکن و شهرسازی اقدام به ادامه فعالیت نموده است.انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت